Buku

Amal Kita Mazhab Syafi’i, Akidah Kita Mazhab Apa?

oleh Prof. Dr. Basri Ibrahim Al-Azhari

RM 43.00 / RM 46.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-481-810-4

Muka Surat: 608

Saiz: 6"x9"

Tarikh Terbit: 3 Jun 2022

Kategori: Agama, Islam, Akidah

Akidah adalah dasar agama Islam, manakala amal pula adalah cabangnya. Sekiranya persoalan mengenai permasalahan fiqh itu penting,persoalan mengenai akidah juga sama penting. Bahkan soal akidah perlu diutamakan dalam perbincangan kerana ia berkait rapat soal keimanan dan pegangan hidup manusia.

Sedari kecil kita mempelajari dan mengamalkan agama Islam mengikut mazhab fiqh Syafi’i yang dipelopori oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i. Namun, majoriti masyarakat di nusantara ini beranggapan keseluruhan aspek seperti akidah, ibadah dan akhlak juga berpandukan Mazhab Fiqh Syafi’i. Walhal hakikatnya akidah dan akhlak mempunyai kepelbagaian mazhab yang tersendiri; sama seperti kepelbagaian mazhab dalam bidang fiqh.

Ikuti kupasan dan perbahasan terperinci ilmu akidah di dalam ‘Amal kita Mazhab Syafi’i, Akidah Kita Mazhab Apa?’ untuk menjawab persoalan mengenai akidah Ahli al-Sunnah wa al-Jamaah menurut pandangan tokoh-tokoh ulama Asya‘irah dunia seperti Imam al-Sanusi, Syeikh Sa‘id Fudah, Syeikh Sa‘id Ramadan al-Buti, Syeikh al-Duri dan Syeikh Hasan Ayyub.

BAHAGIAN 1

PENGENALAN AKIDAH AHLI SUNNAH WA AL-JAMAAH

Bab 1 : Latar Belakang

1. Pendahuluan

2. Definisi Akidah Ahli al-Sunnah Wa al-Jamaah

3. Golongan yang Termasuk Dalam Ahli al-Sunnah Wa al-Jamaah

4. Asas Ilmu-Ilmu Syariat

5. Nama-nama Ilmu Akidah Ahli al-Sunnah Wa al-Jamaah

6. Kepentingan Akidah Ahli al-Sunnah Wa al-Jamaah

7. Keistimewaan Akidah Ahli al-Sunnah Wa al-Jamaah

8. Topik Utama Akidah Ahli al-Sunnah Wa al-Jamaah

9. Faedah Mempelajari Ilmu Akidah Ahli al-Sunnah Wa al-Jamaah

10. Tuntutan Akidah Ahli al-Sunnah Wa al-Jamaah

11. Hukum

12. Bahagian-bahagian Hukum

13. Kewajipan Mukalaf

14. Dalil Kewajipan Mengenal Allah s.w.t.

15. Hakikat Mengenal Allah s.w.t.

16. Kedudukan Orang yang Bertaklid

17. Makna Iman dan Islam

18. Kesimpulan

BAHAGIAN 2

BERIMAN DENGAN ALLAH S.W.T.

1. Pendahuluan

2. Beriman dengan Kewujudan Allah s.w.t.

Bab 2 : Sifat Wajib bagi Allah s.w.t.

1. Makna Sifat

2. Bahagian-bahagian Sifat

3. Sifat Nafsiyyah صِفَاتُ النَّفْسِيَّةِ

4. Sifat Salbiyyah صِفَاتُ السَّلْبِيَّةِ

5. Sifat Ma‘ani صِفَاتُ المَعَانِ

6. Sifat Ma‘nawiyyah صِفَاتُ المَعْنَوِيَّةِ

Bab 3 : Sifat Mustahil bagi Allah s.w.t.

1. Pendahuluan

2. Mustahil bagi Allah s.w.t.

3. Dalil Perkara Mustahil bagi Allah s.w.t.

Bab 4 : Sifat Harus bagi Allah s.w.t.

1. Perkara yang Harus bagi Allah s.w.t.

2. Sifat-sifat Perbuatan

3. Dalil Perkara Harus bagi Allah s.w.t.

4. Kesimpulan

BAHAGIAN 3

BERIMAN DENGAN PARA RASUL DAN NABI

1. Pendahuluan

2. Beriman dengan Para Rasul Secara Umum dan Terperinci

3. Perbezaan antara Nabi dan Rasul

4. Tidak Ada Rasul dan Nabi dalam Kalangan Malaikat

5. Pangkat Kenabian Tidak Boleh Diusahakan

6. Tugas Para Rasul

Bab 5 : Perkara Wajib, Harus & Mustahil

bagi Rasul

1. Perkara Wajib bagi Rasul

2. Dalil Wajib Benar bagi Para Rasul

3. Dalil Wajib Amanah bagi Para Rasul

4. Dalil Wajib Menyampaikan Wahyu bagi Para Rasul

5. Dalil Wajib Fatanah kepada Para Rasul

6. Dalil Keharusan Para Rasul Bersifat dengan Sifat Manusia Biasa

7. Faedah Berlaku Sifat-sifat Kemanusiaan pada Para Rasul

8. Perkara Mustahil bagi Rasul

Bab 6 : Mukjizat

1. Definisi Mukjizat

2. Syarat-syarat Mukjizat

3. Perbezaan antara Mukjizat dengan Kejadian Luar Biasa yang Lain

4. Keharusan Berlaku Mukjizat

5. Dalil-dalil Mukjizat

6. Contoh-contoh Mukjizat

7. Mukjizat Nabi Muhammad s.a.w.

8. Contoh-contoh Mukjizat Nabi Muhammad s.a.w.

9. Mukjizat al-Quran

10. Kesimpulan

BAHAGIAN 4

BERIMAN DENGAN KITAB

1. Pendahuluan

2. Jumlah Kitab yang Diturunkan

3. Keperluan Manusia kepada Kitab

4. Kewajipan Beriman dengan Kitab

Bab 7 : Wahyu

1. Jenis-jenis Wahyu

2. Bentuk-bentuk Mukjizat al-Quran

3. Kandungan al-Quran

Bab 8 : Cara al-Quran Diturunkan

1. Tempoh al-Quran Diturunkan dan Ayat yang Pertama Diturunkan

2. Bilangan Surah al-Quran, Surah al-Makkiyyah dan al-Madaniyyah

3. Arahan Menghafaz dan Mencatat al-Quran

Bab 9 : Penyusunan al-Quran

1. Penulisan dan Pembukuan al-Quran

2. Mashaf Uthmani (Mashaf Imam)

3. Perkembangan Bentuk al-Quran

4. Kelebihan Membaca al-Quran

5. Adab-adab Membaca al-Quran

6. Kitab-kitab Nabi terdahulu

7. Beriman dengan Kitab-kitab Agama Terdahulu dalam Konteks Semasa

8. Kesimpulan

BAHAGIAN 5

BERIMAN DENGAN PARA MALAIKAT

1. Pendahuluan

Bab 10 : Kewajipan Beriman dengan Para Malaikat

1. Dalil-dalil Kewujudan Para Malaikat

2. Sifat Malaikat

3. Tugas Malaikat

4. Hukum Menolak Kewujudan Malaikat

5. Hakikat Penciptaan Para Malaikat

6. Kemaksuman Para Malaikat

Bab 11 : Jin dan Syaitan

1. Nama-nama Jin

2. Bahan Penciptaan Jin

3. Perutusan Rasul kepada Jin

4. Hubungan Manusia dengan Jin

5. Jin Menjelma dalam Pelbagai Bentuk

6. Syaitan Menghadiri Segala yang Dilakukan oleh Manusia

7. Membunuh Jin

8. Rasukan Jin atas Manusia

9. Memanggil atau Menghadirkan Roh Orang Meninggal

10. Kesimpulan

BAHAGIAN 6

BERIMAN DENGAN HARI AKHIRAT

1. Pendahuluan

2. Ajal

3. Soal, Nikmat dan Azab Kubur

Bab 12 : Hari Akhirat

1. Tanda-tanda Kiamat Kecil

2. Tanda-tanda Kiamat Besar

Bab 13: Peristiwa-peristiwa yang Berlaku

pada Hari Kiamat

1. Kebangkitan Semula daripada Kubur

2. Perhimpunan Besar-besaran di Padang Mahsyar

3. Manusia Dihisab

4. Buku Catatan Amalan Diagihkan

5. Neraca Timbangan (Mizan) Ditegakkan

6. Manusia Menyeberang Titian

7. Manusia Beriman Meminum Air Kolam al-Kauthar

8. Manusia Diberikan Syafaat

9. Manusia Kufur Dimasukkan ke dalam Neraka

10. Manusia Beriman Dimasukkan ke dalam Syurga

11. Manusia Beriman Melihat Allah s.w.t.

12. Kesimpulan

BAHAGIAN 7

BERIMAN DENGAN QADAK DAN QADAR

1. Pendahuluan

2. Definisi Qadak dan Qadar

Bab 14 : Kewajipan Beriman dengan Qadak

dan Qadar

1. Pembahagian Qadak

2. Perkara yang Tidak Berada dalam Pilihan Manusia

3. Perkara yang Berada dalam Pilihan Manusia

4. Semua Manusia Dipermudahkan Berjalan Mengikut Qadar yang Ditetapkan

5. Tidak Boleh Bertelagah dalam Masalah Qadar

6. Menghindari Satu Qadar dengan Qadar Lain

7. Berhujah dengan Qadak dan Qadar

8. Qadar dan Rezeki

9. Kesimpulan

BAHAGIAN 8

KUFUR, TAKFIR DAN BALASAN ORANG MURTAD

1. Pendahuluan

2. Definisi Kufur

3. Jenis-jenis Kufur

4. Perkara yang Menyumbang kepada kufur

5. Tonggak Kufur

6. Contoh Lain Perkara-perkara yang Membawa kepada Kufur

7. Mengkafirkan Ahli Kiblat

8. Mengkafirkan Individu Tertentu

9. Kedudukan Nas yang Menjelaskan Hukum Kufur

10. Balasan Orang Murtad

11. Kesimpulan

BAHAGIAN 9

PERKARA-PERKARA YANG BERTENTANGAN DENGAN

AKIDAH AHLI AL-SUNNAH WA AL-JAMAAH

1. Pendahuluan

2. Perkara-perkara yang Bertentangan dengan Akidah Ahli al-Sunnah Wa al-Jamaah

3. Kesimpulan

Penutup

Glosari

Biodata Penulis

Rujukan

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024