Buku

99Q Kecerdasan berasaskan ASMAULHUSNA

oleh Sulaiman Al-Kumayi

RM 65.00 / RM 68.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-983-3603-64-0

Muka Surat: 752

Saiz: -

Tarikh Terbit: 19 Mar 2008

Kategori: Islam, Al-Hadis

Buku ini menyingkap rahsia serta makna tersirat di sebalik nama-nama Allah. Ilmu yang wajib difahami oleh semua yang bergelar Muslim. Di sebalik nama, terkandung khasiat yang tak ternilai harganya. Setiap nama Allah membawa pengertian yang mendalam dan khasiat yang ajaib bagi yang mengamalkannya.

Bila selesai baca buku ini pastiya, bukan sahaja mengenal Allah melalui apa yang dihati, lebih mengingati Allah apa yang dinyanyi malah mendekati Allah dengan apa yang diaplikasi. Terhasilnya buku ini sedemikian rupa maka tidak keterlaluan buku ini merupakan manual kehidupan bagi muslimin dan muslimah yang perlu ada “di tangan” sebagai sumber inspirasi dan motivasi diri.

Mengapa Anda Perlu Baca Buku Ini?                  
Prakata                                           
Pendahuluan                                 

Hari Ke-1: Allah                          
Hari Ke-2: Al-Rahman dan Al-Rahim: Yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang                 
Hari Ke-3: Al-Malik: Maharaja atau Yang Maha Berkuasa                    
Hari Ke-4: Al-Quddus: Yang Maha Suci            
Hari Ke-5: Al-Salam: Yang Maha Sejahtera        
Hari Ke-6: Al-Mukmin: Yang Maha Pengaman atau Sumber Keamanan                    
Hari Ke-7: Al-Muhaimin: Yang Maha Pemelihara atau Maha Pelindung                    
Hari Ke-8: Al-Aziz: Yang Maha Perkasa            
Hari Ke-9: Al-Jabbar: Yang Kehendak-Nya Tidak Dapat Diingkari Atau Yang Maha Pemaksa        
Hari Ke-10: Al-Mutakabbir: Yang Memiliki Kebesaran                        
Hari Ke-11: Al-Khaliq: Yang Maha Pencipta        
Hari Ke-12: Al-Bari: Yang Maha Mengadakan daripada Tiada                        
Hari Ke-13: Al-Musawwir: Yang Maha Pembentuk    
Hari Ke-14: Al-Ghaffar: Yang Maha Pengampun        
Hari Ke-15: Al-Qahhar: Yang Maha Perkasa        
Hari Ke-16: Al-Wahhab: Yang Maha Pemberi        
Hari Ke-17: Al-Razzaq: Yang Maha Pemberi Rezeki    
Hari Ke-18: Al-Fattah: Yang Maha Pembuka        
Hari Ke-19: Al-Alim: Yang Maha Mengetahui ataupun Sumber Ilmu:                     
Hari Ke-20: Al-Qabidh: Yang Maha Menyempitkan    
Hari Ke-21: Al-Basith: Yang Maha Melapangkan atau Sumber Kelapangan                    
Hari Ke-22: Al-Khafidh: Yang Merendahkan        
Hari Ke-23: Al-Rafi’: Yang Meninggikan            
Hari Ke-24: Al-Muiz: Yang Maha Memuliakan        
Hari Ke-25: Al-Mudzil: Yang Menghinakan        
Hari Ke-26: Al-Sami’: Yang Maha Mendengar        
Hari Ke-27: Al-Basir: Yang Maha Melihat        
Hari Ke-28: Al-Hakam: Yang Memutuskan Hukum    
Hari Ke-29: Al-Adl: Yang Maha Adil            
Hari Ke-30: Al-Latif: Yang Maha Lembut         
Hari Ke-31: Al-Khabir: Yang Maha Mengetahui atau Yang Maha Waspada                    
Hari Ke-32: Al-Halim: Yang Maha Penyantun        
Hari Ke-33: Al-Azim: Yang Maha Agung            
Hari Ke-34: Al-Ghaffar: Yang Maha Pengampun        
Hari Ke-35: Al-Syakur: Yang Maha Menerima Syukur                        
Hari Ke-36: Al-Aliy: Yang Maha Tinggi            
Hari Ke-37: Al-Kabir: Yang Maha Besar            
Hari Ke-38: Al-Hafidz: Yang Maha Pemelihara        
Hari Ke-39: Al-Muqit: Yang Memberi Kekuatan        
Hari Ke-40: Al-Hasib: Yang Maha Mencukupi atau Yang Maha Pembuat Perhitungan                
Hari Ke-41: Al-Jalil: Yang Maha Agung            
Hari Ke-42: Al-Karim: Yang Maha Mulia            
Hari Ke-43: Al-Raqib: Yang Maha Mengawasi        
Hari Ke-44: Al-Mujib: Yang Maha Memperkenankan    
Hari Ke-45: Al-Wasi’: Yang Maha Luas            
Hari Ke-46: Al-Hakim: Yang Maha Bijaksana        
Hari Ke-47: Al-Wadud: Yang Maha Mengasihi        
Hari Ke-48: Al-Majid: Yang Maha Mulia            
Hari Ke-49: Al-Ba’its: Yang Membangkitkan        
Hari Ke-50: Al-Syahid: Yang Maha Menyaksikan    
Hari Ke-51: Al-Haq: Yang Maha Benar            
Hari Ke-52: Al-Wakil: Yang Maha Pemelihara        
Hari Ke-53: Al-Qawi: Yang Maha Kuat            
Hari Ke-54: Al-Matin: Yang Maha Kukuh        
Hari Ke-55: Al-Wali: Yang Maha Melindungi        
Hari Ke-56: Al-Hamid: Yang Maha Terpuji        
Hari Ke-57: Al-Muhshi: Yang Maha Menghitung    
Hari Ke-58: Al-Mubdi-u: Yang Maha Memulai        
Hari Ke-59: Al-Mu’id: Yang Maha Mengembalikan    
Hari Ke-60: Al-Muhyi: Yang Maha Menghidupkan    
Hari Ke-61: Al-Mumit: Yang Maha Mematikan        
Hari Ke-62: Al-Hayy: Yang Maha Hidup            
Hari Ke-63: Al-Qayyum: Yang Maha Berdiri Sendiri    
Hari Ke-64: Al-Wajid: Yang Maha Menemukan        
Hari Ke-65: Al-Majid: Yang Maha Mulia            
Hari Ke-66: Al-Wahid: Yang Maha Esa            
Hari Ke-67: Al-Ahad: Yang Maha Esa            
Hari Ke-68: Al-Shamad: Yang Maha Diperlukan        
Hari Ke-69: Al-Qadir: Yang Maha Kuasa            
Hari Ke-70: Al-Muqtadir: Yang Maha Menentukan    
Hari Ke-71: Al-Muqaddim: Yang Maha Mendahulukan                        
Hari Ke-72: Al-Mu’akhir: Yang Maha Mengakhirkan                        
Hari Ke-73: Al-Awwal: Yang Maha Awal            
Hari Ke-74: Al-Akhir: Yang Maha Akhir            
Hari Ke-75: Al-Zhahir: Yang Maha Nyata            
Hari Ke-76: Al-Bathin: Yang Maha Tersembunyi    
Hari Ke-77: Al-Wali: Yang Maha Pemerintah        
Hari Ke-78: Al-Muta’ali: Yang Maha Tinggi        
Hari Ke-79: Al-Barr: Yang Maha Dermawan        
Hari Ke-80: Al-Tawwab: Yang Maha Penerima Taubat    
Hari Ke-81: Al-Muntaqim: Yang Maha Pembalas    
Hari Ke-82: Al-‘Afuww: Yang Maha Pemaaf        
Hari Ke-83: Al-Ra’uf: Yang Maha Pelimpah Kasih    
Hari Ke-84: Malik al-Mulk: Pemilik Kerajaan        
Hari Ke-85: Dzu al-Jalal wa al-Ikram:
Pemilik Keagungan dan Kemuliaan            
Hari Ke-86: Al-Muqsith: Yang Maha Adil            
Hari Ke-87: Al-Jami’: Yang Maha Penghimpun        
Hari Ke-88: Al-Ghaniyy: Yang Maha Kaya        
Hari Ke-89: Al-Mughni: Yang Maha Pemberi Kekayaan                            
Hari Ke-90: Al-Mani’: Yang Maha Mencegah        
Hari Ke-91: Al-Dharr: Yang Maha Pemberi Bahaya    
Hari Ke-92: Al-Nafi’: Yang Maha Pemberi Manfaat    
Hari Ke-93: Al-Nur: Yang Maha Pemberi & Pemilik Cahaya                        
Hari Ke-94: Al-Hadi: Yang Maha Pemberi Petunjuk    
Hari Ke-95: Al-Badi’: Yang Maha Pencipta        
Hari Ke-96: Al-Baqi: Yang Maha Kekal            
Hari Ke-97: Al-Warits: Yang Maha Mewarisi        
Hari Ke-98: Al-Rasyid: Yang Maha Tepat Bertindak    
Hari Ke-99: Al-Shabur: Yang Maha Penyabar        

Bibliografi                             
Biodata Penulis                       

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024