Buku

Mendidik Peribadi Anak dengan Akhlak Nabi

oleh Muhammad Zulian Alfarizi

RM 15.00 / RM 17.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967-481-527-1

Muka Surat: 168

Saiz: 6" x 9"

Tarikh Terbit: 11 Sep 2020

Keteladanan Rasulullah dapat dijadikan sebagai inti dan sumber pembelajaran pendidikan karakter. Ini kerana, sumber pendidikan karakter ialah berperilaku, bersikap, dan bertutur kata yang baik. Tidak hanya itu, pendidikan karakter juga membimbing murid supaya mudah bergaul tetapi tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, juga teguh pendirian dalam berprinsip.

Bagi mencontohi karakter Nabi Muhammad, yang mula-mula harus dilakukan ialah mengenal pasti bagaimana karakter beliau. Dengan mengenal lebih mendalam mengenai Rasulullah, maka kita akan mudah meniru dan mengaplikasikannya ke dalam diri sendiri dan orang di sekeliling kita. Sekurang-kurangnya, kita juga boleh menjadi teladan kepada anak didik kita, sama ada dari segi pertuturan mahupun sikap.

Di sini kita dituntut untuk membiasakan diri dan anak didik supaya bersikap dan berakhlak sesuai dengan yang diteladani daripada Rasulullah, iaitu akhlak mahmudah. Dalam sebuah kitab Mahfuzod disebutkan, “Mansyabba ‘ala syai-in, syabba ‘alaih” yang bererti barang siapa terbiasa dengan sesuatu, maka terbiasalah ia. Pernyataan ini apabila diterapkan dengan sains moden, tentu sangat sesuai. Kerana, ilmu psikologi menyebutkan bahawa manusia memiliki alam bawah sedar. Dan, alam bawah sedar diciptakan kerana kebiasaan atau tabiat.ii Misalnya, apabila ibu bapa selalu mengumpat atau bercakap kasar, maka anak akan mengikuti dan menirunya. Itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan bahawa anak tidak jauh daripada orang tuanya.

Kandungan

Bab 1 Karakter Nabi Muhammad sebagai Peribadi Muslim

A. Nabi Muhammad Mengajarkan Ketakwaan

B. Nabi Muhammad Mengajarkan Kesederhanaan

C. Nabi Muhammad Mengajarkan Berkasih Sayang

D. Nabi Muhammad Mengajarkan Kedermawanan

E. Nabi Muhammad Mengajarkan agar Tidak Menjadi Pendendam

F. Nabi Muhammad Mengajarkan agar Tidak Meminta-minta

Bab 2 Karakter Nabi Muhammad sebagai Pemimpin

A. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Menjadi Pemimpin yang Kuat Pendirian

B. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Menjadi Pemimpin yang Melayani Masyarakat

C. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Menjadi Pemimpin Teladan Semua Orang

D. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Menjadi Pemimpin yang Adil

E. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Menjadi Pemimpin yang Berpihak pada Rakyat Biasa

F. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Menjadi Pemimpin yang Mempersatukan Umat

G. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Menjadi Pemimpin Amanah

Bab 3 Karakter Nabi Muhammad sebagai Seorang Ahli Perniagaan

A. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Bekerja Keras

B. Nabi Muhammad Mengajarkan Kejujuran

C. Nabi Muhammad Mengajarkan Keramahan

D. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Menjaga Hak-Hak Pelanggan

E. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Tidak Memandang Rendah Perniagaam Orang Lain

Bab 4 Karakter Nabi Muhammad sebagai Pemimpin Rumah Tangga

A. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Pendidikan yang Penuh Kasih Sayang

B. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Keramahan

C. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Keteladanan

D. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Saling Membantu Rumah Tangga

E. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Saling Melengkapi

F. Nabi Muhammad Mengajarkan Perihal Kesetiaan

Bibliografi

Biodata Penulis

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2022