Buku

Tafsir Ayat Ahkam

oleh Dato Dr. Zulkifli Mohd. Yusoff

RM 42.00 / RM 45.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-0127-01-9

Muka Surat: 480

Saiz:

Tarikh Terbit: 7 Apr 2011

Kategori: Islam

Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang benar dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. (Al-Israa: 9)

Al-Quran adalah kitab pedoman hidup insani. Bimbingan dan panduan untuk beroleh kejayaan, ketenangan dan kemakmuran hidup atas landasan yang benar. Kitab Al-Quran mengandungi peraturan, bimbingan, panduan untuk diamalkan oleh setiap Muslim dari pelbagai strata kehidupan individu dan sosial. Mematuhui setiap peraturan, hukum hakam dan larangannya adalah wajib tanpa sebarang kompromi.

Buku Tafsir Ayat Ahkam ini menghuraikan secara terperinci dan menyeluruh ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan peraturan dan hukum-hakam. Setiap huraian disertakan dengan sebab-sebab penurunan ayat (asbabul nuzul), makna perkataan terpilih, keterangan keseluruhan secara umum dan pengajaran yang diperolehi daripada setiap ayat. Dengan bahasa yang ringkas tetapi padat berserta contoh semasa dan sejarah Islam, penulis berupaya mengupas setiap keterangan dengan pendekatan yang memikat dan mudah difahami.

Perbahasan hukum-hukum dalam buku ini adalah daripada sudut pandangan aliran pendapat Shafie yang menjadi pegangan masyarakat beragama di Malaysia. Beberapa pendapat dari kalangan mazhab lain juga ditonjolkan untuk tujuan perbandingan bagi menunjukkan keluasan yang terdapat di dalam Islam dan bukan bertujuan mematahkan pendapat mana-mana mazhab dalam Fiqh Islam.

1. Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 164 1

2. Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 183-187 19

3. Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 219-220 65

4. Tafsir Surah Ali-Imran 28-29 83

5. Tafsir Surah An-Nisaak Ayat 1-4 101

6. Tafsir Surah An-Nisaak Ayat 5-6 115

7. Tafsir Surah An-Nisaak Ayat 34-36 131

8. Tafsir Surah An-Nisaak Ayat 58-59 159

9. Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 33-35 177

10. Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 38-40 193

11. Tafsir Surah At-Taubah Ayat 17-18 213

12. Tafsir Surah At-Taubah Ayat 60 227

13. Tafsir Surah At-Taubah Ayat 122-123 241

14. Tafsir Surah An-Nahl Ayat 125-128 259

15. Tafsir Surah Al-Hajj Ayat 77-78 281

16. Tafsir Surah An-Nur Ayat 1-3 297

17. Tafsir Surah An-Nur Ayat 6-9 313

18. Tafsir Surah An-Nur Ayat 30-31 333

19. Tafsir Surah Luqman Ayat 12-15 355

20. Tafsir Surah Al-Ahzab Ayat 4-5 371

21. Tafsir Surah Yasin Ayat 38-40 391

22. Tafsir Surah Sad Ayat 10-11 403

23. Tafsir Surah Muhammad Ayat 33-35 413

24. Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 6-10 425

25. Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 11-12 443

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024