Buku

Bagaimana Memotivasi Pelajar : Teori, Konsep dan Kepentingan

oleh Baharom Mohamad, Iliyas Hashim

RM 22.50 / RM 25.50Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak

Tiada lagi ulang cetak

ISBN: 978-967-5226-40-3

Muka Surat: 240

Saiz (inci):

Tarikh Terbit: 14 Jul 2009

Bagaimana Memotivasi Pelajar : Teori, Konsep dan Kepentingan Motivasi amat penting dalam merangsang diri agar terus mengejar dan meraih kejayaan. Namun, tidak ramai yang tahu apa itu motivasi dalam erti kata yang sebenar. Buku ini ada jawapannya! Ia menerangkan secara terperinci tentang kepentingan motivasi, teori-teori barat, motivasi dalam Islam, motivasi pelajar, bagaimana menerapkan motivasi dalam diri, dan banyak lagi.

Buku ini amat sesuai untuk dijadikan panduan kerana ia menyajikan kepada pembaca tentang konsep, teori dan kepentingan motivasi. Antara teori yang dibincangkan dalam buku ini adalah :

Teori Hierarki Keperluan Maslow
Teori Dua Faktor Herzberg
Teori Motivasi Pencapaian McClelland
Teori X dan Teori Y McGregor

Prof. Madya Dr. Baharom Mohamad adalah pensyarah di Sekolah Pendidikan dan Perkembangan Sosial, Universiti Malaysia Sabah. Manakala, Iliyas Hashim merupakan pensyarah di Fakulti Pendidikan Teknikal, Universiti Tun Hussein Onn.

Kandungan v

Penghargaan xi

Pengantar xiii

Prakata xv

Bab 1
Motivasi: Teori, Konsep dan Kepentingan Konsep Motivasi
Pengenalan kepada Motivasi
Definisi Motivasi
Persoalan Asas Motivasi
Kepentingan Motivasi
Bagaimana Memotivasi Pelajar Perspektif Motivasi
Kesimpulan

Bab 2
Teori-teori Barat Motivasi dari Perspektif Barat
Teori Kandungan
Teori-teori Proses
Teori Ekuiti Adam
Teori-teori Lain
Kesimpulan

Bab 3
Teori Motivasi Islam Teori Motivasi dari Sudut Pandangan Islam
Kepentingan Teori Motivasi: Perspektif Islam
Aplikasi Teori Motivasi Menurut Perspektif Islam
Motivasi Terbesar dan Tidak Terbatas
Kecintaan Sebagai Pendorong Unggul
Bab 4 Klasifikasi Motivasi Jenis-jenis Motivasi
Motivasi Intrinsik
Motivasi Ekstrinsik
Kaitan antara Motivasi Ekstrinsik dan Intrinsik
Kesimpulan

Bab 5
Kepentingan Motivasi Motivasi Menjayakan Individu
Motivasi dalam Konteks Guru dan Pelajar
Kepentingan-kepentingan Motivasi
Keperluan Kepada Motivasi yang Berterusan
Kesimpulan

Bab 6
Teknik Meningkatkan Motivasi Penggunaan Motivasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Kaedah Meningkatkan Motivasi
Strategi Memotivasikan Pelajar
Kesimpulan

Bab 7 Motivasi dan Kanak-kanak Perkembangan Otak Kanak-kanak
Perkembangan Kecerdasan Otak Kanak-kanak
Kecerdasan dalam Membaca
Latihan dalam Pembelajaran
Kesimpulan

Bab 8
Motivasi Dan Pelajar Pengenalan
Motivasi Ekstrinsik dalam Kalangan Pelajar
Bagaimana Memotivasi Pelajar Motivasi Intrinsik dalam Kalangan Pelajar
Kaitan antara Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik
Motif Penggerak
Penggunaan Pengukuhan
Faktor Pelajar Kurang Prestasi dalam Pembelajaran
Kesimpulan

Bab 9
Motivasi, Guru Dan Pelajar Peranan Guru Memotivasikan Pelajar
Peranan Guru
Penyerapan Motivasi dalam Pembelajaran dan Pengajaran
Kesimpulan

Bab 10
Menjadikan Guru Bermotivasi Guru Bermotivasi, Pelajar Cemerlang
Pengetua dan Motivasi Guru
Cara Meningkatkan Motivasi Guru
Peranan Pengetua
Analisis Teori
Motivasi Guru dan Pengajaran yang Berkesan
Teknik-teknik Motivasi
Teori Pengukuhan Berkesan Mendorong Pelajar
Prinsip-prinsip Motivasi dan Aplikasinya dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Kandungan ix Penerapan Unsur Motivasi
Kesimpulan

Bab 11
Menerapkan Motivasi dalam Pembelajaran Mencapai Kecemerlangan
Ciri-ciri Motivasi
Punca-punca Motivasi
Kaitan antara Faktor Motivasi dan Pencapaian Akademik
Kepentingan Motivasi
Konvokesyen IPTA di Malaysia
Masalah Pelajar Universiti yang Tidak Bermotivasi
Kesimpulan

Bab 12
Peranan Motivasi Menyelesaikan Masalah Disiplin
Faktor Penyebab Masalah Disiplin
Cara-cara Meningkatkan Motivasi dalam P&P
Kesimpulan

Bab 13
Model Motivasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Model P&P Bermotivasi
Model Proses Motivasi Menurut Perspektif Barat
Model Proses Motivasi Mengikut Perspektif Islam
Motivasi dari Perspektif Motivasi Pencapaian dan Keperluan, Teori Matlamat dan Jenis
Konsep Kendiri dan Sosial Kognitif

Bab 14
Kajian Kes Latar Belakang Kes
Kesimpulan daripada Kajian Kes
Bibliografi
Indeks

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024