Buku

Anda Berkuasa Apabila…?

oleh Mohd Fadzilah Kamsah, Md. Yadi Said

RM 26.00 / RM 29.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-983-3372-11-9

Muka Surat: 272

Saiz:

Tarikh Terbit: 1 May 2005

Anda Berkuasa Apabila…? membincangkan pendekatan dan teori berkaitan dengan kuasa. Ia juga menyediakan panduan dan kaedah lengkap bagi menggunakan kuasa dalam organisasi.

Prakata

Bahagian 1 : Apa Itu Kuasa?

Pengenalan
Konsep Kuasa
Bagaimana Kuasa Berlaku?

Bahagian 2 : Bagaimana Komunikasi Berlaku dalam Organisasi?

Komunikasi Organisasi
Sejarah Komunikasi Organisasi
Komunikasi Interpersonal
Komunikasi dan Perubahan dalam Organisasi
Komunikasi Superior-Subordinat
Kepentingan Komunikasi dan Kuasa dalam Organisasi

Bahagian 3 : Mengenali Dimensi Kuasa

Kuasa Sebagai Ciri Individu
Kuasa Sebagai Konstruksi antara Perseorangan
Kuasa Sebagai Komoditi
Kuasa Sebagai Konstruksi Penyebab
Kuasa Sebagai Konstruksi Falsafah

Bahagian 4 : Memahami Takrif Kuasa Definisi Kuasa

Potensi Kuasa dalam Komunikasi
Perbezaan antara Kuasa, Pengaruh dan Kepatuhan

Bahagian 5 : Teori-teori Kuasa

Konteks Teori Kuasa
Teori Pertukaran Sumber
Teori Kesopanan

Bahagian 6 : Model-model Kuasa

Model Kuasa A-B
Model Kuasa Individu
Model Kuasa Episodik
Model Kuasa atau Interaksi Pengaruh Interpersonal
Bagaimana Teori dan Model Diaplikasikan?

Bahagian 7 : Apakah Hubungan antara Kuasa, Komunikasi dan Organisasi?

Hubungan antara Kuasa dan Komunikasi
Hubungan antara Kuasa dan Organisasi

Bahagian 8 : Bagaimana Individu Mendapat Kuasa?

Asas Kuasa Sumber-sumber Kuasa

Bahagian 9 : Bagaimana Individu Menggunakan Kuasa bagi Mempengaruhi Individu Lain?

Taktik Komunikasi Pengaruh
Jenis-jenis Taktik Komunikasi Pengaruh
Pemujukan Rasional
Perbincangan
Rayuan Inspirasi
Rayuan Peribadi
Ampu atau Ingrasiasi
Pertukaran
Tekanan
Legitimasi
Sekutu

Bahagian 10 : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Taktik Komunikasi Pengaruh dalam Organisasi

Faktor Situasi
Faktor Peribadi
Arah Pengaruh
Objektif Pengaruh
Hasil Pengaruh
Kualiti Hubungan Superior-Subordinat
Senario Taktik Komunikasi Pengaruh dalam Organisasi

Bahagian 11 : Rangkaian Taktik Komunikasi Pengaruh dan Budaya

Taktik Komunikasi Pengaruh dan Budaya
Komunikasi Budaya dan Melayu
Kesimpulan
Rujukan
Biodata Pengarang

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024