Buku

Imam Mohamed Said Ramadan Al-Bouti dalam Kenangan

oleh Akademi Intelektual Muda (AIMs)

RM 12.00 / RM 0.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967-411-658-3

Muka Surat: 136

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 14 Sep 2015

Imam Mohamed Said Ramadan Al-Bouti dalam kenangan adalah himpunan kertas kerja

yang ringkas dan padat berkenaan seorang ulama kontenporari yang tiada tandingannya

pada zaman ini. Di samping kisah hidup dan latar belakang beliau, buku ini juga cuba mengetengahkan 

aspek pemikiran beliau yang dilihat kontroversi dan mengundang pelbagai kritikan, sehingga akhirnya

dikurniakan syahid kerana dibom ketika sedang mengajar. Semoga Allah merahmati dan mengampuni beliau.

..............................................................................................................................................................

“Penguasaan dalam bahasa Arab yang baik, pidato yang mengesankan jiwa, hujah yang mantap, wajah istidlal

daripada dalil dan juga kekuatan Usul Al-Fiqh menjadikan beliau cukup terkenal di bumi Syam.  Beliau mampu mengajar 

ilmu tasawuf melalui Syarah Hikam yang cukup terkenal. Kajian sirah nabawiyah melalui kitabnya Fiqh As-Sirah melonjokkan

namanya ke persada tokoh ulama dunia mutahkhir ini.”

 

S.S Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri

Mufti Wilayah Perseketuan Kuala Lumpur.

Kata Pengantar

S.S. Datuk Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri

Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 

Pendahuluan


 Bab 1: Biografi, Sumbangan, Pengiktirafan, dan Aspek Pemikiran Al-Bouti 

Pendahuluan

Riwayat Hidup Al-Bouti

Pendidikan dan Pengajian Al-Bouti

Pengaruh Terhadap Pemikiran Al-Bouti

Kerjaya dan Sumbangan Akademik Al-Bouti

Pengaruh Al-Bouti dalam Masyarakat

Personaliti dan Perwatakan Al-Bouti

Murid-Murid dan Karya Al-bouti

Pengiktirafan Terhadap Al-Bouti

Beberapa Aspek dalam Pemikiran Al-Bouti

Kesimpulan

Rujukan

Nota

 

Bab 2: Jihad, Dakwah, dan Citra Ketamadunan Al-Bouti

Mukadimah

Latar Belakang Kehidupan

Pendidikan dan Pengajian

Al-Bouti Sebagai Penulis

Keadaan Zaman Al-Bouti dari Segi Suasana Keislaman

Kematian

Jihad Sejak Permulaan Islam di Makkah

Pembinaan Tamadun

Al-Bouti dan Hak-Hak Wanita

Keutamaan Jihad Dakwah di Malaysia

Al-Bouti di Malaysia

Kesimpulan

Bibliografi

 

Bab 3: Perjalanan Panjang Al-Bouti

Pendahuluan

Pemdekatan Dakwah Inklusif dan Aman Al-Bouti

Kitab Al-Jihad Fil Al-Islam dan Implikasinya Terhadap Dakwah

Dakwah dan Pendirian Al-Bouti Terhadap Isu Jihad

Al-Bouti dan Campur Aduk Gagasan Dakwah dengan Aktiviti Politik Kepartian

Wasilah Perdamaian Umat: Memahami Konsep Al-Harb (Peperangan) dan Al-Jihad

Krisis Umat: Islam Mengancam?

Kekaburan Identiti Umat (Al-Huwiyyah) dan Autoriti

 

Bab 4: ‘Islamic Resurgence’: Pengalaman Al-Azhar dan Al-Bouti

Jihad: Pendirian Al-Azhar

Bilakah Jihad Menjadi Suatu Kefardhuan?

Jihad dan Peperangan: Sorotan kepada Kitab Al-Jihad Fi Al-Islam

Bilakah Difardhukan Berjihad?

Al-Bouti: Reformis Ensiklopedik

Pengaruh Terhadap Pemikiran Al-Bouti

Pengalaman Al-Bouti Sebagai Reformis-Muslih Umat

Penutup

 

Biodata Penulis

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2021