Buku

Kerjaya Sebagai Pegawai Perubatan

RM 20.00 / RM 23.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak

Tiada lagi ulang cetak

ISBN: 978-983-3586-00-4

Muka Surat: 208

Saiz:

Tarikh Terbit: 15 Apr 2007

Terkini, lengkap dan relevan sebagai panduan kerjaya serta rujukan para guru, kaunselor, pelajar dan ibu bapa.

Pengenalan
Prakata

Bahagian 1: Sejarah dan Pengenalan

Bab 1 : Sejarah Kerjaya
Bab 2 : Definisi dan Pengenalan Kerjaya
Bab 3 : Pendapat Pakar

Bahagian 2: Kelayakan dan Institusi Berkaitan

Bab 4 : Syarat dan Kelayakan
Bab 5 : Biasiswa dan Pinjaman
Bab 6 : Institusi Berkaitan
- IPTA/IPTS berkaitan
- Kursus yang berkaitan
Bab 7 : Cara-cara Memohon

Bahagian 3: Peluang Kerjaya
Bab 8 : Skim Perkhidmatan
- Syarat pelantikan
- Syarat kenaikan pangkat
- Tempoh percubaan
Bab 9 : Faedah dan Kelebihan
Bab 10 : Skala Gaji dan Elaun

Bahagian 4: Bidang Tugas

Bab 11 : Bidang Tugas

Bahagian 5: Organisasi Berkaitan

Bab 12 : Organisasi Berkaitan (Badan atau persatuan yang berkaitan)

Bahagian 6: Maklumat Tambahan

Bab 13 : Tokoh berkaitan
Bab 14 : Bentuk penghargaan
Bab 15 : Personaliti yang perlu ada

Bahagian 7: Penutup

Bab 16 : Cabaran kerjaya

Bibliografi
Glosari

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024