Buku

Sintaksis

oleh Seri Lanang Jaya Rohani, Abdullah Hassan, Zulkifli Osman, Razali Ayob

RM 31.00 / RM 34.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-983-3585-60-4

Muka Surat: 360

Saiz: 5.8x8.2

Tarikh Terbit: 1 Jan 1970

Imprint: PTS Akademia

Inilah buku yang dapat dijadikan rujukan asas dalam mempelajari ilmu linguistik, dan perlu dipunyai oleh semua pelajar, guru dan pensyarah bahasa Melayu.

Kata Pengantar
Ayat, Klausa Dan Frasa
Subjek dan Predikat
Unsur-unsur Subjek
Unsur-unsur Predikat
Pola-pola Ayat Tunggal
Susunan Ayat Tunggal
Ayat Majmuk
Ayat Majmuk Gabungan
Ayat Majmuk Pancangan
Ayat Majmuk Campuran
Ayat Majmuk Pasif
Jenis-jenis Ayat
Bangun Ayat
Wacana
Proses Menerbitkan Ayat
Mengenali Perkataan
Jenis dan Inti Frasa
Frasa Nama dan Fungsi dalam Ayat
Unsur Frasa Nama
Binaan Frasa Nama
Susunan Unsur Frasa Nama
Frasa Kerja
Frasa Adverba dalam Frasa Kerja
Mengenali Kata Kerja
Kata Kerja Tak Transitif
Beza Kata Kerja Tak Transitif
Tanpa Pelengkap daripada yang
Berpelengkap
Mengenali Kata Kerja Transitif
Bangun Kata Kerja
Kata Kerja: Bangun Aktif dan Pasif
Bangun Aktif dan Pasif untuk
Orang Pertama, Kedua dan Ketiga
Kata Kerja Transitif dan Bangunnya
Kata Kerja Sengaja dan Tak Sengaja
Menerbitkan Kata Kerja Transitif
Menggandakan Kata Kerja
Kata Kerja Majmuk
Menerbitkan Bangun Kata
Kerja Transitif
Frasa Adjektif
Binaan Frasa Adjektif
Jenis Kata Adjektif
Kata Adjektif Pancaindera
Kata Bantu dalam Frasa Adjektif
Unsur Penguat dalam Frasa Adjektif
Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat
Kata Tugas
Kelompok Kata Tugas
Frasa Sendi
Kata Sendi
Kata Hubung
Kata Seru
Kata Tanya
Kata Perintah
Kata Pembenar
Kata Pangkal Ayat
Kata Bantu
Kata Penegas
Kata Nafi
Kata Pemeri
Kata Arah
Kata Bilangan
Kata Adverba
Kata Penekan
Kata Pembenda
Bibliografi
Senarai Singkatan Data Korpus
Indeks

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024