Ebook

Guru Sebagai Pendorong dalam Darjah

oleh Abdullah Hassan

RM 19.90
Versi eBook

Juga boleh didapati dalam versi cetak

E-ISBN: 978-967-369-154-8

Tarikh Terbit: 11 Aug 2011

Bacaan wajib bagi guru-guru yang mengajar murid-murid yang malas belajar.

Daripada Pengarang
Kisah Sebenar Manusia Paling Pintar Zaman Ini

Bahagian 1
1. Pengenalan Teori Motivasi
2. Teori-teori Motivasi
3. Teori Keperluan
4. Teori Pengukuhan Berkesan bagi Mendorong Pelajar

Bahagian 2
5. Menggunakan Ganjaran sebagai Pengukuh Positif
6. Dorongan Dalaman dan Dorongan Luaran
7. Menggunakan Maklum Balas sebagai Pengukuh Positif
8. Pengukuh Sosial yang Berkesan sebagai Pendorong
9. Mengelakkan Kesan Negatif daripada Ganjaran
10. Prinsip Memilih Ganjaran yang Berkesan sebagai Pendorong
11. Menggunakan Pelbagai Ganjaran Tambahan sebagai Pendorong
12. Strategi Melaksanakan Program Pengukuhan

Bahagian 3
13. Teori Konsep Diri Berguna bagi Mendorong Pelajar
14. Peranan Konsep Diri dalam Kejayaan Akademik
15. Dari Mana Pelajar Mendapat Konsep Dirinya
16. Pentingnya Membina Konsep Diri Positif

Bahagian 4
17. Mendorong Pelajar dengan Meningkatkan Estimnya
18. Mengapa Ramai Pelajar Melayu dan India Berestim Rendah
19. Pengharapan Guru Dapat Menjatuhkan Estim Murid
20. Meningkatkan Estim Pelajar Menggunakan Ganjaran
21. Jangan Gunakan Cabaran bagi Mendorong Murid
22. Teknik Mendorong Murid Pemalu
23. Latih Pelajar supaya Menggunakan Gaya Bahasa Positif
24. Strategi Membantu Pelajar Meningkatkan Estimnya

Bahagian 5
25. Mengenal Pasti Kejayaan dari dalam
26. Melatih Murid Berbual secara Positif dengan Diri Sendiri
27. Perkaitan antara Kejayaan dengan Nasib
28. Melatih Pelajar supaya Mengubah Skrip Kehidupannya
29. Mendorong Murid Membuang Kepercayaan Berbahaya
30. Melatih Pelajar supaya Bersikap Optimis
31. Mengubah Orientasi Waktu Pelajar yang Malas Belajar
32. Teori Kesan Pigmalion Terbukti Benar
33. Latih Pelajar supaya Sanggup Menangguhkan Kepuasan
34. Personaliti Lebih Penting daripada Kelulusan 35. Tekanan dari dalam
36. Takut Risiko Menyebabkan Gagal Selepas Sekolah
37. Latih Murid supaya Berani Melakukan Kesilapan
38. Tidak Perlu Mengubah Sikap bagi Mengubah Tingkah Laku
39. Jangan Gunakan Ugutan bagi Mendorong Pelajar

Bahagian 6
40. IQ Tinggi Tidak Menentukan Kejayaan Selepas Sekolah
41. Jangan Keliru dengan Konsep Kepintaran
42. Tujuh Jenis Kepintaran untuk Pelbagai Kerjaya
43. Bakat Menghitung Bukan Asas Kepintaran Matematik
44. Tradisi Berfikir Keluarga Mempengaruhi Kepintaran Akademik
45. Kepintaran Praktikal bagi Kejayaan Selepas Sekolah
46. Keputusan Peperiksaan Bukan Cermin Bakat dan Kebolehan
47. Kejayaan Selepas Sekolah Memerlukan Pelbagai Jenis Bakat
48. Mengapa Pelajar Pintar Lulus Cemerlang
49. Ciri Konvergen Menyukarkan Kejayaan Selepas Sekolah
50. Pelajar Divergen
51. Prinsip-prinsip Kemahiran Menjawab Soalan Peperiksaan
52. Bagaimana Sekolah Memotivasi Pelajar yang Sedia Bermotivasi

Bahagian 7
53. Kreativiti dan Bakat bagi Kejayaan Selepas Periksa
54. Menukar Imej Diri bagi Mendorong Kreativiti
55. Apa yang Mendorong Pelajar Kreatif Berjaya Selepas Sekolah

Bahagian 8
56. Jangan Paksa Murid Belajar dengan Cara yang Tidak Disukainya
57. Teknik Mendorong Diri Sendiri supaya Belajar
58. Prinsip-prinsip Meningkatkan Daya Ingatan
59. Melatih Pelajar Cara-cara yang Betul Mengingat 60. Teknik-teknik Mengingat
61. Faktor-faktor yang Menyebabkan Lupa Apa yang Sudah Dibaca
62. Teknik Membaca bagi Tujuan Lulus Periksa
63. Strategi Menjawab Soalan Objektif
64. Teknik Mendengar Guru Mengajar
Bacaan Tambahan

Sistem Sosial Adat Perpatih

Tengku Menteri

Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman

Sains Matematik dalam Acuan Bahasa Melayu dan Islam

Teori Sastera Taabudiyyah - Sastera untuk Pengabdian

Pantun dan Gurindam untuk Majlis Rasmi dan Perkahwinan

Menjalin Hubungan Bahagia

Tatabahasa Pedagogi Bahasa Melayu Untuk Sekolah Menengah

Pantun dan Gurindam untuk Majlis Rasmi dan...

Seni Bercakap-cakap dan Berbual-bual (Edisi Kemas Kini)

Mendorong Diri Sendiri

Fonetik dan Fonologi

Koleksi Terindah Peribahasa Melayu

Kamus Inggeris-Melayu untuk Penterjemah

Kenapa Saya Tidak Berfikir Begitu?

Anda Berfikir Bagaimana

Kamus Peribahasa Sekolah Menengah

Kamus Peribahasa Sekolah Rendah

Teori & Teknik Kepimpinan: Panduan Aplikasi di Tempat...

Kemahiran Interpersonal untuk Guru

Teori & Teknik Ucapan Berpengaruh

Komunikasi untuk Pemimpin

Sintaksis

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2021