Mengurus Acara Rasmi Sekolah
oleh Md Zuki Hashim


Versi Cetak

RM 17.5

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM 20.5
Format:
Saiz:

Jumlah Muka Surat: 160

ISBN-13: 978-983-3586-57-8

ISBN-10: 983-3586-57-0

Tarikh Terbit: 20 Nov 2007

PTS Publishing House


Versi eBook

Pengalaman penglibatan secara langsung dalam pengurusan acara rasmi di sekolah adalah faktor sebenar yang mencetuskan idea bagi menghasilkan penulisan ini. Matlamat utama penulisaan ini adalah bagi meningkatkan mutu pengurusan acara-acara tetap tahunan di sekolah. Hasrat menulis buku ini juga timbul kerana ingin membantu rakan-rakan yang terlibat mengurus acara-acara ini yang sekian lama tercari-cari sumber rujukan.

 

Penulisan buku ini berasaskan maklumat utama yang diperolehi penulis sepanjang mengikuti pengajian di peringkat sarjana di Universiti Utara Malaysia. Asas kedua adalah pengalaman penulis sendiri yang terlibat secara langsung mengurus acara-acara ini sejak mula berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Asas seterusnya adalah kemahiran mengurus yang ditimba sepanjang berkecimpung sebagai aktivis persatuan semasa menuntut di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). UKM menyediakan segala kemudahan dan bimbingan serta memberikan peluang memantapkan kemahiran mengurus organisasi.

Penulisan buku ini disusun dan diatur menggunakan pendekatan dari umum kepada khusus dengan dimulai oleh konsep pengurusan secara am. Pendekatan ini dilakukan dengan harapan semua pihak yang terlibat dengan projek ini mendapat gambaran mengenai pengurusan secara menyeluruh. Ini memudahkan mereka memahami bab-bab seterusnya yang dibincangkan secara terperinci. Perbincangan seterusnya ditumpukan kepada aktiviti pengurusan projek. Elemen-elemen pengurusan am diserapkan dalam aktiviti pengurusan projek secara tidak langsung.






Pengenalan





Perancangan





Pengelolaan





Penstafan





Pengarahan





Pengawalan





Komunikasi





Pengurusan Projek





Deskripsi Jawatankuasa Induk





Pengerusi





Timbalan Pengerusi





Naib Pengerusi





Pengurus Projek





Bendahari





Jawatankuasa Kawalan Mutu





Jawatankuasa Hadiah dan Sijil





Jawatankuasa Jamuan





Jawatankuasa Jemputan, Sambutan dan Keraian





Jawatankuasa Keselamatan Dan Kawalan





Jawatankuasa Teknik Alatan dan Siaraya





Jawatankuasa Pertandingan dan Keputusan





Jawatankuasa Pendaftaran dan Pengelola Peserta





Jawatankuasa Buku Program dan Dokumentasi





Jawatankuasa Komunikasi dan Seranta





Jawatankuasa Teknik Pegawai





Jawatankuasa Persiapan Tempat dan Dekorasi





Jawatankuasa Urus Setia





Pengurusan Projek Hari Kokurikulum Pendidikan Islam





Pengurusan Projek Pertandingan Kuiz Pendidikan Islam





Deskripsi Tugas Pegawai Pertandingan





Pengerusi Jemaah Hakim





Ketua Hakim





Hakim





Penjaga Masa





Jurukira





Pembantu Pertandingan





Pengacara





Pengelola Pertandingan





Pengerusi Pengelola Zon





Pengurusan Projek Mesyuarat Agung PIBG





Fasa Konsepsi dan Praperancangan





Fasa Perancangan





Fasa Pelaksanaan





Fasa Penamatan





Perlembagaan PIBG





Pengurusan Projek Hari Ucapan & Penyampaian Hadiah





Fasa Konsepsi





Fasa Perancangan





Fasa Pelaksanaan





Fasa Penamatan





Kertas Cadangan Hari Anugerah Kecemerlangan





Penutup





Rujukan





Biodata Penulis





Buku Berkaitan

Berita


Errata