Buku

Gaya-Gaya Kepimpinan Dalam Pendidikan

oleh Abdul Ghani Abdullah

RM 27.00 / RM 30.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-983-3586-23-3

Muka Surat: 272

Saiz: -

Tarikh Terbit: 21 May 2008

Mengupas pelbagai jenis gaya kepimpinan yang dapat diaplikasikan oleh pemimpin dalam bidang pendidikan supaya berani melakukan perubahan yang positif dan berkesan.

Bab 1     Pengenalan Kepimpinan Pendidikan    
Kepimpinan    
Kepimpinan Pendidikan    
Deskripsi Mengenai Kepimpinan    
Kesimpulan    


Bab 2     Trait Kepimpinan    
Sifat-sifat Kepimpinan    
Bagaimana Pendekatan Trait Ini Digunakan
Secara Berkesan dalam Sekolah?    
Kekuatan Pendekatan Trait    
Kelemahan Pendekatan Trait    
Kesimpulan    


Bab 3     Gaya Kepimpinan   
Kajian Universiti Ohio State     
Kajian Universiti Michigan      
Grid Pengurusan Blake dan Mouton    
Implikasi Pengurusan Grid Kepada Pengurus    
Grid Kemahiran Perhubungan     
Fungsi Gaya Kepimpinan     
Kelebihan    
Kritikan    
Aplikasi    
Kajian Kes
Instrumen Kepimpinan   
Rumusan    


Bab 4      Kepemimpinan Situasi   
Definisi    
Gaya Kepimpinan dalam Pendekatan Secara Situasi   
Tahap-Tahap Perkembangan Pendekatan
Kepimpinan Situasi    
Perkaitan Antara Gaya Kepimpinan Dan Tahap
Perkembangan    
Langkah-langkah yang Sesuai dalam
Mengendalikan Kepimpinan Secara Situasi    
Kekuatan Kepimpinan Secara Situasi    
Kelemahan Kepimpinan Situasi    
Kesimpulan    


Bab 5      Kepemimpinan Kontigensi    
Gaya Kepimpinan     
Kepelbagaian Situasi     
Bagaimana Teori Kontigensi diamalkan?   
Kekuatan Teori Kontigensi    
Kelemahan Teori Kontigensi    
Kesimpulan     


Bab 6      Kepemimpinan Laluan Matlamat   
Latar Belakang Teori Laluan Matlamat   
Gaya Kepimpinan   
Komponen Teori Laluan Matlamat   
Bagaimana Teori Laluan Matlamat Berfungsi?    
Kelemahan Teori Laluan Matlamat    
Kesimpulan    
   
Bab 7      Teori Pertukaran Pemimpin-Pengikut   
Dimensi Kepimpinan   
Kajian Awal    
Kajian Terkini    
Hubungan Menegak   
Kumpulan Dalaman     
Kumpulan Luaran    
Perkongsian Kepimpinan     
Bagaimana Teori Pertukaran
Pemimpin-Pengikut Beroperasi?   
Kekuatan Teori    
Proses Teori Pertukaran Pemimpin-Pengikut   
Kritikan Pada Teori Pertukaran
Pemimpin-Pengikut    
Aplikasi    
Kesimpulan    
    
Bab 8      Kepemimpinan Karisma    
Teori Kepimpinan Karismatik    
Ciri-ciri dan Tingkah Laku Pemimpin
Karismatik    
Konsep Lain Mengenai Karisma    
Pendekatan-pendekatan Terkini Kepimpinan Karismatik    
Kepimpinan Berkarisma Positif Dan Negatif    
Kesan-Kesan Praktikal Bagi Organisasi    
Di Mana Letaknya Karisma?    
Karisma dan Seni Kepimpinan
Karisma adalah Proses       
Rahsia Ucapan Pemimpin Karismatik      
Tips Harian untuk Pemimpin    
Kekuatan Teori Kepimpinan Karismatik    
Kelemahan Teori Kepimpinan Karismatik     
Kesimpulan    


Bab 9      Kepemimpinan Berpasukan    
Ahli Kumpulan yang Sesuai dan Kompeten   
Sokongan Luaran    

Model Kepimpinan dan Keberkesanan
Berpasukan    
Bagaimanakah Pendekatan Ini Digunakan?    
Bagaimanakah Kepimpinan dan
Keberkesanan Kumpulan Mengikut Model
Keberkesanan (KMMK) yang Ditetapkan    
Faedah Kepimpinan Berpasukan   
Latihan    
Teknik-Teknik Kumpulan  Berkesan    
Kelemahan    
Masalah Motivasi dalam Pasukan    
Cara-Cara Mengatasi Masalah    
Fungsi-Fungsi Kepimpinan Berpasukan    
Perbezaan Antara Fungsi-Fungsi Pemimpin dan Penyelia    
Beza Antara Pemimpin dengan Diktator   
Iklim Kolaboratif    
Kesimpulan    

Bab 10      Kepemimpinan Secara Bersama, Delegasi dan
Pemberian Kuasa        
Ciri-Ciri Kepimpinan Secara Bersama    
Kepelbagaian dalam Penglibatan 
Akibat-akibat daripada Penglibatan     
Faedah  Penglibatan    
Berpuas Hati dengan Proses Membuat
Keputusan    
Perkembangan dalam Kemahiran Peserta           
Objektif-Objektif bagi Peserta-Peserta yang Berbeza    
Peraturan Membuat Keputusan         
Delegasi     
Objektif        
Maklumat    

Bab 11      Kepemimpinan Transformasi    
Definisi Kepimpinan Transformasi    
Kepimpinan Transformasi dan Karisma    
Model Kepimpinan Transformasi    
Faktor-Faktor Kepimpinan Transformasi     
Faktor  Kepimpinan Transaksi    
Faktor ketidakpimpinan    
Beberapa Perspektif Kepimpinan
Transformasi     
Kekuatan Kepemimpin Transformasi    
Kritikan pada Kepimpinan Transformasi    
Aplikasi Kepimpinan Transformasi    
Kesimpulan    

Bab 12      Kepemimpinan Pengajaran    
Definisi     
Tingkah Laku Pemimpin Pengajaran    
Peranan Pemimpin Pengajaran di sekolah    
Kesimpulan    
Definisi    

Bab 13      Amalan Kepemimpinan Pendidikan Berkesan    
Pendekatan Perlakuan Pemimpin Berkesan    
Perlakuan Berorientasi Perhubungan    
Perlakuan Berorientasi Perubahan    
Kemahiran Pemimpin Pendidikan Berkesan    
Trait-Trait dan Tingkah Laku Pemimpin
Pendidikan Berkesan    
Kesimpulan    
Bibliografi        

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2023