Buku

Fiqh Keutamaan

oleh Yusuf Al-Qaradhawi Ph.D.

RM 25.00 / RM 0.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-366-268-5

Muka Surat: 368

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 31 Mar 2014

Kategori: Islam, Fekah, Gaya Hidup

Perkara mana yang lebih utama?

  • Menunaikan ibadah haji setiap tahun ataupun menyumbangkan dana tersebut kepada mangsa perang?
  • Memberi makanan kepada fakir miskin ataupun membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang tetap?
  • Membantu orang yang dizalimi ataupun menghalang orang yang melakukan kezaliman?
  • Meninggalkan perkara yang dilarang ataupun melaksanakan perkara yang diperintahkan?
  • Menjadi seorang kaya yang bersyukur ataupun miskin yang sentiasa bersabar?
  • Bercampur gaul dengan orang ramai ataupun mengasingkan diri ketika tersebarnya kerosakan?
  • Mengutamakan hafalan semata-mata ataupun berusaha memahami ilmu yang dipelajari?
  • Mengutamakan amalan menggunakan hati ataupun menggunakan anggota badan?

Dalam menjalani ibadah yang pelbagai, kita selalu berdepan dengan pilihan dan keputusan. Ibadah mana yang perlu diberi keutamaan pada tangga pertama dan diberi keistimewaan untuk didahulukan. Apatah lagi perkara tersebut berkaitan hukum hakam, kepentingan individu ataupun masyarakat, amalan kebaikan, pendirian mahupun susunan gerak kerja harian. Semua ini perlu disusun mengikut keutamaan yang betul.

Fiqh Keutamaan karya Dr. Yusuf Al-Qaradhawi memberi garis panduan dalam memilih ibadah mana yang perlu didahulukan. Buku ini padat dengan panduan, kajian dan sumber rujukan daripada Al-Quran dan sunnah serta konteks semasa.

Pendahuluan

Bab 1: Fiqh Aulawiyyat Sebagai Keperluan Umat Islam

Pengenalan

Kesilapan Umat Islam Masa Kini dalam Menilai Keutamaan

Kesilapan Ahli Agama Masa Kini dalam Fiqh Aulawiyyat

Bab 2: Hubungan Fiqh Aulawiyyat dengan Fiqh Lain

Hubungan antara Fiqh Aulawiyyat dan Fiqh Muwazanah (Fiqh Pertimbangan)

Pertimbangan antara pelbagai mashalih

Pertimbangan antara satu keburukan dan mudaratdengan keburukan dan mudarat yang lain

Pertimbangan antara mashalih dan mafasid apabilakedua-dua perkara ini bertentangan antara satu sama lain

Cara mengetahui mashalih dan mafasid

Cara mengetahui mashalih dan mafasid di dunia dan akhirat

Tujuan Penulisan Buku Qawaid Al-Ahkam

Hubungan antara Fiqh Aulawiyyat dan Fiqh Maqasid Syariah (Tujuan-Tujuan Syariah)

Hubungan antara Fiqh Aulawiyyat dan Fiqh An-Nusus

Bab 3: Keutamaan Kualiti Berbanding dengan Kuantiti

Bab 4: Keutamaan dalam Bidang Ilmu dan Pemikiran

Keutamaan Ilmu Berbanding dengan Amal

Ilmu adalah syarat dalam setiap amalan utama; politik,ketenteraan, dan kehakiman

Kepentingan ilmu kepada mufti

Kepentingan ilmu kepada pendakwah dan guru

Keutamaan Memahami Berbanding dengan Hafalan Semata-Mata

Keutamaan Pensyariatan Berbanding dengan Perkara-Perkara Zahir

Keutamaan Ijtihad Berbanding dengan Taqlid

Keutamaan Kajian dan Perancangan dalam Urusan Dunia

Keutamaan Pendapat Para Ulama Fiqh

Perbezaan antara qat’ie dan zhanni

Bab 5: Keutamaan dalam Lapangan Fatwa dan Dakwah

Keutamaan Perkara yang Ringan dan Mudah Berbanding dengan Perkara yang Berat dan Susah

Pengiktirafan Hukum dalam Keadaan Darurat

Berubah Fatwa dengan Berubahnya Masa dan Tempat

Menjaga Sunnah yang Berperingkat (Marhalah) dalam Dakwah

Memperbetulkan Budaya Umat Islam

Membetulkan Perhatian terhadap Isu-Isuyang Dibawa oleh Al-Quran

Bab 6: Keutamaan dalam Amalan dan Pekerjaan

Keutamaan Amalan yang Berterusan Berbanding dengan Amalan yang Terputus-Putus

Keutamaan Amalan yang Banyak Manfaat Berbanding denganAmalan yang Kurang Bermanfaat

Keutamaan dalam Amalan yang Lebih Besar Manfaatnyadan Lebih Lama Kesannya

Keutamaan Beramal pada Zaman Fitnah

Keutamaan Amalan Menggunakan Hati Berbanding denganAmalan Menggunakan Anggota Badan

Perbezaan Peringkat Keutamaan Bersesuaian dengan Peringkat Perbezaan Waktu, Tempat, dan Keadaan

Pekerjaan dunia yang baik

Ibadah yang utama

Bab 7: Keutamaan dalam Melaksanakan Tuntutan

Mengutamakan Perkara Usul Berbanding dengan Perkara Furu’

Mengutamakan Perkara Wajib dan Fardhu Berbanding dengan Perkara Sunat 

Bersederhana dalam melakukan perkara sunat

Kesilapan mengutamakan perkara sunat berbanding dengan perkara fardhu

Kata-kata Imam Ar-Ragib

Mengutamakan Fardhu Ain Berbanding dengan Fardhu Kifayah

Perbezaan peringkat fardhu kifayah

Mengutamakan Hak Manusia Berbanding denganHak Mutlak Allah s.w.t.

Mengutamakan Hak Masyarakat Berbanding dengan Hak Individu

Mengutamakan Wala’ kepada Umat Berbanding dengan Wala’ kepada Kabilah dan Individu

Menanam semangat berjemaah dalam diri setiap individu

Bab 8: Keutamaan dalam Menjauhi Larangan

Ateisme

Kufur Syirik

Kufur Ahli Kitab

Kufur Orang yang Murtad

Kufur Munafik 

Membezakan Kufur, Syirik, dan Munafik: Antara Besar dan Kecil

Kufur besar dan kufur kecil

Syirik besar dan syirik kecil

Munafik besar dan munafik kecil

Dosa Besar

Dosa besar daripada maksiat hati

Maksiat Nabi Adam a.s. dan maksiat iblis

Kekejian sifat angkuh dan sombong

Hasad dengki dan kebencian

Sifat kedekut yang sentiasa dituruti

Hawa nafsu yang dipatuhi

Perasaan ujub terhadap diri sendiri

Perasaan riak yang terkeji

Cinta dan sentiasa menginginkan dunia

Cinta harta, kemegahan, dan pangkat

Dosa Kecil yang Diharamkan

Bid’ah dalam Kepercayaan dan Amalan

Perkara Syubhah

Perkara Makruh

Bab 9: Keutamaan dalam Melakukan Penambahbaikan

Mengubah Diri Sebelum Mengubah Sistem

Tarbiah Sebelum Jihad

Mengapakah tarbiah perlu diutamakan?

Mengutamakan Serangan Pemikiran

Perang pemikiran dalam lapangan Islam

Aliran pemikiran khurafat

Aliran literal

Aliran penentang dan kekerasan

Aliran sederhana dan tanggungjawab mereka

Pelaksanaan Undang-Undang Syariah ataupun Tarbiahdan Sebaran Informasi?

Bab 10: Keutamaan dalam Ilmu Warisan Silam Umat Islam

Orang yang Bertanya Mengenai Seorang yang Sedang Berihram Membunuh Lalat

Bercampur Gaul dengan Orang Lain ataupun Mengasingkan Diri Ketika Kerosakan Tersebar?

Meninggalkan Perkara yang Dilarang ataupun Melaksanakan Perkara yang Diperintahkan?

Kaya Diringi Syukur ataupun Miskin Disertai Sabar?

Al-Ghazali dan Fiqh Aulawiyyat

Contoh melanggar susunan syarak untuk setiap amalan

Contoh membelanjakan harta pada perkara yang kurang penting

Orang kaya yang sibuk melakukan ibadah fizikal

Membelanjakan harta bagi mengerjakani badah haji sunat

Ulama Lain yang Turut Memberikan Perhatian terhadap Fiqh Aulawiyyat

Ibnu Taimiyyah dan Fiqh Aulawiyyat

Perbezaan kelebihan amalan mengikut perbezaan keadaan

Pertembungan antara perkara baik dan jahat

Bab 11: Keutamaan dalam Reformasi Dakwah

Muhammad bin Abdul Wahab

Muhammad Ahmad Al-Mahdi

Jamaluddin Al-Afghani

Muhammad Abduh

Hasan Al-Banna

Al-Maududi

Said Qutub

Muhammad Al-Mubarak

Al-Ghazali 

Biodata Penulis

Glosari

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024