Buku

Guru Sebagai Pemimpin

oleh Abdullah Sani Yahaya, Abdul Rashid Mohamed

RM 17.00 / RM 20.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-983-3586-13-4

Muka Surat: 158

Saiz:

Tarikh Terbit: 20 Jun 2007

Guru Sebagai Pemimpin memperkenalkan standard baru dalam kepimpinan sekolah. Pendekatan di dalam buku ini mencabar konsep tradisi kepimpinan yang hanya berpusatkan pengetua sekolah. Penulis meneroka dan mencipta ruang peralihan tanggungjawab daripada konsep kepimpinan seorang kepada kepimpinan berkumpulan.

Isi Kandungan
Prakata

Bab 1
Perubahan Pandangan Kepemimpinan di Sekolah

Bab 2
Kepemimpinan Guru Penjana Budaya Sekolah

Bab 3
Mengubah Kepemimpinan Guru di Bilik Darjah

Bab 4
Kepemimpinan dalam Pengajaran Guru

Bab 5
Kepemimpinan Guru dalam Mengurus Disiplin
Bilik Darjah

Bab 6
Kepemimpinan Guru Dalam Membuat Keputusan

Bab 7
Kepemimpinan Guru dan Amalan Pengupayaan
di dalam Bilik Darjah

Bab 8
Kepemimpinan Guru dan Pembentukan Pasukan
Kerja di Bilik Darjah

Bab 9
Kepemimpinan Guru dalam Memperkasa
Kecerdasan Emosi Pelajar

Bab 10
Kepemimpinan Guru dan Komunikasi Efektif dalam
Bilik Darjah

Rujukan
Indeks

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2022