Buku

Kaunseling Individu

oleh Maznah Baba, Zainal Madon

RM 15.00 / RM 18.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN:

Muka Surat: 152

Saiz:

Tarikh Terbit: 15 Dec 2005

Panduan melaksanakan bimbingan kaunseling menggunakan kemahiran asas kaunseling individu seperti konsep asas membimbing, matlamat, prinsip dan etika kaunseling.

Penghargaan
Prakata
Bab 1: Konsep Membimbing
Bab 2: Matlamat, Prinsip Dan Etika Kaunseling
Bab 3: Keperluan Bimbingan
Bab 4: Pembimbing Berkesan
Bab 5: Kemahiran Komunikasi
Bab 6: Proses Kaunseling
Bab 7: Kemahiran Prasesi
Bab 8: Kemahiran Menstruktur
Bab 9: Kemahiran Membina Hubungan
Bab 10: Kemahiran Mendengar dan Melayan
Bab 11: Kemahiran Memimpin Dan Memfokus
Bab 12: Kemahiran Membina Pelan Tindakan
Bab 13: Kemahiran Penamatan Dan Susulan
Bibliografi

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2022