Buku

Sekolah sebagai Pembangun Modal Insan

oleh Hamedah Wok Awang, Normah Teh

RM 21.00 / RM 24.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-5226-69-4

Muka Surat: 224

Saiz:

Tarikh Terbit: 3 Nov 2009

Membangunkan modal insan adalah agenda utama negara seperti terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Bagi merealisasikan matlamat murni ini, tanggungjawab tergalas di bahu guru dan pihak sekolah. Buku ini mengupas peranan sekolah sebagai institusi pembangun modal insan. Antara isi yang dimuatkan dalam buku ini adalah: *Sekolah sebagai Negara Maniatur *Sosialisasi dan Pembudayaan Sekolah *Membentuk Pemimpin Masa Hadapan *Asas Pembentukan Insan dalam Keluarga Hamedah Wok Awang adalah penerima anugerah Pengetua Cemerlang pada tahun 1995 dan Tokoh Guru Negeri Pahang pada tahun 2007. Normah Teh pula adalah penerima anugerah Pengetua Cemerlang pada tahun 2000 dan Tokoh Guru Daerah Kuantan pada tahun 2005.

Wadah Pengarang V Nilai dan Acuan Malaysia 2 Percaya dan Patuh kepada Tuhan 4 Berilmu Pengetahuan 4 Berakhlak Mulia 5 Bertanggungjawab 6 Modal Insan dalam Pembikinan 8 Berdaya Intelek 8 Mantap Rohani dan Jasmani 9 Sihat dan Cergas Jasmani 10 Insan Bersepadu daripada Kaca Mata Islam 10 Nilai Tara Sejagat 12 Penyerlahan Diri 12 Menyenangkan 13 Iltizam 13 Kestabilan Emosi 14 Beradab Budaya 14 Memahami Personaliti 17 Bidang Fikiran Disposisi 17 Bidang Fikiran Sosial dan Budaya 18 Bidang Fikiran Kognitif/ Pengalaman 18 Bidang Fikiran Biologikal 19 Bidang Fikiran Intra-psikik 20 Bidang Fikiran Penyesuaian 21 Struktur Personaliti 21 Bagaimana Guru Dapat Membantu 26 Peringkat Perkembangan Personaliti 27 Mengenalpasti Unsur Personaliti 32 Penambahbaikan Personaliti melalui Tingkap Johari 33 Wilayah dan Batas Sempadan 38 Warga Sekolah dan Warganegara 40 Sistem Pengurusan dan Pentadbiran 41 Jentera-Jentera Penggerak 44 Lambang Kedaulatan 46 Bendera 46 Moto atau Cogan Kata 47 Jata 47 Lagu Kebangsaan 47 Bahasa Kebangsaan 50 Peraturan dan Undang-Undang 50 Masyarakat Berbudaya 54 Budaya Berakad 61 Budaya Ilmu 64 Budaya Penyayang 65 Budaya Berbudi Bahasa 67 Budaya Kerja 69 Budaya Kecemerlangan 71 Amalan Demokrasi Terpimpin 71 Guru sebagai Model 73 Jentera dan Sistem Penggerak 77 Unit Warisan dan Budaya 79 Badan Kebajikan 80 Peranan Aktiviti Kokurikulum 81 Jenis-Jenis Salah Laku 85 Menangani Salah Laku 86 Menangani Kes Berat 87 Menangani Kes Sederhana 101 Kes-Kes Ponteng 103 Menangani Kes Ringan atau Kecil 105 Pendekatan Alternatif 106 Penggunaan Rotan 108 Diri sebagai Insan Pemimpin 118 Dirinya dalam Hubungan dengan Masyarakat 123 Bagaimana Sekolah Dapat Berperanan 124 Fitrah Kepimpinan 127 Orientasi Hidup di Asrama 133 Pelajar Terpilih 133 Akad Penjaga, Warden dan Pelajar 136 Budaya Hidup di Asrama 140 Menangani Masalah di Asrama 141 Aktiviti di Asrama 146 Tabik Warden 150 Ibu Bapa sebagai Guru Pertama dan Model 156 Berkongsi Anak dengan Guru 163 Membimbing Anak Remaja 170 Istilah Pendidikan 173 Lampiran 179 Rujukan 201

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024