Buku

Kerjaya Dalam Bidang Insuran

oleh Nor Azila Zainal Abidin

RM 17.50 / RM 20.50Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-983-3586-81-3

Muka Surat: 160

Saiz:

Tarikh Terbit: 5 Apr 2008

Bidang ini sedikit
dipelopori mungkin kerana kekurangan sumber dalam bahasa Melayu
dan juga pendedahan kepada potensinya. Saya berharap buku ini serba
sedikit dapat membantu saudara memulakan kerjaya dalam bidang ini. Ia
mungkin bukan buku panduan yang lengkap namun saya berusaha bagi
memperkenalkan terma-terma dan istilah-istilah khusus insurans supaya
saudara dapat memahami konsep dan prinsip insurans secara mudah.
Menarik tentang bidang ini adalah wujudnya dua peluang utama iaitu
peluang menjadi seorang profesional bertauliah seperti pakar aktuari, pakar
pelaras kerugian dan sebagainya. Kedua wujud peluang bagi melatih diri
menjadi usahawan melalui karier seperti agen insurans dan wakil takaful.

v
Prakata vii
BAHAGIAN 1 : SEJARAH DAN PENGENALAN


Sejarah Industri Insurans dan Takaful 3
Definisi dan Pengenalan Kerjaya 7
Konsep dan Definisi Insurans dan Takaful 10
Produk-produk Insurans dan Takaful 24
Organisasi Berkaitan 31


BAHAGIAN 2 : KELAYAKAN DAN INSTITUSI BERKAITAN


Institusi dan Badan Profesional Insurans di Malaysia 45
Institusi dan Badan Profesional Insurans Luar Negara 50


BAHAGIAN 3 : PELUANG KERJAYA


Pakar Aktuari Bertauliah 57
Konsultan Pelaras Kerugian dan Tuntutan 71
Pakar Pengunderait 82
BAB 1
BAB 2
BAB 3
BAB 4
BAB 5
BAB 6
BAB 7
BAB 8
BAB 9
BAB 10
Kerjaya Dalam Bidang Insurans
Broker Insurans 92
Ejen Insurans dan Wakil Takaful 99


BAHAGIAN 4 : MAKLUMAT TAMBAHAN
Anugerah Industri Insurans 117
Cerita dan Tip Kejayaan Usahawan Insurans 126
Harapan dan Cabaran 142
Bibliografi 145


BAB 11
BAB 12
BAB 13
BAB 14
BAB 15

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024