Buku

Kerjaya Sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik

RM 20.00 / RM 23.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-983-3585-95-3

Muka Surat: 240

Saiz:

Tarikh Terbit: 10 Apr 2007

Terkini, lengkap dan relevan sebagai panduan kerjaya serta rujukan para guru, kaunselor, pelajar dan ibu bapa.

�Bacaan wajib untuk mereka yang berminat menyertai kor perkhidmatan elit ini.� -Muhammad Hazam bin Hajanan, Pegawai Tadbir dan Diplomatik-

Sekapur Sirih
Bahagian 1: Sejarah dan Pengenalan
Bab 1: Sejarah Kerjaya
Kronologi Perkhidmatan Pegawai Tadbir dan Diplomatik
Catatan Diari PTD
Bab 2: Definisi dan Pengenalan Kerjaya
Bab 3: Pendapat Pakar
Bahagian 2: Kelayakan dan Institusi Berkaitan
Bab 4: Syarat dan Kelayakan
Syarat Pelantikan
Kriteria-kriteria Pilihan
Bab 5: Biasiswa dan Pinjaman
Direktorat Biasiswa/Pinjaman
Bab 6: Institusi Berkaitan
Kursus Berkaitan
Bab 7: Cara-Cara Memohon dan Tip
Bahagian 3: Peluang Kerjaya
Bab 8: Skim Perkhidmatan
Bab 9: Faedah dan Kelebihan
Bab 10 : Skala dan Syarat Kenaikan Gaji
Imbuhan, Elaun dan Kemudahan
Senarai Kemudahan
Penetapan Kelayakan Serta Kadar Elaun dan Kemudahan

Bahagian 4: Bidang Tugas PTD
Bab 11 : Bidang Tugas
Bahagian 5: Peperiksaan Khas
Bahagian 6: Organisasi Berkaitan
Bab 12: Persatuan Pegawai Tadbir dan Diplomatik
Bab 13: Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia
Bab 14: Persatuan Alumni Pegawai Tadbir dan Diplomatik

Bahagian 7: Penempatan PTD
Bahagian 8: Cabaran dan Isu PTD
Bab 15: Cabaran PTD 108
Bahagian 9: Maklumat Bonus
Bab 16: Sepuluh Tokoh � Tokoh Pilihan PTD
Bab 17: Agensi-Agensi Penempatan PTD
Bab 18: Waktu Bekerja
Bab 19: Suasana Pejabat
Bab 20: Pakaian
Bab 21: Jenis-Jenis Penghargaan
Bab 22 : Personaliti PTD
Bab 23: Latihan PTD
Bab 24: Pelan Latihan PTD
Bahagian 10: Harapan Pemimpin
Penutup Bicara
Appendik
Bibliografi

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2023