Buku

Panduan untuk Pengusaha Tadika

RM 22.00 / RM 25.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN:

Muka Surat: 240

Saiz:

Tarikh Terbit: 15 Sep 2006

Peranan guru yang paling penting adalah sebagai pendorong kepada muridnya. Sebelum memulakan sesi mengajar, dorong dahulu murid supaya mereka suka hendak belajar, kemudian barulah mula mengajar.

Prakata
Bab 1:Dimensi Pengurusan Tadika
Kepentingan Pengurusan
Dimensi Pengurusan Tadika
Teori Pengurusan
Kesimpulan
Bab 2:Pengurus Tadika
Gaya Kepimpinan
Ciri-ciri Seorang Pengurus
Etika Pengurus Tadika
Kesimpulan
Bab 3:Mengurus Penubuhan Tadika
Proses Penubuhan dan
Pendaftaran Perniagaan dan Syarikat
Pendaftaran
dengan Kementerian Pelajaran
Peraturan Pihak Berkuasa Tempatan
Kesimpulan
Bab 4:Pengurusan Fiskal
Sumber Kewangan
Bajet
Memulakan Perniagaan Baru
Kawalan Pembiayaan dan Perbelanjaan
Kesimpulan
Bab 5:Mengurus Pemasaran
Menarik Pelanggan
Kesimpulan
Bab 6:Mengurus Sumber
Kelayakan Kakitangan Sumber
Senarai Tugas
Kebajikan
Bab 7:Mengurus Sumber Kelengkapan
Langkah Pembelian Bahan
dan Penyediaan Kelengkapan
Menyusun Kelengkapan dan
Bahan-bahan
Bab 8: Mengurus Ruang Belajar
Keperluan Penggunaan Ruang
Bangunan
Kesimpulan
Bab 9:Mengurus Keselamatan
Aspek-aspek Keselamatan
Kes Penderaan Kanak-kanak
Langkah-langkah Semasa Kecemasan
Kesimpulan
Bab 10:Mengurus Sajian Makanan
Mengurus Sajian Makanan
Kriteria Merancang Makanan
bagi Kesihatan
Prosedur-prosedur
Perancangan Pemakanan
Aspek Pemakanan
Penilaian bagi Kanak-kanak Sihat
Makanan dan Kanak-kanak
Kesimpulan
Bab 11:Program Tahunan
Pendaftaran dan Minggu Orientasi
Mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru
Sukan Tahunan Tadika
Perjumpaan Ibu Bapa
Lawatan
Sambutan Hari Jadi Kanak-kanak
Hari Potensi ataupun Hari Kebudayaan
Hari Graduan ataupun Konvokesyen
Kesimpulan
Bab 12:Penilaian Perkembangan Kanak-kanak
Penilaian
Kesimpulan
Bab 13:Pemantauan dan Panduan
Pengurusan Am
Kurikulum
Guru Prasekolah
Aspek Fizikal
Rutin dan Peraturan di Tadika
Bab 14 Isu dan Cabaran
Isu Penglibatan Ibu Bapa
Isu Kerap Bertukar Guru
Isu Premis
Isu Mementingkan Kehendak Ibu Bapa
Lampiran
Lampiran 1:Akta Pendidikan 1996
Lampiran 2:Peraturan-peraturan
Pendidikan (Kurikulum
Prasekolah Kebangsaan)
Lampiran 3:Contoh Kertas Kerja
Menubuhkan Tadika
Lampiran 4:Contoh Rekod
Penilaian Kanak-kanak
Rujukan
Indeks

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2021