Buku

Cara Mudah Dapat Pinjaman Bisnes

RM 22.00 / RM 25.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-983-3586-17-2

Muka Surat: 232

Saiz:

Tarikh Terbit: 15 Jun 2007

Mengapa pinjaman lambat diluluskan? Mengapa pinjaman bisnes sering ditolak? Apakah syarat pinjaman yang ditetapkan institusi pembiaya?

Usahawan yang kurang pengetahuan berasa takut dan kurang yakin menghampiri institusi pembiaya. Keadaan menjadi lebih teruk apabila mendengar cerita rakan-rakan usahawan lain yang gagal mendapat biaya bisnes. Beranggapan institusi pembiayaan penuh dengan kerenah birokrasi yang membosankan.

Prakata
Bahagian 1: Pembiayaan Perniagaan Kecil
dan Sederhana
Bab 1 : Mengapa Usahawan Meminjam?
Bab 2 : Masalah Peniaga Kecil Mendapatkan Pembiayaan
Bab 3 : Siapa Usahawan PKS?
Bab 4 : Pentingnya Saluran Pembiayaan yang Sah
Bab 5 : Along Itu Bukan Saudaraku
Bab 6 : Peranan Kerajaan
Bahagian 2: Kenali Pemberi Pinjaman
Bab 7 : Mengapa Usahawan Perlu Mengenali
Institusi Pembiaya?
Bab 8 : Kategori Institusi Pembiaya
Bab 9 : Prinsip 6C dalam Menilai Permohonan Pinjaman
Bab 10 : Jenis Produk Pembiayaan dan Pinjaman
Bab 11 : Sistem Perbankan Islam
Bab 12 : Kemudahan Geran
Bab 13 : Semakan Kredit
Bab 14 : Kadar Faedah
Bab 15 : Cagaran
Bab 16 : Kemudahan Jaminan
Bab 17 : Kuasa Melulus
Bab 18 : Sokongan Khidmat Nasihat
Bab 19 : Piagam Pelanggan
Bahagian 3: Memohon Pinjaman
Bab 20 : Kenal pasti Apa yang Anda Mahu
Bab 21 : Prinsip Senapang Gajah
Bab 22 : Sasar Institusi Pembiaya yang Betul
Bab 23 : Hubungan Peminjam dengan Institusi Pembiaya
Bab 24 : Mengharap Sokongan Politik
Bab 25 : Mengapa Pinjaman Ditolak?
Bab 26 : Bagaimana Sekiranya Permohonan Ditolak?
Bab 27 : Bagaimana apabila Permohonan Pinjaman
Diluluskan?
Bab 28 : Kos-kos Sampingan
Bab 29 : Khidmat Penasihat Perniagaan
Bahagian 4: Penyediaan Rancangan Perniagaan
Bab 30 : Apa Itu Rancangan Perniagaan?
Bab 31 : Kebaikan dan Kelebihan Rancangan Perniagaan
Bab 32 : Membina Rancangan Perniagaan
Bab 33 : Ringkasan Eksekutif
Bab 34 : Maklumat Bisnes
Bab 35 : Pengurusan
Bab 36 : Operasi Pengeluaran
Bab 37 : Pemasaran
Bab 38 : Aspek Kewangan
Bab 39 : Jadual Pelaksanaan Projek
Bab 40 : Lampiran Sokongan
Bab 41 : Panduan Menghasilkan
Rancangan Perniagaan Terbaik
Bahagian 5: Agensi Pembangunan Usahawan
Bab 42 : Agensi di Bawah Kementerian
Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bab 43 : Credit Guarantee Corporation
Bahagian 6: Pilihan Lain Mendapatkan
Pinjaman Perniagaan
Bab 44 : Pembiayaan Semula Rumah
Bab 45 : Polisi Takaful atau Insurans
Bab 46 : Pinjaman daripada Koperasi
Bab 47 : Rakan Kongsi
Bab 48 : Pajakan (ar-Rahnu)
Bab 49 : Pemfaktoran
Bab 50 : Modal Usaha Niaga
Bab 51 : Meminjam daripada Pembekal
Bab 52 : Bantuan Ahli Keluarga
Bahagian 7: Etika Sebagai Peminjam
Bab 53 : Hak dan Tanggungjawab
Bab 54 : Rasuah Itu Barah
Bab 55 : Membayar Pinjaman
Bab 56 : Apa Terjadi apabila Pinjaman Tidak Dibayar?
Bab 57 : Apabila Ada Masalah Membayar Hutang…
Bab 58 : Membuat Aduan
Bahagian 8: Kisah Usahawan
Bab 59 : Sipro Plastic Industries Sdn. Bhd.
Bab 60 : Syarikat Salmi Haji Tamin Sdn. Bhd.
Bab 61 : Rio de Futsal
Bab 62 : Noor Arfa Batik
Bab 63 : Rasniaga Sdn. Bhd.
Bibliografi
Lampiran
Indeks

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024