Buku

Transformasi Kepimpinan Pendidikan

oleh Abdul Ghani Abdullah

RM 19.00 / RM 21.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-369-014-5

Muka Surat: 192

Saiz:

Tarikh Terbit: 26 Apr 2010

Transformasi kepimpinan meneroka dan mencipta ruang peralihan tanggungjawab dalam melahirkan pemimpin sekolah berkesan.

Pemimpin sekolah seperti pengetua ataupun guru besar boleh mempraktikkan transformasi kepimpinan ini.

Mereka mampu menggerakkan seluruh jentera organisasi pentadbiran sekolah bagi berfungsi dengan lebih berkesan.

Prakata

Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran

Potrait Tranformasi Kepimpinan OrganisasiPendidikan 

Tranformasi Kepimpinan Melalui Pelbagai Gaya,Kemahiran dan Peranan Kepimpinan 

Tranformasi Kepimpinan Melalui KomunikasiInterpersonal Effektif 

Tranformasi Kepimpinan MelaluiKemahiran Mentoring 

Tranformasi Kepimpinan MelaluiKerja Berpasukan 

Transformasi KepimpinanTranformasi Kepimpinan MelaluiPembelajaran Lestari 

Tranformasi Kepimpinan MelaluiPembangunan Spiritual di Tempat Kerja 

Tranformasi Kepimpinan Melalui Etika dalamHubungan Kemanusiaan 

Rujukan 

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2022