Buku

Teknik Menjadi Pelajar Cemerlang - Manual Belajar Harian Cara Mudah dan Praktikal

oleh Dr. Hasan Mohd. Ali

RM 15.90 / RM 18.90Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-983-3603-81-7

Muka Surat: 252

Saiz:

Tarikh Terbit: 19 May 2008

Buku Teknik Menjadi Pelajar Cemerlang yang menjurus dengan lebih mendalam mengenai konsep kecemerlangan itu sendiri. Ia turut mengupas dengan lebih lanjut antara ciri-ciri, halangan-halangan yang perlu dihadapi serta teknik bagi pelajar, ibu bapa dan guru.

Prakata

Konsep dan Tanggungjawab Mencapai Kecemerlangan
1. Kecemerlangan Akademik
2. Tanggungjawab Pelajar Secara Individu
3. Tanggungjawab Ibu Bapa
4. Tanggungjawab Warga Sekolah
5. Tanggungjawab Rakan Sebaya
6. Tanggungjawab Anggota Masyarakat
7. Tanggungjawab Badan dan Pertubuhan
8. Tanggungjawab Ahli Agama
9. Tanggungjawab Pakar Runding
10. Rumusan

Halangan Mencapai Kecemerlangan
11. Matlamat Tidak Jelas
12. Tiada Cita-cita
13. Tidak Pandai Mengurus Diri
14. Tidak Pandai Mengurus Masa
15. Malas Belajar
16. Kurang Bermotivasi
17. Lemah Kemahiran Belajar
18. Pengaruh Rakan Sebaya
19. Sering Menonton Televisyen
20. Tiada Inisiatif
21. Berpandangan Negatif dan Berfikiran Sempit
22. Jarang Berdoa
23. Tidak Kenal Kehebatan dan Potensi Diri
24. Tidak Minat Membaca
25. Rumusan

Sifat dan Sikap Pelajar Cemerlang
26. Bermatlamat dan Bercita-cita Tinggi
27. Bijak Mengurus Masa
28. Belajar Mengikut Jadual
29. Belajar Secara Konsisten
30. Tinggi Keyakinan Diri
31. Keseimbangan Peribadi
32. Rajin Berusaha
33. Minat yang Mendalam
34. Perasaan Ingin Tahu
35. Daya Juang Yang Tinggi
36. Hormat kepada Guru
37. Menerima dan Mendengar Nasihat
38. Cita-cita Sentiasa Membara
39. Mendampingi Orang yang Berjaya
40. Cekal Semangat
41. Rumusan

Teknik Mendidik Pelajar Cemerlang
42. Menentukan Matlamat
43. Perancangan yang Teliti
44. Pengurusan Diri yang Sempurna
45. Pengurusan Masa yang Sesuai dan Tetap
46. Tepat Memilih Rakan Sebaya
47. Gemar Membaca
48. Menggunakan Guru Secara Maksimum
49. Praktik Ilmu Pembelajaran Bestari
50. Banyak Berdoa
51. Kuat Beribadat
52. Rumusan

Mengekalkan dan Meningkatkan Kecemerlangan
53. Penghayatan Matlamat
54. Keazaman dan Semangat Tinggi
55. Bantuan Daripada Individu Sekeliling
56. Sentiasa Bersedia
57. Sentiasa Mengamalkan Gaya Hidup Sihat
58. Rumusan

Penutup
Biodata
Bibliografi

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024