Buku

Fonetik dan Fonologi

oleh Abdullah Hassan, Indirawati Zahid, Mardian Shah Omar

RM 21.00 / RM 24.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-983-3585-63-9

Muka Surat: 178

Saiz: 5.8x8.2

Tarikh Terbit: 15 Sep 2006

Imprint: PTS Akademia

Inilah buku yang dapat dijadikan rujukan asas dalam mempelajari ilmu linguistik, dan pelu dipunyai oleh semua pelajar, guru dan pensyarah bahasa Melayu.

Bab 1: Kandungan
Bab 2: Prakata
1.1 Apakah yang Dikatakan Ilmu Fonetik?
Bab 1: Pengenalan Fonetik dan Fonologi
1.2 Perbezaan Fonetik dengan Fonologi
1.3 Bidang-bidang Fonetik
1.4 Ringkasan
2.1 Pengenalan
2.2 Fonetik Akustik di Malaysia
Bab 2: Kajian Fonetik Akustik
2.3 Fonetik Akustik di Indonesia
2.4 Pengajaran Fonetik di Indonesia dan Malaysia
2.5 Ringkasan
3.1 Tiga Jenis Alat Artikulasi
3.2 Alat-alat Bahagian dalam Tubuh
Bab 3: Alat Artikulasi
3.3 Alat-alat Artikulasi
3.4. Daerah Artikulasi
3.5 Pelabelan Bunyi Bahasa
4. 1 Bunyi Bahasa dan Bukan Bahasa
4.2 Bunyi Vokal
Bab 4: Bunyi Bahasa
4.3 Bunyi Diftong
4.4 Bunyi Konsonan
4.5 Carta Konsonan Melayu
4.6 Ringkasan
5.1 Dari Fonetik Impresionistik ke Eksperimental
Bab 5: Fonetik Eksperimental
5.2 Fonetik Eksperimental
5.3 Prosedur Kajian Eksperimental
5.4 Ringkasan
6.1 Fisiologi dan Fonetik Artikulasi
Bab 6: Fonetik Akustik
6.2 Fonetik Akustik
6.3 Fungsi dan Peranan Peralatan Makmal
6.4 Alatan Menganalisis Input Akustik
6.5 Alat Menganalisis Output
6.6 Ringkasan
7.1 Pengenalan
7.2 Bunyi-bunyi Periodik dan Aperiodik
Bab 7: Analisis Spektrografi Vokal dan Konsonan
7.3 Vokal dan Konsonan Menurut Artikulasi
7.4 Spektrografi dan Spektrogram
7.5 Ringkasan
8.1 Definisi Prosodi
Bab 8: Prosodi
8.2 Peranan Intonasi
8.3 Intonasi dalam Sintaksis Bahasa Melayu
8.4 Kepentingan Intonasi dalam Pengajaran
8.5 Kaedah Pengajaran
8.6 Intonasi dan Kesantunan
8.7 Langkah Susulan
8.8 Ringkasan
9.1 Fonem Penggalan dan Fitur Distingtif
9.2 Fitur Distingtif
Bab 9: Analisis Fitur Distingtif
9.3 Bunyi-bunyi dan Fiturnya
9.4 Fitur Distingtif yang Perlu
9.5 Fitur Distingtif Fonem Bahasa Melayu Johor
9.6 Ringkasan
10.1 Fonem Bahasa Melayu
10.2 Fonem Vokal
Bab 10: Fonem Vokal dan Konsonan Melayu
10.3 Fonem Konsonan
10.4 Konsonan Pinjaman
10.5 Ejaan Rumi Baharu
10.6 Ringkasan
Bab 11: Bibliografi
Bab 1: Indeks
Prakata

Sistem Sosial Adat Perpatih

Tengku Menteri

Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman

Sains Matematik dalam Acuan Bahasa Melayu dan Islam

Teori Sastera Taabudiyyah - Sastera untuk Pengabdian

Pantun dan Gurindam untuk Majlis Rasmi dan Perkahwinan

Menjalin Hubungan Bahagia

Tatabahasa Pedagogi Bahasa Melayu Untuk Sekolah Menengah

Pantun dan Gurindam untuk Majlis Rasmi dan...

Seni Bercakap-cakap dan Berbual-bual (Edisi Kemas Kini)

Mendorong Diri Sendiri

Koleksi Terindah Peribahasa Melayu

Kamus Inggeris-Melayu untuk Penterjemah

Kenapa Saya Tidak Berfikir Begitu?

Anda Berfikir Bagaimana

Kamus Peribahasa Sekolah Menengah

Kamus Peribahasa Sekolah Rendah

Teori & Teknik Kepimpinan: Panduan Aplikasi di Tempat...

Kemahiran Interpersonal untuk Guru

Teori & Teknik Ucapan Berpengaruh

Komunikasi untuk Pemimpin

Sintaksis

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024