Buku

Kerjaya dalam Bidang Perakaunan

oleh Wan Mohd Nazif Wan Mohd Nori

RM 17.00 / RM 20.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN:

Muka Surat: 200

Saiz:

Tarikh Terbit: 14 Feb 2006

Tugas akauntan bukan sekadar mengeluarkan laporan kewangan. Akauntan bertugas menyediakan penyata kewangan dan bajet, cukai korporat dan individu, menganalisis maklumat kewangan, merancang strategi kewangan dan merangka kawalan dalaman syarikat.

Prakata

Bahagian 1: Perakaunan

Bab 1 : Cabang Perakaunan
Bab 2 : Subjek-subjek Perakaunan
Bab 3 : Dilema Pelajar Bidang Perakaunan
Bab 4 : Tak kenal Maka Tak Cinta
Bab 5 : Mengapa perlu Minat?
Bab 6 : Bagaimana Menimbulkan Minat?
Bab 7 : Teori dan Praktikal
Bab 8 : Cabaran Pelajar Bidang Perakaunan

Bahagian 2: Peluang Kerjaya

Bab 9 : Peluang Kerjaya
Bab 10 : Mencari Pekerjaan
Bab 11 : Sumber Rujukan Bidang Perakaunan
Bab 12 : Badan-badan Profesional
Bab 13 : Persiapan Menempuh Alam Pekerjaan
Bab 14 : Penyediaan Resume
Bab 15 : Tip Menghadiri Temu Duga

Bahagian 3: Akauntan

Bab 16 : Kelulusan
Bab 17 : Skop Perkhidmatan
Bab 18 : Akauntan Forensik
Bab 19 : Peluang
Bab 20 : Kesan Teknologi kepada Kerjaya
Bab 21 : Ciri-ciri Seorang Akauntan

Bahagian 4: Juruaudit

Bab 22 : Kelulusan
Bab 23 : Skop Perkhidmatan
Bab 24 : Jenis-jenis Juruaudit
Bab 25 : Kesan Teknologi kepada Juruaudit
Bab 26 : Peluang
Bab 27 : Cabaran
Bab 28 : Ciri-ciri Seorang Juruaudit
Bab 29 : Etika Kerja Seorang Juruaudit

Bahagian 5: Akauntan Bertauliah

Bab 30 : Firma Akauntan Awam Bertauliah
Bab 31 : Skop Perkhidmatan
Bab 32 : Cabaran

Bahagian 6: Pensyarah

Bab 33 : Kelulusan
Bab 34 : Skop Perkhidmatan
Bab 35 : Cabaran
Bab 36 : Peluang
Bab 37 : Kesan Teknologi kepada Pensyarah
Bab 38 : Ciri-ciri Seorang Pensyarah

Bahagian 7: Konsultan Sistem Akaun Berkomputer

Bab 39 : Kelulusan
Bab 40 : Skop Perkhidmatan
Bab 41 : Memilih Perisian yang Sesuai

Bahagian 8: Pengurus ataupun Eksekutif Akaun

Bab 42 : Kelulusan
Bab 43 : Skop Perkhidmatan
Bab 44 : Ciri-ciri Pengurus ataupun Eksekutif Akaun

Bahagian 9: Kerani Akaun

Bab 45 : Kelulusan
Bab 46 : Skop Perkhidmatan

Bahagian 10: Eksekutif Cukai

Bab 47 : Skop Perkhidmatan
Bab 48 : Ciri-ciri Seorang Eksekutif Cukai

Bibliografi
Indeks

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024