Penulis

Prof_Dr_Zulkifli_Mohd_Yusoff_1

Dato Dr. Zulkifli Mohd. Yusoff

Ybhg. Prof. Dato’ Dr. Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff bertugas sebagai Profesor di Jabatan al-Quran dan Hadis, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Beliau memperoleh ijazah B.A (Hons.) Usuluddin daripada Universiti Malaya, M.A. University of Jordan dan PhD University of Wales, United Kingdom.

Beliau aktif menulis dan menerbitkan buku-buku antaranya Sejarah Khalifah Rasulullah, Prof Dr Amin Qudhah (terjemahan), Isu-Isu Semasa Dari Perspektif Islam,Tafsir Surah az-Zariyat, Prof Dr. Ahmad Hasan Farhat (terjemahan), Surah Al-Waqi’ah:Terjemahan dan Huraian, Muhammad Abduh:Pengaruhnya Kepada Pembaharuan Politik Islam Di Malaysia, Biografi Muhammad Bin Abdullah, Isu-Isu Gender: Perspektif Ulama Al-Azhar, Faktor Berbilang Riwayat Pada Matan Al-Hadith, Bilakah Waktu Janin Ditiupkan Roh?, Pengantar Kepada Usul al-Tafsir Karya Imam Ibn Taimiyah (terjemahan), Tazkirah untuk orang mengaji: Karya Sonhadji, ,A Study of Tafsir Abr Al-Athir And Sonhadji s Methodology in Tafsir Al-Quran, Tafsir Al-Munir Juz Amma, Tafsir Ayat-ayat Ahkam, Kunci Mengenal al-Qur’an dan banyak artikel dalam kertas kerja seminar dan ceramah.

Hasil kegigihan beliau dianugerahkan Darjah Kebesaran Setia Mahkota Kelantan Yang Amat Terbilang (DPSK) oleh Sultan Kelantan, Tuanku Ismail Petra Ibni Almarhum Sultan Yahya Petra sempena ulang tahun keputeraan baginda yang ke-59.

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024