Buku

Menjana Program Pembimbing Rakan Sebaya

oleh Malek Muhamat Said

RM 28.50 / RM 31.50Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak

Tiada lagi ulang cetak

ISBN: 978-967-5226-13-7

Muka Surat: 316

Saiz (inci):

Tarikh Terbit: 15 Mar 2009

Menyediakan maklumat dan panduan lengkap bagi memahami, memantau serta melaksanakan program PRS di sekolah. Kandungannya merangkumi konsep asas PRS, ujian-ujian psikologi, psikologi perkembangan kanak-kanak dan remaja, kemahiran asas, modul LDK, input-input latihan lanjutan serta penilaian program latihan PRS. Panduan lengkap untuk kaunselor, Guru Bimbingan dan Kaunseling serta para pentadbir sekolah.

Kandungan Prakata ix Bahagian 1 Konsep Asas Pembimbing Rakan Sebaya 1 Mulanya Pembimbing Rakan Sebaya 3 Definisi dan Konsep Asas Program 7 Strategi Pelaksanaan Program 15 Perancangan Strategik Program PRS 27 Bahagian 2 Ujian-Ujian Psikologi 37 Ujian Konsep Kendiri 39 Soal Selidik Imej Kendiri 43 Ujian Ciri-Ciri Personaliti Agresif 47 Ujian Psikologi Geometrik 50 Inventori Personaliti Junior Eysenck (IPJE) 54 Inventori Personaliti Warna (IPW) 64 Ujian Tekanan Personaliti 70 Bahagian 3 Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak dan Remaja 73 Definisi Konsep 75 Teori Psikologi Perkembangan 82 Perkembangan dan Pertumbuhan 87 Isu Kanak-Kanak dan Remaja 93 bahagian 4 Kemahiran-Kemahiran Asas 111 Kemahiran Asas Komunikasi 113 Pelbagai Andaian Pada Manusia 120 Kemahiran Asas Menolong 133 Kaunseling Ringkas Berfokus Penyelesaian (KRBP) 146 Bahagian 5 Modul Latihan dalam Kelompok 155 Konsep Latihan dalam Kelompok (LDK) 157 Modul Latihan Asas PRS 159 Modul Tingkah Laku Tegas 183 Modul Orientasi Pelajar Baru 189 Bahagian 6 Input-Input Latihan Lanjutan 201 Mengurus Tekanan 203 Kemahiran Menyelesaikan Masalah 218 Kemahiran Membuat Keputusan 225 Kemahiran Tegas Diri 234 Kemahiran Pengucapan Awam 255 Bahagian 7 Penilaian Program 261 Ujian dan Penilaian 263 Penilaian Program Latihan PRS 275 Kesimpulan 279 Lampiran 281 Bibliografi 295 Indeks 301

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024