Buku

Ingat, Lupa, Sedar, dan Gangguan Psikologi

oleh Baharom Mohamad, Iliyas Hashim

RM 16.00 / RM 18.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak

Tiada lagi ulang cetak

ISBN: 978-967-5226-98-4

Muka Surat: 144

Saiz (inci):

Tarikh Terbit: 1 Mar 2010

Adakah kita masih ingat peristiwa ketika hari pertama ke sekolah? Mengapakah manusia mengingati sebahagian pengalaman dan melupai sebahagiannya lagi? Buku ini mengupas konsep lupaan dengan membincangkan definisi, teori-teori, implikasi, dan langkah-langkah mengatasi lupaan.

Dari sudut psikologi, bunuh diri bukan tindakan perseorangan, tetapi melibatkan lebih daripada seorang (Jamison, 1997). Bunuh diri sama seperti kemurungan yang cenderung diwarisi dalam keluarga (Wender et al., 1986).

Ingat, Lupa, Sedar & Gangguan Psikologi turut mengupas isu penghidap skizofrenia yang menderita gejala menakutkan seperti mendengar suara yang tidak didengar oleh orang lain, percaya orang lain membaca dan mengawal fikiran mereka, dan ada cubaan mencederakan mereka (Spearing, 2002).

Penghargaan v

Prakata vii

Kandungan ix
Ingatan 1
Pendahuluan 1
Definisi Memori atau Ingatan 2
Ingatan Deria (Sensory Memory) 5
Ingatan Jangka Pendek (Short Term Memory) 8
Gumpalan (Chunking) 14
Ingatan Jangka Panjang 15
Ingatan Semantik (Semantic Memory) 18
Ingatan Episodik (Episodic Memory) 19
Cara Meningkatkan Ingatan 21
Pemprosesan 21
Kepintaran Pelbagai (Multiple Intelligence) 23
Komponen Ingatan 24
Ingatan Sensori (Sensory Memory) 25
Ingatan Jangka Masa Pendek (Short-term Memory) 26
Ingatan Jangka Masa Panjang 27
Penerapan dalam Pengajaran 31

Definisi 31
Pendekatan kepada Konsep Pembelajaran 32
Keadaan Instrumental 35
Lupaan 37

Definisi dan Konsep Lupaan 37
Faktor-Faktor yang Menyebabkan Lupaan 41
Teori-Teori Lupaan 45
Implikasi Lupaan 49
Langkah-Langkah Mengatasi Lupaan 53
Kesimpulan 54
Tahap Kesedaran 57
Peringkat-Peringkat Sedar 58
Takrifan Kesedaran 58
Huraian Tahap Kesedaran 59
Pemetaan 60
Metafora Air Batu Seperti yang dibentangkan Freud 61
Tidur dan Mimpi 62
Apa yang dimaksudkan Circadian Rythms 63
Kawalan Kitaran Bangun-Tidur 64

Masalah Mendapatkan Tidur yang Berkualiti 64
Pemetaan 65
Tahap atau Peringkat Tidur 66
Kajian tentang Tidur 66
Peringkat Awal Tidur 67
Peringkat REM 68
Pemetaan 68
Teori Tidur dan Mimpi 69
Mengapa Kita Alami Mimpi? 70
Jenis-Jenis Mimpi 71
Pemetaan 73
Kepelbagaian Budaya dan Jantina
(Perbezaan dan Persamaan dalam Mimpi) 74
Pemetaan 75
Ketidakteraturan Tidur 76
Dissomnias 76
Kesimpulan 81

Gangguan Psikologi 83
Membunuh Diri 83
Definisi 84
Faktor Membunuh Diri 85
Pencegahan Membunuh Diri 88
Kaitan Membunuh Diri dengan Skizofrenia 91
Skizofrenia 91
Gejala-Gejala Skizofrenia 92
Gejala Persepsi 92
Gangguan Pemikiran 93
Gangguan Bahasa 93
Gangguan Emosi 94
Gangguan Tingkah Laku 94
Jenis-Jenis Skizofrenia 95
Faktor Penyebab Skizofrenia 96
Kepelbagaian Jantina dan Skizofrenia 98
Kepelbagaian Budaya dan Skizofrenia 98
Gangguan Dissociative 99
Apakah Dissociative? 99
Gejala Gangguan 100
Ciri-Ciri Gangguan 101
Gangguan Personaliti 102
Jenis Gangguan Personaliti 102
Kumpulan Agihan Gangguan 105
Masalah Ketagihan Alkohol dan Comorbidity 106

Rujukan dan Bibliografi 109
Indeks 117

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024