Perekayasaan Bahasa Melayu
oleh Abdullah Hassan


Versi Cetak

RM 35

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM
Format:
Saiz: 5.5 x 8.5

Jumlah Muka Surat: 200

ISBN-13: 978-967-0444-36-9

Tarikh Terbit: 1 May 2015

PTS Akademia


Versi eBook

Merekayasa Bahasa itu merancangkan ejaan dan sebutannya, nahunya, istilahnya dan menyeragamkan kesuruhan penggunaan bahasa itu supaya mudah digunakan oleh seluruh penutur sesebuah bahasa bagi tujuan pentadbiran dan menyampaikan pendidikan. Dalam pada itu tujuan yang maha penting ialah mengisi bahasa itu dengan maklumat dan ilmu bagi memandaikan seluruh bangsa. Dalam bahasa asing hanya sebahagian kecil warga sesebuah negara akan mendapat pendidikan. Itulah tujuannya bahasa Melayu dirancangkan ejaan, nahu, dan istilahnya. Namun penggunaannya dan juga pengisiannya dengan sepenuhnya masih perlu diusahakan. Buku ini ditulis bagi memperjelas isu ini, bahawa perancangan bahasa itu tidak berhenti pada ejaan, sebutan dan istilah saja.

Prakata vii

Teori dan Sejarah Perancangan Bahasa 1

Profil Kaum-Kaum dan Bahasa-Bahasa Masyarakat Malaysia 11
Memilih Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan 25
Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dan Cabarannya 39
Kelemahan-Kelemahan Bahasa dan Penyelesaiannya 70
Agenda Mekanisme Perancangan Bahasa 78
Penggunaan Bahas Malaysia dan Norma Baku 88
Perancangan Taraf: Bahasa Melayu sebagai Bahasa Perhubungan Luas dan Identiti Kebangsaan 113
Perancangan Unsur Bahasa: Ejaan dan Sebutan 126
Perancangan Unsur Bahasa: Peristilahan 146
Masalah Penciptaan Istilah Saintifik 180
Bahasa Melayu Tinggi Ditinjau dari Sudut Morfologi 197
Perancangan Unsur Bahasa: Perkamusan 222
Perancangan Unsur-Unsur Nahuan Asing yang Diserap ke dalam Bahasa Melayu 236
Bahasa Melayu dalam Pengajian Tinggi 279
Dasar dan Pelaksanaan Bahasa Melayu di Pusat Pengajian Tinggi 295
Pengajaran Bahasa Melayu di Institusi Pengajian Tinggi Selepas 1983 334
Penilaian 352
Maruah Bangsa itu pada Bahasanya 368
Meninjau ke Hadapan 373
Rujukan 379
Indeks 389

Buku Berkaitan

Berita


Errata