Buku

Ensiklopedia Kiamat

oleh Tim Gema Insani

RM 85.00 / RM 0.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-411-257-8

Muka Surat: 480

Saiz: 8x11

Tarikh Terbit: 29 Apr 2015

Buku ini mengandungi pelbagai informasi mengenai hari kiamat daripada sumber yang jelas, iaitu Al-Quran dan hadith dengan sanad-sanad yang shahih.

Buku ini menjelaskan secara ringkas mengenai nama-nama hari kiamat yang terkandung dalam Al-Quran, tanda-tanda sebelum datangnya kiamat, munculnya Dajjal, turunnya Al-Mahdi, peristiwa terjadinya kiamat, pengumpulan manusia di Padang Mahsyar, Mizan, para penghuni Al-A’raaf, As-Sirat sehingga kedatangan manusia ke syurga dan neraka beserta sifatnya.

Isi Kandungan

Isi kandungan

Pengantar Tokoh

Bab 1: Beriman pada Hari Akhirat

 1. Pengertian Beriman pada Hari Akhirat

 2. Nama-Nama Hari Kiamat

 1. Hari kiamat

 2. Hari akhirat

 3. As-sa’ah (Waktu)

 4. Yaum al-ba’ts (Hari kebangkitan)

 5. Yaum al-khuruj (Hari keluar)

 6. Al-qaari’ah (Hari yang menggemparkan)

 7. Yaum al-fasl (Hari memutuskan hukum)

 8. Yaum ad-din (Hari pembalasan)

 9. As-sakhkhah (Suara jeritan yang dahsyat)

 10. At-tammah al-kubra (Malapetaka yang besar)

 11. Yaum al-hasrah (Hari penyesalan)

 12. Yaum al-hasrah (Hari penyesalan)

 13. Yaum al-khulud (Hari yang abadi)

 14. Yaum al-hisab (Hari perhitungan)

 15. Al-waqi’ah (Peristiwa besar)

 16. Yaum al-Wa’id (Hari Ancaman)

 17. Hari yang Dekat

 18. Yaum Al-Jam’i (Hari Pengumpulan)

 19. Al-Haqqah (yang Benar-Benar Terjadi)

 20. Yaum At-Talaqi (Hari Pertemuan)

 21. Yaum At-Tanad (Hari Saling Memanggil)

 22. Yaum At-Taghabun (Hari Pengambilan)

 1. Rahsia di sebalik Nama yang Pelbagai

 2. Kepentingan Mengetahui Tanda-Tanda Hari Kiamat

 3. Waktu Hari Kiamat

 1. Hari Kiamat Pasti Datang

 2. Hari Kiamat itu Dekat

 3. Tidak Ada Sesiapa yang Mengetahui Waktu Terjadi Hari Kiamat

Bab 2: Tanda-Tanda Hari Kiamat

 1. Tanda-Tanda Awal Hari Kiamat

 1. Nabi Muhammad s.a.w. diutuskan

 2. Bulan Terbelah

 3. Enam Tanda-Tanda Awal

 1. Kewafatan Nabi Muhammad s.a.w.

 2. Pembukaan Baitul Maqdis

 3. Wabak Taun di Amwas

 4. Harta Melimpah Ruah dan Sedekah Tidak Diambil

 5. Fitnah yang Melanda Seluruh Bangsa Arab

 6. Pengkhianatan Bani Asfar

 1. Fitnah pada Zaman Khulafa Ar-Rasyidin

 1. Pembunuhan Saidina Umar bin Al-Khatab r.a.

 2. Pembunuhan Saidina Usman bin Affan r.a.

 3. Peperangan Jamal

 4. Peperangan Siffin

 5. Kemunculan Golongan Khawarij

 1. Peperangan dengan Bangsa Tartar Turki

 2. Kemunculan Nabi Palsu

 3. Pengaklukan Kota Madain Ibu Kota Parsi

 4. Perjalanan yang Aman

 5. Harta Melimpah Ruah

 6. Api Keluar dari Bumi Hijaz

 7. Fitnah Seperti Malam yang Pekat

 8. Perdagangan Semakin Pesat

 9. Hamba Wanita Melahirkan Tuannya

 10. Umat Islam Dikerumuni

 11. Wanita Berpakaian, Tetapi Telanjang

 12. Berlumba-lumba Meninggikan Bangunan

 13. Manusia Berlumba-Lumba Menghiasi Masjid dan Berbangga-Bangga dengannya

 14. Waktu Berlalu Lebih Cepat

 15. Penyanyi, Alat Muzik, dan Arak

 16. Minuman Keras

 17. Riba Berleluasa

 18. Hilang Sifat Amanah

 19. Orang Islam Meniru Orang Kafir

 20. Menghalalkan Muzik, Arak, dan Sutera

 21. Peningkatan Peristiwa Kematian Mengejut

 22. Pusat Beli-Belah yang Berdekatan

 23. Orang-Orang Tua yang Bergaya

 24. Mimpi-Mimpi Orang Mukmin Menjadi Kenyataan

 25. Orang yang Berpegang Teguh pada Agama Seperti Menggenggam Bara Api

 26. Tanah Arab Semakin Subur

 27. Kemunculan Ulama Materialistik

 28. Tidak Mahu Menjadi Imam Sholat

 29. Siksaan daripada Pemimpin Zalim

 30. Manusia Lebih Menginginkan Mati daripada Hidup

 31. Sungai Furat akan Mengeluarkan Gunung Emas

 32. Manusia Paling Bahagia adalah Luka’ bin Luka’

 33. Kemunculan Tokoh dari Qahtan

 34. Kaum Muslimin Memerangi Kaum Yahudi

 35. Wanita Lebih Banyak daripada Lelaki

 36. Banyak Gempa Bumi, Petir, dan Hujan

 37. Bulan Sabit Kelihatan Lebih Besar

 1. Tanda-Tanda Akhir Hari Kiamat

 1. Imam Al-Mahdi

 1. Kemunculan Imam Al-Mahdi

 2. Hadith Hadith Sahih berkenaan Imam Al-Mahdi dan Kepimpinan Beliau

 3. Kelahiran Imam Al-Mahdi

 4. Ciri-Ciri Imam Al-Mahdi

 5. Tanda-Tanda Imam Al-Mahdi

 6. Tanda-Tanda Kemunculan Imam Al-Mahdi

 7. Waktu Kemunculan Imam Al-Mahdi

 8. Sejarah Hidup Imam Al-Mahdi

 9. Kontroversi Imam Al-Mahdi

 10. Golongan yang Mendustakan Imam Al-Mahdi

 11. Orang yang Mengaku Imam Al-Mahdi

 1. Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah, (259-322 Hijrah)

 2. Muhammad bin Tamurt (485-524 Hijrah)

 3. Mahdi Al-Furqah Al-Kaisaniyah

 1. Anggapan tentang Imam Al-Mahdi

 2. Sekilas Imam Al-Mahdi (Kemunculan, Keadilan, dan Kematian)

 1. Ad-Dajjal

 1. Pengertian Ad-Dajjal

 2. Nama Al-Masih Ad-Dajjal

 3. Pengakuan Dajjal

 4. Kisah Ibnu Sayyad

 5. Pendapat yang Sahih Tentang Ibnu Sayyad

 6. Hikmah Tidak Disebutkan Dajjal dalam Al-Quran

 7. Dajjal adalah Bencana Paling Besar di Dunia

 8. Kejadian-Kejadian yang Berlaku Sebelum Kemunculan Dajjal

 9. Kejadian-Kejadian Lain Menjelang Kemunculan Dajjal

 10. Ciri-Ciri Fizikal Dajjal

 11. Tempat Dajjal Keluar

 12. Al-Jassasah dan Dajjal

 13. Tanda-Tanda Menjelang Kemunculan Dajjal

 1. Bangsa Arab Semakin Sedikit

 2. Peperangan Besar (Al-Malhamah Al-Kubra) antara Kaum Muslimin dan Bangsa Rom (Eropah) dan Penaklukan Kostantinopel

 3. Banyaknya Penaklukan Wilayah

 4. Hujan Tidak Turun dan Tanaman Tidak Tumbuh

 5. Fitnah Al-Ahlas, As-Sarra dan Ad-Duhaima’ Bermaharajalela serta Pertikaian Sesama Manusia Berlaku di Mana-Mana

 6. Kemunculan Tiga Puluh Orang Pendusta

 1. Bagaimana Dajjal Keluar?

 2. Sebab Keluarnya Dajjal

 3. Kecepatan Dajjal Menjelajahi Bumi

 4. Tempat-Tempat yang Dikunjungi Dajjal

 5. Ujian dan Cubaan yang Disebarkan oleh Dajjal

 1. Dajjal Membawa Syurga, Neraka, Air dan Api

 2. Dajjal Mampu Mempengaruhi Benda Mati dan Binatang

 3. Dajjal Mengaku Sebagai Tuhan

 4. Dajjal Membelah Tubuh Orang Mukmin Menjadi Dua Bahagian

 5. Keyakinan-Keyakinan yang Salah Mengenai Dajjal

 6. Para Pengikut Dajjal

 1. Orang Yahudi

 2. Mengapakah Pengikut Dajjal yang Ramai adalah Bangsa Yahudi?

 3. Orang-Orang Kafir dan Munafik

 4. Orang-Orang Arab Badwi yang Bodoh

 5. Kaum yang Wajahnya Seperti Perisai Cembung

 6. Kaum Wanita

 1. Jangka Masa Dajjal Berada di Bumi

 2. Kaedah Menyelamatkan Diri daripada Dajjal

 1. Menghindar daripada Bertemu Dajjal

 2. Memohon Perlindungan Kepada Allah s.w.t.

 3. Mengetahui Nama-Nama dan Sifat-Sifat Allah s.w.t.

 4. Membaca Sepuluh Ayat Pertama Surah Al-Kahfi

 5. Membaca Seluruh Surah Al-Kahfi

 6. Memencilkan Diri dan Berlindung di Salah Satu Tanah Suci (Makkah ataupun Madinah)

 7. Memohon Perlindungan kepada Allah s.w.t. daripada Fitnah Dajjal pada setiap Penghujung Solat

 8. Memberikan Penjelasan tentang Dajjal kepada Masyarakat Supaya Mereka Terselamat daripada Fitnah Dajjal

 9. Melengkapi Diri dengan Ilmu Agama Sebagai Senjata

 10. Mempersiapkan Diri Bagi Memerangi Dajjal Seperti yang Dilakukan oleh Kaum Muslimin Ketika Itu

 1. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa bin Maryam

 2. Orang Paling Berani Menghadapi Dajjal

 3. Mereka yang Mengingkari Kemunculan Dajjal

 1. Penutup

 1. Nabi Isa a.s. Turun

 1. Allah s.w.t akan Menurunkan Nabi Isa a.s. ke Dunia

 2. Situasi Ketika Nabi Isa a.s. Turun dari Langit ke Bumi

 3. Bagaimana dan Dimana Isa a.s. akan Turun

 4. Ciri-Ciri Fizikal Nabi Isa a.s.

 5. Tugas Nabi Isa a.s. Ketika Turun ke Dunia dan Peristiwa yang Berlaku pada Akhir Zaman

 6. Kedudukan Orang-Orang yang Bersama Nabi Isa bin Maryam a.s.

 7. Hikmah Allah s.w.t. Menurunkan Nabi Isa a.s. ke Dunia

 8. Nabi Muhammad s.a.w. Meminta Kita Menyampaikan Salam Kepada Nabi Isa a.s.

 9. Jangka Masa Nabi Isa bin Maryam a.s Berada di Bumi Sesudah Turun dari Langit

 10. Nabi Isa a.s. Menunaikan Ibadah Haji

 11. Keluarnya Yakjuj dan Makjuj

 1. Pembinaan Tembok Penghalang Yakjuj dan Makjuj

 2. Siapakah Zulkarnain?

 3. Siapa Yakjuj dan Makjuj

 4. Agama Yakjuj dan Makjuj

 5. Jumlah Yakjuj dan Makjuj Sangat Banyak

 6. Ciri-Ciri Fizikal Yakjuj dan Makjuj

 7. Adakah Manusia Pernah Melihat Tembok yang Dibina oleh Zulkarnain untuk Yakjuj dan Makjuj?

 8. Adakah Tembok yang Dibina Oleh Zulkarnain Itu Adalah Tembok Besar Cina?

 1. Bumi Lenyap di Tiga Tempat

 2. Muncul Asap

 3. Binatang Melata Dapat Berkata-Kata

 4. Matahari Terbit dari Barat

 5. Api yang Membawa Manusia ke Padang Mahsyar

 6. Tanda-Tanda Lain

 1. Penaklukan Kostantinopel

 2. Kehancuran Kaabah

 3. Agama Islam Musnah Sebelum Hari Kiamat. Al-Quran Diangkat daripada Mushaf dan Hati Manusia

 4. Tiupan Angin Lembut bagi Mencabut Nyawa Orang BerimanBab 3: Peristiwa Hari Kiamat

 1. Kejadian Hari Kiamat

 2. Kehancuran Alam Semesta pada Hari Akhir dan Kedatangan Hari Kiamat

 3. Permulaan Kehancuran Alam Semesta: Jumlah Tiupan Malaikat Israfil a.s.

 4. Malaikat Israfil a.s.

 5. Siapa Yang Dikecualikan Oleh Allah s.w.t. Ketika Sangkakala Ditiup

 6. Keadaan Manusia Tatkala Tiupan Sangkakala Kematian

 7. Keadaan Bumi, Gunung, dan Laut Ketika Berlaku Kehancuran Alam Semesta

  1.  
   1.  
    1. Keadaan Bumi

    2. Keadaan Gunung-Ganang

    3. Keadaan Lautan

 1. Lautan Melimpah

 2. Lautan yang Dipenuhi Nyalaan Api

Tafsiran Saintifik Terhadap Makna Ayat ‘Dan Apabila Lautan Dipanaskan’

 1. Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Langit Terbelah Pada Akhir Zaman

Bab 4: Saat-Saat Kebangkitan Makhluk

 1. Pengertian Hari Kebangkitan (Yaum Al-Ba’ts)

 2. Janji Allah s.w.t. Bahawa Yaum Al-Ba’ts itu Pasti Berlaku

 3. Waktu Peristiwa Yaum Al-Ba’ts

 4. Tempat Seluruh Makhluk Dibangkitkan Kembali daripada Kematian

 5. Cara Allah s.w.t. Mengembalikan Roh kepada Jasad Makhluk-Nya

 6. Kejadian Antara Tiupan Kematian dan Tiupan Kebangkitan

 7. Manusia Dibangkitkan Dalam Keadaan Telanjang, Tanpa Alas Kaki dan Tidak Dikhatankan

 8. Keadaan Orang-Orang Kafir Sesudah Dibangkitkan

 9. Allah s.w.t. Berkuasa Membangkitkan Seluruh Manusia Hanya Seperti Membangkitkan Satu Makhluk

 10. Anologi Pembangkitan Semua Makhluk Pada Hari Kebangkitan dengan Cara Allah s.w.t. Menghidupkan Bumi Yang Mati

 11. Kesimpulan

Bab 5: Padang Mahsyar

 1. Matahari didekatkan kepada Makhluk

 2. Tujuh Golongan yang Berada di Bawah Naungan Allah s.w.t.

 3. Golongan Lain yang Mendapat Naungan Arasy Allah s.w.t.

 4. Tiga Golongan yang Tidak Dihiraukan Oleh Allah s.w.t.

 5. Wasilah: Syafaat Terbesar

Bab 6: Hari Penentuan

 1. Pengertian Yaum Al-Hisab

 2. Semua Bersaksi atas Perlakuan yang Sudah Dilakukan oleh Dirinya

 3. Buku Catatan Sebagai Bukti Perbuatan Akan Diberikan Oleh Allah s.w.t.

 4. Hisab berlaku Untuk Manusia dan Jin

 5. Cara Allah s.w.t. Menghisab Manusia dan Jin

 6. Perbezaan Antara Orang Beriman dan Orang Kafir dalam Hisab Allah s.w.t.

 7. Kesimpulan

Bab 7: Neraca Timbangan Amalan (Mizan)

 1. Mizan: Neraca Timbangan Sebenar Ataupun Neraca Timbangan Simbolik?

 2. Jumlah Neraca

 3. Neraca Timbangan Amalan Menurut Ahli Sunnah

 4. Isi Neraca Timbangan

 1.  
  1.  
   1. Neraca Timbangan Hanya Menimbang Amalan

   2. Neraca Timbangan Menimbang Pemilik Amalan

   3. Neraca Timbangan menimbang Buku Catatan Amalan

 1. Bentuk dan Ukuran Neraca Timbangan

 2. Amalan yang Paling Berat Timbangannya

 3. Manusia Yang Ditimbang Amalannya

  1.  
   1.  
    1. Golongan Pertama

    2. Golongan Kedua

    3. Golongan Ketiga

 4. Fasa Mizan (Neraca Timbangan Amalan) adalah Fasa Paling Mengerikan

 5. Penerimaan Buku Catatan Amalan

Bab 8: Ashab Al-A’raf (Penghuni Al-A’raf)

 1. Siapakah Ashab Al-A’raf

 2. Penghuni Al-A’raf: Seimbang Amalannya Antara Baik dan Buruk

 1. Pendapat Ibnu Katsir Tentang Penghuni Al-A’raf Dalam Kitab Mukhtasar Orang-Orang Kafir Diheret Menuju Neraka

 2. Orang-Orang Kafir tidak Berhak Menyeberangi Jambatan

Bab 9: As-Sirat (Titian Sirat Di Atas Neraka Jahannam)

 1. Ciri-Ciri Titian As-Sirat

 2. Hari Betis Disingkap dan Mereka Diminta Sujud, Tetapi Mereka Tidak Dapat Melakukannya.

 3. Gambaran Al-Quran Tentang Keadaan Orang-Orang Beriman dan Munafik ketika Menyeberangi Titian Sirat

 4. Keadaan Orang-Orang Beriman Ketika Menyeberangi Titian Sirat

Bab 10: Sampai Ke Neraka

 1. Orang-Orang Beriman Sampai ke Neraka

 2. Hikmah Orang-Orang Beriman Sampai Ke Neraka

 3. Perbuatan yang Mengukuhkan Kaki Ketika Berada di Titian Sirat

 1.  
  1.  
   1. Keterikatan pada Masjid

   2. Bersedekah dengan Ikhlas

   3. Memaafkan Kesalahan Seorang Muslim

   4. Mengurangkan Beban Kesusahan Orang Lain

   5. Membantu Keperluan Orang Lain

   6. Menjaga Orang-Orang Beriman Daripada Gangguan Orang Munafik

 1. Pengertian Titian Sirat dan Hujah Ahli Sunnah

 2. Takut Terjatuh dan Kekhuatiran Besar ketika Melintas di Atas Titian Sirat

 3. Kebahagiaan Ketika Berjaya Menyeberangi Titian Sirat dan Terselamat Daripada Keganasan Neraka

 4. Allah s.w.t. Menggantikan Bumi dan Langit Ketika Penyeberangan

Bab 11: Neraka

 1. Pengertian Neraka

 2. Neraka Adalah Ketetapan Allah s.w.t.

 3. Nama-Nama Neraka dan Penghuninya

 1. Jahannam

 2. Al-Jahim

 3. Al-Hawiyah

 4. Wail

 5. As-Sa’ir

 6. Lazha

 7. Saqar

 8. Al-Huthamah

 1. Penjaga Neraka dan Sifat-Sifatnya

 2. Sifat Penjaga Neraka

 3. Gambaran Pedihnya Siksaan Api Neraka

 4. Haiwan-Haiwan Buas Di Dalam Neraka

Bab 12: Syurga

 1. Syurga Tempat Terindah Yang Abadi Untuk Orang Beriman

 2. Empat Sifat Calon Penghuni Syurga

 1. Sifat Pertama: Awwah

 2. Sifat Kedua: Hafizh

 3. Sifat Ketiga: Takut pada Allah s.w.t.

 4. Sifat Keempat: Datang Dengan Hati yang Munib

 1. Keindahan Syurga dan Isinya

 2. Pintu-Pintu Syurga, Keluasannya, dan Keindahan Taman-Tamannya

 3. Kunci Syurga dan Geriginya

 1. Al-‘Alam (Tahu)

 2. Yakin Tanpa Ragu

 3. Menerima

 4. Tunduk dan Pasrah pada Tuntutan Kalimah Itu

 5. Jujur Tanpa Dusta

 6. Ikhlas

 7. Cinta

 8. Mengingkari Taghut

 1. Keluasan dan Keindahan Syurga

 2. Keindahan Syurga

 3. Sungai-Sungai Di Dalam Syurga

 1. Sungai yang Berkilauan

 2. Al-Kauthar

 1. Sumber-Sumber Sungai Syurga

 2. Pokok-pokok dan Buah-Buahan di Syurga

 1. Pokok Khuldi

 2. Pohon Sidratul Muntaha

 3. Thuba

 1. Gambaran Kenikmatan yang Dirasakan oleh Ahli Syurga

 1. Syurga Sebagai Tempat Tinggal

 2. Perkakasan Diperbuat Daripada Emas

 3. Hidangan Sajian Dalam Syurga

 1. Peringkat Syurga Paling Tinggi

 2. Kenikmatan-Kenikmatan Lain di Syurga

 1. Bidadari

 2. Nyanyian Bidadari Syurga

 3. Mengenai Kaum Wanita Ahli Syurga

 4. Persetubuhan dan Syahwat di Dalam Syurga

 5. Anak-Anak Muda di Syurga

 6. Tidak Ada Kematian di Syurga

 7. Mengenai Tidur

 8. Pasar Dalam Syurga

 9. Perkara yang Mengelilingi Syurga dan Neraka

 10. Keredhaan Allah s.w.t. Adalah Yang Paling Utama

 11. Kenikmatan Paling Tinggi Adalah Melihat Wajah Allah s.w.t.

Nota KakiHakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024