Buku

Panduan Mengurus Pusat Sumber Sekolah

RM 28.00 / RM 31.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN:

Muka Surat: 326

Saiz:

Tarikh Terbit: 15 Sep 2005

Panduan lengkap bagi mengurus PSS. Panduan untuk guru perpustakaan dan media, guru pelatih maktab perguruan dan pelajar IPT. Juga sesuai untuk calon peperikasaan PTK bagi kertas perpustakaan.

Kata-kata Aluan
Prakata

1. Konsep Pusat Sumber Sekolah
Sejarah Penubuhan Pusat Sumber Sekolah
Definisi Pusat Sumber Sekolah
Matlamat Pusat Sumber Sekolah
Objektif Pusat Sumber Sekolah
Falsafah Pusat Sumber Sekolah
Konsep Pusat Sumber Sekolah
Fungsi Pusat Sumber Sekolah
Peranan Pusat Sumber Sekolah
Pusat Sumber Elektronik
Kesimpulan

2. Mentadbir dan Mengurus Pusat Sumber
Definisi
Mengapa Kita Perlu Mengurus PSS dengan Berkesan?
Kriteria PSS yang Diurus dengan Baik
Elemen Penting dalam Mentadbir dan Mengurus PSS
Ciri-ciri Pemimpin ataupun Pengurus PSS
Prinsip Asas Pengurusan PSS
Proses Mengurus PSS
Kepentingan Merekod

3. Mengurus Aset
Daftar Harta Modal (Kew. 312, 312A)
Daftar Inventori (Kew. 313)
Daftar Stok Bekalan Pejabat (Kew. 314)
Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori
(Kew. 315)
Panduan Mengisi Nombor Siri Pendaftaran Harta
Modal atau Inventori
Pelupusan Barang-barang Awam
Proses Kerja Pelupusan Peringkat Sekolah
Proses Kerja Hapus Kira Peringkat Sekolah
Pemeriksaan dan Verifikasi Stok

4. Kemudahan Fizikal
Faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam
Merancang PSS
Kesimpulan

5. Koleksi Pusat Sumber Sekolah
Jenis Koleksi
Memperoleh dan Mengumpul Bahan-bahan

6. Pengurusan Koleksi Berpusat
Definisi Pengurusan
Definisi Koleksi
Definisi Berpusat
Tujuan Pengurusan Koleksi Berpusat
Kesimpulan

7. Mengurus Kewangan Pusat Sumber Sekolah
Sumber Kewangan dan Maksud Perbelanjaan
Peranan dan Tanggungjawab Pihak Pengurusan
dalam Mengurus Kewangan di PSS
Proses Pembelian
Proses Pembayaran
Amalan-amalan yang Perlu Dielakkan dalam
Membuat Perolehan
Kesimpulan

8. Pengelasan Bahan-bahan di Pusat Sumber Sekolah
Tujuan Pengelasan
Mengapa Kita Perlu Mengikut Cara Pengelasan
yang Betul?
Sistem-sistem Pengelasan yang Digunakan
Bagaimanakah Bentuk Disiplin DDC?
Cara Menggunakan Sistem Pengelasan

9. Perolehan dan Proses Teknik Bahan
Bahan Buku
Bahan Bukan Buku
Penutup

10. Pengkatalogan Bahan Buku dan Bukan Buku
Tujuan Pengkatalogan
Jenis-jenis Entri Katalog
Penentuan Entri Utama
Katalog Buku
Katalog Bahan Bukan Buku
Panduan Memfail Kad Katalog

11. Menyalin Katalog
Sumber Menyalin Katalog
Langkah-langkah Menyalin Katalog

12. Sistem Fail Pusat Sumber Sekolah
Pengertian Sistem Fail
Kepentingan Sistem Fail
Sistem Fail di Sekolah-sekolah
Sistem Fail di Pusat-pusat Sumber Sekolah
Prinsip-prinsip Asas Sistem Fail
Ciri-ciri Sistem Fail yang Baik
Pengelasan Sistem Fail
Tajuk Fail dan Perkara
Teknik Mengelas dan Memberikan Kod bagi
Sistem Fail
Pengelasan dan Kod Fail PSS
Pendaftaran, Pengeluaran dan Penyemakan Fail
Daftar Surat Menyurat
Perkara-perkara Lain dalam Fail
Arahan Penutupan Fail
Peringkat Keselamatan Fail
Fail-fail untuk PSS

13. Program Bacaan NILAM
Matlamat dan Objektif Program NILAM
Bagaimana Melaksanakan Program NILAM
di Sekolah?
Konsep Program NILAM
Tahap Program NILAM
Sistem Ganjaran Tahap JAUHARI dan Tahap
RAKAN PEMBACA
Kawalan dan Pengumpulan Data Program NILAM
di Sekolah
Sumber Bahan Bacaan Program NILAM
Contoh Aktiviti bagi Menyokong Program NILAM
di Sekolah

14. Menilai Pusat Sumber Sekolah
Apa Pentingnya Menilai PSS?
Apakah Aspek yang Perlu Dinilai?
Bagaimana Menilai PSS?
Rekod-rekod Menilai PSS
Menganalisis dan Menyebarkan Maklumat
Penutup

15. Penggunaan Automasi Pusat Sumber Sekolah
Konsep Automasi Pusat Sumber
Apa Itu Perisian Automasi Pusat Sumber?
Katalog
Sirkulasi
Rekod Keahlian
Laporan
Mengapa Perlu Menggunakan Perisian Automasi
dalam Mengurus PSS?
Ke Arah Mengautomasi Pusat Sumber
Senarai Vendor Automasi Pusat Sumber Sekolah
Contoh Surat Perjanjian Pembelian Perisian
Automasi Sekolah-sekolah Negeri Selangor

16. Pengenalan Bibliografi
Ciri-ciri Bibliografi
Penyusunan Entri Bibliografi
Pengenalan Bibliografi Buku
Artikel dalam Buku
Senarai Singkatan
Cara Menyediakan bibliografi

17. Indeks Surat Khabar
Entri di bawah Perkara
Entri di bawah Pengarang
Entri di bawah Judul
Penyediaan Indeks Keratan Akhbar di PSS
Indeks Majalah
Rujukan
Lampiran
Indeks
Biodata Penulis

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024