Buku

Buat Duit dengan Cacing Tanah

oleh Mohamad Saat Sukami

RM 15.50 / RM 17.50Sabah/Sarawak
Versi Cetak
Beli Online
Versi Ebook

ISBN: 978-967-5226-17-5

Muka Surat: 192

Saiz: 7.5" x 5" x 0.4"

Tarikh Terbit: 23 Mar 2009

Ternakan Cacing Tanah secara komersil mula diperkenalkan di Malaysia pada sekitar tahun 80-an atas inisiatif Jabatan Pertanian Malaysia.

Cacing Tanah adalah haiwan yang bertanggungjawab mengurai bahan organik reput dengan pantas dan menjadikan tanah kembali subur. Apa yang lebih menarik, proses penyuburan berlaku secara seimbang tanpa melibatkan sebarang pencemaran kepada ekologi dan alam sekitar.

Cacing Tanah bertindak menghasilkan vermikompos yang digelar ‘Emas Hitam’ dan mempunyai nilai komersil yang tinggi. Cacing Tanah bekerja untuk anda dan menghasilkan wang walaupun ketika anda tidur.

Prakata
Bab 1: Pengenalan
Bab 2: Biologi Asas Cacing Tanah
Bab 3: Kitaran Hidup Cacing Tanah
Bab 4: Kepentingan Cacing Tanah
Bab 5: Apa Itu Vermikompos
Bab 6: Kaedah Menternak
Bab 7: Menyelenggara Cacing Tanah dan Bekas
Bab 8: Masalah di dalam Bekas Cacing
Bab 9: Musuh Cacing
Bab 10: Cara-cara Menuai Hasil
Bab 11: Pembungkusan
Bab 12: Pengurusan Akaun
Bab 13: Pemasaran
Bab 14: Inovasi Bidang Ternakan Cacing Tanah
Bab 15: Penutup
Lampiran
Glosari
Bibliografi

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2020