Buku

Memimpin Diri Sendiri

oleh Ahmad Zabidi Ab Razak

RM 15.00 / RM 18.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN:

Muka Surat: 192

Saiz: 9x6x0.4

Tarikh Terbit: 24 Jul 2006

Buku ini patut ada di dalam perpustakaan sekolah-sekolah bagi membantu para pelajar membina kemahiran memimpin diri sendiri. Buku ini juga sesuai dibaca oleh individu yang ingin meningkatkan motivasi diri.

Prakata

Bab 1 Memimpin Diri
Mengenali Potensi Kepimpinan Diri
Pengertian Kepimpinan Diri
Membina Kepimpinan Diri

Bab 2 Teori-teori Membina Kepimpinan Diri
Teori-Teori Bidang Kepimpinan
Teori-Teori Kepimpinan Kontingensi/
Kepimpinan Situasi
Teori Path-Goal atau Jalan ke Matlamat
Teori Perhubungan Manusia
Teori Hirarki Keperluan Manusia
Teori The Hygience Factor
Teori Pengurusan Humanistik
Teori Estim Diri
Teori Efikasi Diri
Teori Pembelajaran Kawalan Sendiri
Teori Pembelajaran Sosial
Teori Pengukuhan
Teori Achievement Oriented
Teori Daya Motivasi McCIeIIand

Bab 3 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan Diri
Keperluan Bermotivasi
Modal Motivasi
Strategi Meningkatkan Motivasi Melalui 7M

Bab 4 Mengukuhkan Kepimpinan Diri
Membaca
Mengimbas Kembali
Mengkaji Masa Depan
Disiplin-Tekanan Terkawal
Kemahiran-kemahiran Mengukuhkan Kepimpinan Diri

Bab 5 Menilai Diri dan Melakukan Perubahan
Menilai Semula
Melakukan Perubahan

Rujukan

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2023