Buku

Wahabi Sesatkah Mereka?

oleh Hersi Mohamad Hilole, Ph.D.

RM 18.00 / RM 20.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-0142-44-9

Muka Surat: 216

Saiz: -

Tarikh Terbit: 29 May 2012

Kategori: Islam

Dalam artikel yang ditulis di libyan-national-movement.org/article.php?artid=2630, Dr. Yusuf al-Qaradawi dilaporkan berkata, Wahabi adalah gerakan fanatik buta yang menganggap gerakan mereka paling benar tanpa salah dan menganggap yang lain selalu salah tanpa ada kebenaran sedikit pun.

Dr. Wahbah Zuhaili dalam wawancara bersama TV al-Jazeera menyatakan, Wahabi adalah orang yang suka mengkafirkan majoriti Muslim selain dirinya sendiri.

Wahabi sesatkah mereka?

Namun, perkara yang luar biasa, ada pula rekod yang berbeza daripada kedua-dua tokoh perihal Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah individu yang dikaitkan sebagai pemula gerakan Wahabi. Bahkan, nama Wahabi itu dinisbahkan kepada nama bapanya, Abdul Wahab.Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh al-Aulawiyyat memujinya, dengan berkata, “…Beliau memelihara benteng tauhid daripada syirik yang mencemari pancaran tauhid dan dikotori kesuciannya, menulis buku-buku dan risalah-risalah dalam perkara itu, serta bangkit menanggung bebanan secara dakwah dan praktikal dalam memusnahkan gambaran-gambaran syirik.”

Dr. Wahbah Zuhaili juga pernah memujinya dalam Risalah Mujaddid al-Din Qarn al-Thani ‘Asyar dengan menyebut, “…Beliau adalah suara kebenaran yang berani, pendakwah terbesar bagi islah atau pembaikian, membina umat, jihad, dan mengembalikan individu Muslim supaya berpegang pada jalan salafus soleh yang terbesar, iaitu dakwah Muhammad bin Abdul Wahab pada kurun ke-12 hijrah….”

Buku ini menyeimbang dan membongkarkan pendapat yang begitu berlawanan antara penyokong dan lawan Wahabi. Buku ini juga cuba berlaku adil bagi memahami motif antara pertentangan yang timbul antara mereka.

Pendahuluan

Pengantar Maksud Salafi

Kajian Perihal Sumber-Sumber dan Rujukan

Kumpulan Rujukandan Sumber yang Pertama: Pro Wahabi

Kumpulan Rujukandan Sumber yang Kedua: Anti Wahabi

Kumpulan Rujukandan Sumber yang Ketiga: Orientalis

Bab 1: Syeikh Muhammad Bin Abdul Wahab

Kehidupannya

Persekitarannya 

Bab 2: Wahabi dan Pemurnian Tauhid

Kefahaman Syeikh Muhammad bin Abdul Wahabberkenaan Tauhid

Dimensi Agama dalam Tauhid,Menurut Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab

Mazhab Salafi Wahabi dalam Tauhid Asma’ dan Sifat

Bab 3: Dimensi Sosiopolitik bagi Memurnikan Tauhiddalam Aliran Wahabi

Perkembangan Perhubunganantara Kuasa Politik dan Aliran Wahabi

Bab 4: Polemik dalam Mentafsir Beberapa Isu Akidah

Skop Polemik

Menentukan Sifat Polemik

  Polemik dalam Mentafsirkan Tauhid

Bab 5: Konflik Isu Pengkafiran dan Tawassul

Mengkafirkan Orang Islam

Kemunculan Gejala Kafir-Mengkafirkan pada Masa Kini

Syeikh Sulaiman bin Abdul Wahab dan Sikapnyapada Persoalan Mengkafirkan Muslim

Asas-Asas Pengkafiran Menurut Wahabi 92

Bab 6: Sikap Gerakan Wahabipada Beberapa Golongan Islam

Tasawuf

Syiah

Bab 7: Gerakan Wahabi dalam Bidang Dakwah

Penutup

Nota Hujung

Bibliografi 

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024