Buku

Mengurus Tingkah Laku Pelajar

oleh Abdul Ghani Abdullah

RM 22.00 / RM 25.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-5226-08-3

Muka Surat: 224

Saiz:

Tarikh Terbit: 12 Jan 2009

Menyediakan cara mengurus pelajar yang seimbang antara peraturan sedia ada dengan penerapan unsur-unsur kemanusiaan dalam membentuk tingkah laku terpuji.

Prakata BAB 1 Mengurus Tingkah Laku Pelajar Dari Aspek Kemanusiaan Pengenalan Mengurus Tingkah Laku Pelajar Maksud Mengurus dari Aspek Kemanusiaan Keperluan Mempraktikkan Aspek Kemanusiaan Jenis-Jenis Tingkah Laku Bermasalah Teori-Teori Berkaitan Kepentingan Mengurus Tingkah Laku Di Bilik Darjah Mengurus Tingkah Laku Pelajar dari Aspek Kemanusiaan BAB 2Konsep, Falsafah dan Contoh Pelaksanaan Aktiviti Pengenalan Unit 1: Tujuan dan Falsafah Menguruskan Tingkah Laku Unit 2: Merancang dan Mengkoordinasi Tingkah Laku Unit 3: Strategi Pengurusan Berkumpulan Unit 4: Strategi Meningkatkan Kelakuan Positif Pelajar BAB 3Menjana Keterampilan Pelajar Melalui Kesantunan Bahasa Pengenalan Keperluan Kesantunan Bahasa Kesantunan Bahasa Membentuk Tingkah Laku Kesimpulan BAB 4Humor Sebagai Pelengkap Keakraban Guru dan Pelajar Pengenalan Humor dalam Mendidik dan Membentuk Sikap Kepentingan Humor Panduan Menggunakan Humor dalam Proses Pengajaran Menggunakan Bahan Humor Kesimpulan BAB 5Memperkasa Emosi dalam Membentuk Sikap Pelajar Pengenalan Definisi Elemen Kecerdasan Emosi Peranan Guru dalam Membentuk Tingkah Laku »»Mulia Melalui Kecerdasan Emosi Kesimpulan BAB 6 Mengurus Sikap Pelajar Melalui Pemikiran Kreatif Pengenalan Teknik Enam Topi Berfikir Berunding dengan Masalah Tingkah Laku Aktiviti Bilik Darjah Space Race Meningkatkan Kedatangan Membina ‘Dinding’ Bagi Mengelak Penipuan Skala Pengurangan Kredit Tambahan Membahagikan Pelajar ke dalam Kumpulan Teka-teki Cepat Sembuh Tetikus yang Lancar Berjalan Hantar Pakaian Lama ke Sekolah Aktiviti Dalaman Perbarisan dalam Urutan Abjad Balang Majlis Sistem Bertiket Pra-aktiviti Sekolah Aktiviti Selepas Kerja Siap Istimewa Tengah Hari Jumaat S_U_R_P_R_I_S_E_! Kotak Aduan Kerja Pembersihan BAB 7Membentuk Tingkah Laku Melalui Aktiviti Bercerita Pengenalan Kepincangan Tingkah Laku Kepentingan Bercerita Penceritaan Kreatif Membentuk Sahsiah Perkara Yang Perlu Diberi Perhatian dalam Bercerita Teknik Bercerita Bercerita Sebagai Terapi Membentuk Tingkah Laku Masalah-masalah Guru Sebagai Pencerita Kesimpulan BAB 8Komunikasi Membentuk Tingkah Laku Pelajar Pengenalan Pengertian Komunikasi Jenis-jenis Komunikasi Tujuan Komunikasi dengan Pelajar Ciri-ciri Komunikasi yang Berkesan Garis Panduan Guru Semasa Berkomunikasi dengan Pelajar Halangan dan Gangguan dalam Komunikasi antara Guru dan Pelajar Teknik Mendengar Menjadi Pendengar yang Baik Punca Gagal Mendengar Jenis- jenis Kepimpinan Guru dan Kesannya Cara-cara Membentuk Komunikasi Guru dan Pelajar Penutup BAB 9Kualiti Profesional Guru dari Aspek Kemanusiaan Pengenalan Sifat dan Kualiti Sosial Guru Tingkah Lak Tingkah Laku dan Contoh Teladan Mengurus dan Memimpin guru Sifat dan Kualiti Profesional Guru Sebagai Pembentuk Nilai BAB 10 Guru Sebagai Model Dalam Membentuk Pelajar Pengenalan Personaliti Guru Peranan Guru Gangguan Dalam Bilik Darjah di Sekolah Kekuasaan 18»»0 Ciri-Ciri Peribadi Guru Sebagai Kaunselor Kesimpulan 18»»6 BAB 11 Kesimpulan Lampiran Rujukan Indeks

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2022