Buku

Panduan Melaksanakan Kem Motivasi

oleh Anuar Othman, Mohamad Fauzi Abdullah

RM 18.00 / RM 20.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-5226-87-8

Muka Surat: 176

Saiz:

Tarikh Terbit: 3 Feb 2010

Penerbitan Buku ini bertujuan berkongsi idea dan pandangan tentang keperluan melaksanakan program bimbingan bagi menangani masalah dalam kalangan remaja.

Buku ini juga menyediakan garis panduan yang lengkap dalam fasa merancang, melaksana dan menilai keberkesanan program kem motivasi.

Antara kandungan yang menarik perhatian adalah:

*Pemilihan Kawasan Kem

*Keperluan Fasiliti

*Peralatan dan Keperluan

*Peruntukan dan Perbelanjaan

*Sumber-sumber Kewangan

*Pemilihan Peserta

*Program dan Aktiviti

*Jurulatih dan Pemudah Cara

Penulis menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami oleh pembaca. Turut dimuatkan adalah penerangaAn langkah demi langkah tentang pengurusan Kem Motivasi dari peringkat perancangan, pelaksanaan dan juga peringkat penilaian.

Prakata ix

Bab Satu : Pengenalan

Definisi Motivasi       1

Kelebihan Motivasi 3

Kepentingan Motivasi 7

Melentur Buluh Biar dari Rebungnya 9

 

Bab Dua : Langkah Awal Merealisasikan Program

Pengisian Program 13

Aktiviti Utama 14

 

Bab Tiga : Merealisasikan Kem Motivasi

Pemilihan Kawasan Kem 23

Keperluan Fasiliti 25

Peralatan dan Keperluan 28

Peruntukan Perbelanjaan 31

Sumber-sumber Kewangan 32

Pengangkutan 34

Menu 35

Publisiti 37

Cenderamata dan Penghargaan 38

Pensijilan dan Hadiah 39

Pemilihan Peserta 40

Program dan Aktiviti 40

Jurulatih dan Pemudah Cara 41

 

Bab Empat : Pra-perlaksanaan Kem Motivasi

Peringkat Perancangan 43

Peringkat Awal Pelaksanaan Perancangan 44

Panggilan Mesyuarat Induk Kali Pertama 44

Mesyuarat AJK Kecil 45

Mesyuarat Induk Kali Kedua 46

Tindakan-tindakan Susulan 47

Sistem Fail 48

Dokumentasi 50

Penilaian 50

Pensijilan 50

Laporan 50

Penyata Kewangan 51

 

Bab Lima : Contoh Aktiviti Kem Motivasi

Jenis-jenis Aktiviti Dalaman 53

Aktiviti-aktiviti Luaran 63

 

Bab Enam : Prosedur Keselamatan dan Kecemasan

Jenis-jenis Kecemasan 69

Alat Bantu Mula (First Aid Kit) 74

 

Bab Tujuh : Penilaian Keberkesanan Kem Motivasi Konsep Penilaian 75

Senario dalam Penilaian Masa Kini 76

Peranan Penilaian 77

Model Perkembangan dan Penilaian 79

Proses penilaian 81

Pengumpulan Data 86

Analisis Maklumat 87

Penulisan Laporan 88

Kesimpulan 88

 

Bab Lapan : Penilaian Nilaian Keberkesanan Kem Motivasi 97

Kesan-kesan Psikologi pada Remaja 99

Kesedaran Tentang Potensi Diri 104

Kebolehan Mengawal Tekanan 105

Kebolehan Mencipta dan Merebut Peluang 106

Kebolehan Menstabilkan emosi 106

Kebolehan Mempunyai Inisiatif 107

Kebolehan Menyelesaikan Masalah 107

Kebolehan Mengenal Allah 108

Bab Sembilan : Penutup Lampiran 117

Rujukan 159 Indeks 161

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024