Buku

Guru Sebagai Penyelidik

oleh Abdul Rahman Abdul Majid Khan

RM 16.00 / RM 19.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak

Tiada lagi ulang cetak

Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-983-3586-62-2

Muka Surat: 130

Saiz (inci):

Tarikh Terbit: 19 Nov 2007

Perkara-perkara yang disentuh dalam buku ini adalah seperti jenis-jenis kajian, kajian tindakan dan kepentingannya sebagai komponen perkembangan profesional, proses kajian tindakan, penyeliaan pengajaran dalam konteks kajian tindakan serta contoh-contoh sebenar kajian yang dijalankan oleh penulis bagi memperbaiki pengajaran Kimia di sekolah tempat bertugas. Sesungguhnya format contoh-contoh itu bukanlah contoh ideal; sememangnya ia sudah diringkaskan. Ini adalah sesuatu yang disengajakan supaya guru-guru tidak gerun hendak menjalankan kajian secara ilmiah; sebab contoh-contoh sedia ada di sekolah-sekolah adalah panjang lebar serta lebih mementingkan gaya (form) dari dapatan sebenar (substance) dan ini berkemungkinan dapat menjadi penghalang, demotivating kepada mereka yang baru ingin mencuba. Begitu juga pendokumentasian kajian yang memerlukan penulisan yang panjang lebar tentu akan menjadi beban kepada kumpulan guru yang sentiasa sibuk dengan pelbagai tugas. Sesungguhnya penulisan ini adalah satu usaha bagi memperbaiki lompang-lompang itu.

 

Kandungan

Prakata


Bab 1 Pengertian Penyelidikan


Jenis-Jenis Kajian


Bab 2 Kajian Tindakan

Model-Model Perkembangan Profesional

Kajian Tindakan Sebagai Komponen Perkembangan
Profesional

Guna Pakai Inkuiri Sebagai Penggerak Perkembangan Staf

Definisi dan Huraian Kajian Tindakan

Kepentingan Kajian Tindakan

Pendekatan dan Model-Model Kajian Tindakan

 

Bab 3 Proses Kajian Tindakan

Merancang Kajian

Merancang Tindakan

Perlaksanaan Tindakan

Pemerhatian bagi Mengutip Data

Mereflek

Kesimpulan

Guru Sebagai Penyelidik


Bab 4 Pelan Tindakan Pengurusan Projek
dan Kertas Cadangan

Menganalisis Masalah

Menjana Pelan Tindakan

Pelan Operasi

Penetapan Tarikh Sasaran

Pemantauan dan Penilaian Projek

Ringkasan Menyediakan Kertas Cadangan
Kajian Tindakan

 

Bab 5 Pendokumentasian Laporan

Format Laporan

Bahagian Pengenalan atau Preliminari

Rangka Utama/Teks

Bahagian Penutup atau Suplementari

Kesimpulan

Bab 6 Penyeliaan Pengajaran dan
Kajian Tindakan

Di Manakah Kedudukan Kajian Tindakan dalam
Konteks Penyeliaan Pengajaran?

Pendekatan Penyeliaan dalam Menggalak Kajian
Tindakan

Kesimpulan

Lampiran

Bibliografi

Indeks

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024