Buku

Kerjaya Dalam Bidang ICT

RM 18.50 / RM 21.50Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-983-3586-84-4

Muka Surat: 164

Saiz:

Tarikh Terbit: 4 Apr 2008

Kandungan
Prakata viii
BAHAGIAN 1: Sejarah dan Pengenalan
Sejarah Penggunaan Komputer di Malaysia 3
Sejarah Kerjaya 7
Definisi dan Pengenalan Kerjaya dalam Bidang ICT 8
Lima Puluh Jawatan ICT Terlaris di Dunia 10
BAHAGIAN 2: Jawatan bagi Pemegang Sijil Penilaian
Menengah Rendah (PMR)
Operator Mesin Pemprosesan Data (OMPD) 23
BAHAGIAN 3: Jawatan bagi Pemegang Sijil Pelajaran
Malaysia Rendah (SPM)
Juruteknik Komputer 27
Juruteknik Servis Komputer 29
Juruteknik CAD ataupun CAM 31
BAHAGIAN 4: Jawatan bagi Pemegang Diploma
Pengatur Program Komputer (PPK) 35
Pakar Grafik dan Multimedia 38
Webmaster 40
Kerjaya Dalam Bidang ICT
vi
BAHAGIAN 5: Jawatan bagi Pemegang Ijazah
Pasukan Pembangunan Sistem 53
Juruanalisa Sistem 56
Pentadbir Pangkalan Data (DBA) 59
Pentadbir Sistem 61
Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO) 63
Eksekutif Pengurusan Projek 66
BAHAGIAN 6: Perkhidmatan ICT dalam Sektor Awam
Jawatan-jawatan ICT dalam Sektor Awam 71
Pegawai Teknologi Maklumat (PTM) 75
Kelulusan dan Syarat Masuk Jawatan PTM 78
Bidang Tugas: Pegawai Teknologi Maklumat (PTM) 80
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (PPTM) 82
Juruteknik Komputer (JKT) 86
Operator Mesin Pemprosesan Data (OMPD) 89
BAHAGIAN 7: Kerjaya dalam Sektor Swasta & Sektor
Pendidikan
Kerjaya dalam Sektor Swasta 93
Pensyarah Universiti 95
BAHAGIAN 8: Institusi Pengajian dan Organisasi Berkaitan
Institusi Pengajian 101
Persatuan Juruanalisa Sistem Sektor Awam (PERJASA) 109
Gabungan Komputer Nasional Malaysia (MNCC) 110
Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysia (PIKOM) 112
BAHAGIAN 9: Maklumat Tambahan
Panduan Temu Duga 115
Peperiksaan dalam perkhidmatan 119
Jawatan Tertinggi dalam Bidang ICT 121
Senarai Tugas Pegawai ICT 123
Prasarana ICT Negara 134
Kandungan
BAHAGIAN 10: Iklan Jawatan
Pegawai Teknologi Maklumat 145
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 147
Juruteknik Komputer 150
Bibliografi 153

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024