Buku

Ibu, Benarkah Tuhan Itu Ada?

oleh Dr. Nabilah Hasan

RM 15.00 / RM 18.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: -983-192-271-2

Muka Surat: 128

Saiz:

Tarikh Terbit: 20 Apr 2007

Kategori: Islam, Akidah

-

. Ibu, siapakah Tuhan kita? . Ibu, benarkah Allah itu ada? . Ibu, bolehkah kita berbaik-baik dengan Allah? Bagaimanakah caranya? . Ibu, bagaimana kita beriman kepada Allah?

Prakata

Ibu, Siapakah Tuhan Kita?
Jawapan Pertama: Dari mana asalnya kita
Jawapan Kedua: Kita tidak mampu memilih rupa bentuk kita
Jawapan Ketiga: Nabi Ibrahim mengajar kaumnya
mengenal Tuhan
Jawapan Keempat: Allah beritahu kita berkenaan dirinya

Ibu, Benarkah Tuhan Itu Ada?
Jawapan Pertama: Alam semesta membuktikan ada pencipta
Jawapan Kedua : Manusia tidak berkuasa
menghalang kehendak Tuhan
Jawapan Ketiga: Kepada siapa kita hendak
mengadu dan berdoa?

Ibu, Adakah Tuhan Mempunyai Anak?
Jawapan Pertama: Tuhan tidak ada ibu ataupun bapa Jawapan Kedua: Tuhan tidak ada anak

Ibu, Tuhan Kita Satu ataupun Ramai?
Jawapan Pertama: Apabila Tuhan ramai, dunia akan musnah
Jawapan Kedua: Beramai-ramai tanda tidak mampu
Jawapan Ketiga: Naluri manusia mengaku, Tuhan hanya satu

Ibu, Sekiranya Tuhan Itu Ada, di Manakah Dia?
Jawapan Pertama: Allah tidak sama dengan sesiapa Jawapan Kedua: Apa yang Allah beritahu kita tentang dia

Ibu, Apabila Kita Berdoa, Adakah Tuhan Mendengar?
Jawapan Pertama: Allah dekat dengan kita
Jawapan Kedua: Allah selalu mendengar doa kita
Jawapan Ketiga: Amalan baik mendekatkan, amalan
buruk menjauhkan

Ibu, Mengapa Kita Tidak Dapat Melihat Tuhan?
Jawapan Pertama: Bukan semua perkara dapat
dilihat dengan mata
Jawapan Kedua: Kisah Nabi Musa dan kaummya
Jawapan Ketiga: Allah beritahu manusia tidak
dapat melihat Allah
Jawapan Keempat: Orang beriman melihat Allah di Akhirat

Ibu, Mengapa Tuhan Jadikan Kita?
Jawapan Pertama: Terima kasih kepada Allah
Jawapan Kedua: Allah beritahu kita sebabnya

Ibu, Bagaimanakah Cara Kita Beriman kepada Tuhan?
Jawapan Pertama: Yakin Allah ada, mencipta dan mentadbir
Jawapan Kedua: Yakin hanya Allah yang mesti disembah
Jawapan Ketiga: Yakin pada nama dan sifat Allah

Ibu, Apakah Nama-nama Tuhan?
Jawapan Pertama : Nama-nama Allah
Jawapan Kedua : Sifat-sifat Allah

Ibu, Bolehkah Melanggar Suruhan Tuhan?
Jawapan Pertama: Kita dicipta supaya beribadat kepada Allah
Jawapan Kedua: Suruhan dan larangan tanda
kasih Allah kepada hambanya
Jawapan Ketiga: Seperti lampu tanpa kuasa eletrik
Jawapan Keempat : Umpama badan tanpa anggota
dan pancaindera

Ibu, Bagaimanakah Kita hendak Berbaik-baik
dengan Tuhan?
Jawapan Pertama: Hubungan kita dengan Allah
Jawapan Kedua: Bagaimana kita hendak berbaik
dengan Allah?

Ibu, Apakah Maksud Syirik kepada Tuhan?
Jawapan Pertama: Syirik ialah menyekutukan Allah
dengan perkara lain
Jawapan Kedua : Dua jenis syirik

Ibu, Apakah Perbuatan yang Menyebabkan Kita Syirik kepada Tuhan?
Jawapan Pertama: Beribadat kepada perkara lain selain Allah
Jawapan Kedua: Berdoa meminta tolong daripada
penghuni kubur
Jawapan Ketiga: Membuat undang-undang lain
bagi perkara yang sudah Allah tetapkan

Ibu, Bolehkah Kita Percaya kepada Ramalan Bintang?
Jawapan Pertama: Percaya kepada ramalan adalah syirik
Jawapan Kedua: Amalan tidak diterima selama 40 hari
Jawapan Ketiga: Contoh-contoh syirik kecil lain

Ibu, Mengapa ada Banyak Perkara yang Allah Larang
Kita Buat?
Jawapan Pertama: Perkara yang dilarang itu
menyusahkan dan bahaya
Jawapan Kedua: Bahaya dosa nampak
Jawapan Ketiga: Bahaya dosa tidak nampak

Ibu, Mengapa Ada Orang Jahat?
Jawapan Pertama: Petunjuk, cabaran dan motivasi
Jawapan Kedua: Manusia mampu memilih
Jawapan Ketiga: Nabi-nabi tidak jemu berdakwah
dan berdoa

Ibu, Mengapa Kadangkala Saya Terdorong Membuat Perkara yang Tuhan Tidak Suka?
Jawapan Pertama: Kawan adalah pendorong kita
Jawapan Kedua: Nafsu dan iblis hendak kalahkan kita
Jawapan Ketiga: Tip-tip supaya kita sentiasa bermotivasi
Jawapan Keempat : Pilihlah balasan baik untuk diri kita

Ibu, Adakah Tuhan Benci Orang yang Melakukan Dosa?
Jawapan Pertama: Allah suka kepada orang yang
menyesali dosanya
Jawapan Kedua: Bertaubat apabila terlanjur melakukan dosa
Jawapan Ketiga: Jangan berputus asa kepada Allah

Ibu, Mengapa Ada Doa Tidak Ditunaikan?
Jawapan Pertama: Sayang tidak bererti memberikan
apa sahaja yang diminta
Jawapan Kedua: Tidak putus asa berdoa kepada Allah
Ibu, Kenapa Masih Ada Penyakit dan Perkara
Menyusahkan Kita?
Jawapan Pertama: Perkara susah mengingatkan
manusia kepada Tuhan
Jawapan Kedua: Setiap perkara susah dibalas pahala

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024