Buku

Fiqh Jihad Jilid 1 dan Jilid 2

oleh Yusuf Al-Qaradhawi Ph.D.

RM 260.00 / RM 263.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-366-210-4

Muka Surat: 2279

Saiz: 7x10

Tarikh Terbit: 26 Apr 2013

Kategori: Islam, Islam Umum

Buku ini khusus untuk:

 • Cendekiawan

 • Pengamal undang-undang

 • Sejarawan

 • Politikus

 • Aktivis

 • Pasukan keselamatan

 • Angkatan tentera

 • Pemikir

 • Orientalis

 • Pejuang agama

 • dan siapa sahaja yang ingin menyelami hakikat keindahan Islam.

 

Fiqh Jihad adalah karya terbaru Dr. Yusuf Qaradhawi yang akan membuka minda dan memberi dan memberi kefahaman kepada masyarakat berkenaan jihad. Buku ini secara lengkap dan jelas membahas masalah jihad dan isu-isu yang berkaitan seperti:

 • Hakikat jihad dalam Islam

 • Hukum perang antara negara Islam

 • Dasar hubungan umat Islam dan penganut agama lain

 • Hukum memerangi rakyat di negara musuh

 • Perbezaan antara jihad dan pengganas (irhab)

 • Konsep jizyah dalam Islam dan perkembangan masa kini

 • Batasan dan hukum memerangi perintah yang zalim

 • Syariat jihad dalam Islam dan agama lain

 • Hukum bom berani mati yang menimpa rakyat tempatan

KANDUNGAN

Penghargaan

Biografi Penulis

Kata Penghantar Penerbit

Kata Penghantar Penterjemah

Mukaddimah

Definisi-Definisi Utama

 

Jilid I

BAB1 : HAKIKAT, KEFAHAMAN, DAN HUKUM HUDUD BERJIHAD

Fasal 1: Definisi dan Konsep Jihad

Fasal 2: Hukum Jihad: Wajib Ataupun Tatawwu’ (sunat)

Fasal 3: Merealisasikan Fardu Kifayah dalam Jihad

Fasal 4: Bilakah Jihad Menjadi Fardhu Ain?

Fasal 5: Bagaimana Perlaksanaan Fardhu Ain dalam Jihad Dapat Dilaksanakan?

Fasal 6: Peranan Wanita dalam Jihad

 

BAB 2: PEMBAHAGIAN DAN PERINGKAT JIHAD

Fasal 7: Antara Jihad dan Qital (peperangan)

Fasal 8: Jihad Melawan Hawa Nafsu

Fasal 9: Jihad Melawan Godaan Syaitan

Fasal 10: Jihad Menentang Kezaliman dan Kemungkaran dalam Masyarakat

Fasal 11: Sikap Manusia Terhadap Jihad dalam Masyarakat

Fasal 12: Jihad Dakwah dan Komunikasi

Fasal 13: Peringkat Jihad Masyarakat Sivil

Fasal 14: Perkembangan Jihad daripada Dakwah kepada Perang

 

BAB 3: JIHAD: ANTARA BERTAHAN ATAUPUN MENYERANG

Fasal 15: Dasar Hubungan Umat Islam dengan Pihak Lain: Damai ataupun

Perang?

Fasal 16: Hukum Berperang dengan Golongan Berdamai dan Dalil

Mereka yang Mengharuskanya

Fasal 17: Perbincangan Dalil-Dalil Membenarkan Perang

Fasal 18: Ayat Pedang yang Dianggap Sebagai Nasikh 140 Ayat yang Lain

Fasal 19: Penjelasan Hadith: “Aku Diutuskan Menjelang Datangnya Hari Kiamat

dengan Membawa Pedang”

Fasal 20: Penjelasan Hadith: “Aku Diperintahkan Memerangi Manusia Sehingga

Mereka Mengucap Lailahaillallah”

Fasal 21: Peperangan Rasulullah s.a.w. Selalu Dimulakan oleh Serangan Musuh

Fasal 22: Perluasan Negara oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin

Fasal 23: Kekufuran Punca Pepernagan

Fasal 24: Jihad At-Thalab adalah Fardhu Kifayah

Fasal 25: Falsafah Menundukkan System Taghut dan Jahiliyyah kepada Sistem

Islam

Fasal 26: Dalil-Dalil Golongan yang Menyokong Jihad Pertahanan

 

BAB4: JIHAD PERANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Fasal 27: Islam Menganjurkan Keamanan dan Membenci Peperangan

Fasal 28: Matlamat Peperangan dalam Islam

Fasal 29: Tujuan Jihad yang Disangkal oleh Islam

Fasal 30: Perbandingan Konsep Jihad antara Syariat Taurat dan Syariat

Al-Quran

Fasal 31: Kepincangan Pendapat yang Menyataka Islam Tersebar Melalui Mata

Perang

 

BAB 5 : JIHAD DALAM ISLAM

Fasal 32: Keduduka Jihad Menurut Al-Quran dan Sunnah

Fasal 33: Kedudukan Pertahanan

Fasal 34: Bahaya Tidak Menyertai Jihad

Fasal 35: Keberlansungan Jihad dan Fahaman Aliran Qadiyaniah

Fasal 36: Menyiapkan Umat Supaya Berjihad

Fasal 37: Menyiapkan Sumber-Sumber Ekonomi bagi Berjihad

 

BAB 6 : PASUKAN JIHAD ISLAM

Fasal 38: Kewajipan Tentera Islam Sebelum Berperang

Fasal 39: Kewajipan Pasukan Islam Apabila Perang Ketika Perang

Fasal 40: Adab dalam Berjihad

Fasal 41: Meminta Bantuan daripada Golongan Bukan Islam dalam Jihad

Fasal 42: Undang-Undang Moral Berkenaan Peperangan dalam Islam

 

Jilid II

BAB 7: BAGAIMANA MENAMATKAN PEPERANGAN

Fasal 43: Menamatkan Peperangan Tanpa Pertempuran (mengundur Diri)

Fasal 44: Perjanjian Damai dan Genjatan Senjata

Fasal 45: Memeluk Islam

Fasal 46: Kekalahan Musuh dan Pembayaran Jizyah

Fasal 47: Kekalahan Tentera Islam dan Implikasinya

 

BAB 8 : PASCA PERANG

Fasal 48: Jaminan Keamanan dan Perlindungan

Fasal 49: Kedudukan Tawanan Perang daripada Pihak Musuh

Fasal 50: Sikap Terhadap Tawanan Muslim

Fasal 51: Hukum Berkaitan Harta Rampasan Perang

Fasal 52: Negara Islam dan Negara Kafir Harbi

Fasal 53: Hak dan Kewajipan Ahli Zimmah dalam Masyarakat Islam

 

BAB 9: PERANG DALAM WILAYAH ISLAM

Fasal 54: Perang antara Negara Islam

Fasal 55: Memerangi Puak Pelampau ataupun Pemberontak

Fasal 56: Peperangan Melawan Sistem Pemerintahan

 

BAB 10 : JIHAD DAN ISU UMAT

Fasal 57: Jihad dan Irhab (keganasan)

Fasal 58: Konflik Antara Islam dan Yahudi

Fasal 59: Interaksi Islam Dengan Kristian (nasrani) : Perdebatan ataupun

Konfrontasi?

Fasal 60: Hubungan Golongan Islam dengan Penganut Hindu dan Buddha

Fasal 61: Kesan Pertembungan Kelompok Jihad dengan Kerajaan

Fasal 62: Jihad Masa Kini

 

LAMPIRAN

BIOGRAFI TOKOH

BIBLIOGRAFI

INDEKS

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024