Buku

Aisyah: Keanggunan Sejati

oleh Sulaiman an-Nadawi

RM 23.90 / RM 26.90Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-983-3604-54-8

Muka Surat: 448

Saiz:

Tarikh Terbit: 16 Jun 2009

Sejarah mencatatkan, para sahabat banyak belajar berkenaan masalah agama dan hukum fikah daripada Aisyah. Ini kerana, pengetahuannya sangat luas dalam bidang itu. Aisyah menjadi sumber yang tidak diragukan dalam bidang ilmu pengetahuan, masalah agama serta Quran dan sunah. Di samping itu, beliau diketahui sangat berhati-hati semasa mengulas sebarang masalah peribadi. Di samping mengetahui banyak rahsia peribadi Nabi Muhammad, Aisyah juga mengisahkan banyak hadis yang didengarnya daripada beliau secara langsung.

Pengantar Penerbit     

Pengantar     

Bab 1 Sejarah Hidup Aisyah     

A. Mukadimah     

1.  Nama, Nama Timangan dan Keturunan Aisyah     

2.  Detik Kelahiran Aisyah     

3.  Aisyah Semasa Kecil     

B. Perkahwinan yang Direstui     

1.  Mahar Aisyah     

2.  Tarikh Perkahwinan Aisyah
dengan Nabi Muhammad     

3.  Peristiwa Hijrah ke Madinah      

4.  Hidup Berumah Tangga Bersama Nabi Muhammad     

5.  Pengajaran daripada Perkahwinan Nabi Muhammad
dengan Aisyah     

C. Aisyah di 'Kolej' Kenabian    

1.  Belajar dan Menuntut Ilmu     

2.  Rahsia Nabi Muhammad Berpoligami     

3.  Abu Bakar dalam Mendidik Anak-anak     

4.  Peranan Nabi Muhammad sebagai Guru Aisyah    
5.  Keadaan Rumah Aisyah dan Nabi Muhammad     
6.  Peruntukan Makanan untuk Isteri Nabi Muhammad
Selepas Perang Khaibar     
7.  Peruntukan Keperluan Para Isteri Nabi Muhammad
Semasa Pemerintahan Umar     

8.  Kehidupan Rumah Tangga Aisyah: Pandangan Islam
pada Perempuan     
9.  Aisyah: Isteri yang Paling Dicintai    
10.  Sebab-sebab Nabi Muhammad Cintakan Aisyah    
11.  Nabi Muhammad: Suami Tercinta     
12.  Aisyah Cemburukan Isteri Nabi Muhammad
yang Lain     
13.  Nabi Muhammad Berlemah Lembut dengan Aisyah     
14.  Perbualan Kosong Nabi Muhammad Bersama Aisyah     
15.  Makan Bersama Nabi Muhammad     
16.  Nabi Muhammad Melakukan Perjalanan
Bersama Aisyah     
17.  Nabi Muhammad Berlumba Lari dengan Aisyah     
18.  Sikap Aisyah yang Manja     
19.  Aisyah Mencemburui Khadijah     
20.  Mengurus Rumah Tangga     
21.  Taat kepada Nabi Muhammad     
22.  Aisyah Dididik dengan Sifat Dermawan     
23.  Kehidupan Aisyah dalam Agama    
24.  Tugas Nabi Muhammad di Rumah   


D.  Hubungan Aisyah dengan Isteri Nabi Muhammad
yang Lain     
1. Ummul Mukminim Aisyah dan Khadijah     
2. Aisyah dan Saudah     
3. Aisyah dan Hafshah     
4. Aisyah dan Ummu Salamah     
5. Aisyah dan Juwairiyah     
6. Aisyah dan Zainab binti Jahsy     
7. Aisyah dan Ummu Habibah     
8. Aisyah dan Maimunah     
9. Aisyah dan Shafiyah binti Huyai     
10. Kisah antara Aisyah dan Fatimah     


E.  Peristiwa Fitnah dan Syariat Tayamum     
1. Haditsul Ifki: Khabar Angin dan Fitnah     
2. Kisah Tayamum  

  
F. Peristiwa Tahrîm, Îlâ` dan Takhyîr     
1. Peristiwa Pengharaman (Tahrim)     
2. Membetulkan Beberapa Kesilapan Tafsiran    
3. Peristiwa Berpisah Sementara     
4. Peristiwa Takhyir iaitu Memberi Kata Dua     


G. Nabi Muhammad Meninggal Dunia     
1. Alasan Nabi Muhammad Memilih Rumah Aisyah     
2. Mimpi Aisyah     


H.  Kehidupan Aisyah Selepas Nabi Muhammad
Meninggal Dunia    
1.  Zaman Pemerintahan Abu Bakar as-Siddiq     
2.  Abu Bakar Meninggal Dunia    
3.  Zaman Pemerintahan Umar bin Khattab     
4.  Zaman Pemerintahan Utsman bin Affan    


I. Peristiwa Fitnah dan Perang Jamal    
1.  Ibnu Saba’ Masuk Islam    
2.  Utsman Terbunuh dan Ali Dilantik Menjadi Khalifah     
3.  Zaman Pemerintahan Ali Bin Abu Talib     
4.  Usaha Memulihkan Keadaan dan Tanggungjawab
Wanita Islam     
5. Aisyah ke Basrah     
6. Kisah Air Hau'ab dan Niat Aisyah Hendak Pulang     
7. Keadaan Orang Islam di Kufah    
8. Ucapan Aisyah di Basrah     
9. Surat Aisyah kepada Penduduk Kufah     
10. Peperangan Jamal     
11. Usaha Damai Qa’qa’     
12. Talhah dan Zubair Gugur     
13. Unta Aisyah Dilumpuhkan    
14. Penghormatan Ali kepada Aisyah     
15. Kesalan Aisyah atas Kesilapan Ijtihadnya     
16. Hubungan Ali dengan Aisyah     
17. Bantahan Imam Zuhri pada Pendapat Walid
bin Abdul Malik     
18.  Aisyah Menyuruh Orang Ramai Meminta
Pendapat Ali


J. Zaman Pemerintahan Mu'awiyah     
1. Pendapat Aisyah Berkenaan Khawarij    
2. Peristiwa Pengebumian Hasan bin Ali     


K. Aisyah Meninggal Dunia    
Kunyah Aisyah    


Bab 2 Karakter dan Keistimewaan Aisyah    
A.  Karakter Aisyah     
1. Ciri-ciri Fizikal dan Pakaiannya     
2. Akhlaknya     
3. Membantu Kaum Wanita     
4. Taat kepada Suami    
5. Tidak Pernah Mengumpat     
6. Enggan Menerima Pemberian Orang Lain    
7. Tidak Rela Dipuji     
8. Maruah Serta Keras Hati      
9. Berani dan Tabah     
10. Pemurah dan Lembut Hati     
11. Ibadah     
12. Perkara Remeh-temeh     
13. Berlemah Lembut dengan Budak Suruhan
dan Pelayan    
14.  Menghulurkan Bantuan Sesuai dengan Kedudukan
yang Meminta     
15. Kain Tudung    


B. Keistimewaan Aisyah    


Bab 3 Biografi Intelektual Aisyah     


A. Pengantar     


B. Pengetahuan Aisyah berkenaan Quran     
Bacaan Quran yang Menyimpang Dikaitkan
dengan Aisyah     


C. Pengetahuan Aisyah berkenaan Hadis
Nabi Muhammad     
1. Kedudukan Aisyah Antara Semua Isteri
Nabi Muhammad     
2.  Hubungan Aisyah dengan Sahabat-Sahabat
Terkemuka     
3. Kedudukan Aisyah Antara Pelapor Hadis Terbanyak    
4. Jumlah Hadis yang Dikisahkan Aisyah     
5. Antara Kisah yang Diceritakan dan Pemahaman     
6. Kebaikan dan Alasan Hukum Syariat     
7. Ketelitian Aisyah dalam Mengisahkan Hadis     
8. Prinsip Pegangan Semasa Pembetulan Hadis     
9. Himpunan dan Proses Mengekod Hadis-hadis
yang Dikisahkan Aisyah     


D. Pengetahuan Aisyah dalam ilmu Fikah dan Qiyas     
1. Quran adalah Sumber Hukum Pertama     
2. Sunah sebagai Sumber Hukum Kedua         
3. Rumusan Hukum Melalui Qiyas     
4. Pembahagian Sunah Nabi Muhammad     
5. Perbezaan Pendapat Aisyah dengan Mereka
yang Hidup pada Zamannya     

E.    Pengetahuan Aisyah dalam Ilmu Tauhid dan Akidah    
1. 'Tangan' dan 'Anggota Tubuh' Allah     
2. Melihat Allah    
3. Pengetahuan berkenaan Perkara Ghaib     
4. Pernahkah Nabi Muhammad Menyembunyikan
Wahyu?    
5. Para Nabi Bebas daripada Dosa     
6. Mikraj Spiritual     
7. Integriti Moral Para Sahabat     
8. Urutan Khalifah Selepas Nabi Muhammad
Meninggal Dunia     
9. Bolehkah Orang yang Sudah Meninggal Mendengar?   

 
F. Pengetahuan Aisyah Berkenaan Rahsia Syariat     
1. Urutan Turunnya Ayat Quran     
2. Rahsia Kejayaan Dakwah Islam di Madinah     
3. Mandi pada Hari Jumaat     
4. Mengqasarkan Sembahyang     
5. Larangan Sembahyang Selepas Subuh dan Asar     
6. Sembahyang Duduk     
7. Sembahyang Maghrib Tiga Rakaat     
8. Sembahyang Subuh Dua Rakaat     
9. Disyariatkan Puasa Asyura pada 10 Muharam     
10. Nabi Muhammad Berhenti Sembahyang Tarawih
dalam Bulan Ramadan     
11. Hakikat Ibadah Haji    
12. Berhenti di Lembah Muhashshab     
13. Larangan Menyimpan Daging Korban Melebihi
Tiga Hari     
14. Hijr Ismail dan Pembinaan Kaabah     
15. Bertawaf dengan Menunggang Haiwan     
16. Hakikat Hijrah     
17. Pengebumian Nabi Muhammad di Rumah Aisyah  

   
G. Pengetahuan Aisyah dalam Ilmu Perubatan, Sejarah,
Pidato dan Syair     
1. Ilmu Perubatan     
2. Ilmu Sejarah     
3. Keindahan dan Kehalusan Kata-kata Aisyah     
4. Pandai Berpidato     
5. Syair     


Bab 4 Aisyah Mendidik, Memberi Fatwa
dan Membimbing Orang Islam     


A. Aisyah dan Praktik Mengajar     
1. Urwah bin Zubair    
2. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar    
3. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf     
4. Masruq bin Ajda' bin Malik al-Kufi     
5. Amrah binti Abdurrahman bin As'ad bin Zurarah
al-Anshariyah al-Madaniyah     
6. Shafiyyah binti Syaibah     
7. Kaltsam binti Amr al-Quraisyiyah     
8. Aisyah binti Talhah     
9. Mu'adzah binti Abdullah al-Adawiyah     


B. Aisyah dan Memberi Fatwa Hukum     
1. Klasifikasi Para Sahabat yang Memberikan Fatwa     
2. Fatwa-fatwa Aisyah Semasa Zaman
Khalifah Rasyidin     


C. Aisyah Membimbing dan Mengarah Umat Islam     


Bab 5 Jasa Aisyah kepada Kaum Perempuan     

A. Aisyah Memperjuangkan Hak-hak Wanita     

B. Kedudukan Aisyah Berbanding Wanita Lain
di Dunia   

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024