Buku

Kompas Kepimpinan Daripada Madrasah Al-Quran

oleh Muhammad Syaari Abdul Rahman, Fakhrul Islam

RM 40.00 / RM 43.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-629-7564-32-6

Muka Surat: 304

Saiz:

Tarikh Terbit: 20 Oct 2023

Kategori:

Intipati kepimpinan yang baik itu sebenarnya terhasil daripada prinsip dan nilai yang dicorak dalam proses pembentukan seorang pemimpin yang baik.

Kompas Kepimpinan daripada Madrasah Al-Quran lebih bertumpu kepada formula-formula dan intipati kepimpinan al-Quran menerusi sosok kepimpinan Nabi Sulaiman a.s. dalam surah an-Naml yang kemudiannya dipraktikkan oleh Sultan Muhammad II atau lebih dikenali dengan Sultan Muhammad Al-Fateh melalui kajian sejarah Uthmaniyyah.

Istimewanya karya ini dalam menghubungkan dua tokoh yang sering dilihat asing dan jauh kerana keagungan dan kekuatan yang berjaya dicapai pada zaman masing-masing. Karya ini membawakan konsep penting yang menhubungkan dua disiplin ilmu iaitu al-Quran dan sejarah, pada peristiwa lampau dan realiti.

Karya ini berhasrat mendefinisikan ibrah kepimpinan daripada prinsip-prinsip al-Quran yang bertujuan membentuk keperibadian muslim profesional melalui akronim F-A-T-E-H

F- Futuristic

A- Active

T- Teamwork

E- Enlightment

H- Humanity

Semoga buku ini mampu memberikan nafas baru kepada seluruh masyarakat Islam khususnya para pengkaji al-Quran dan sejarah tokoh-tokoh besar Islam dengan persembahan yang berbeza dan interaktif. Diharapkan buku ini juga merangsang semangat pembaca bagi mewujudkan semangat dan peribadi unggul seperti tokoh-tokoh kepimpinan Islam yang terdidik dengan prinsip-prinsip Al-Quran sekaligus menghidupkan kembali kehebatan dan kegemilangan Islam yang pernah dicapai suatu masa dahulu.

PRAKATA 

METODOLOGI PENULISAN 4

BAHAGIAN 1

MENGENALI ‘FATEH’ DARI KACA MATA AL-QURAN 

Rahsia di Sebalik Kandungan Surat Syeikh Aq Syamsuddin 

BAHAGIAN 2

Prinsip: Al-Quran dan Keperluan Spiritual 

Pengembaraan Futuristic Sultan Muhammad Al-Fateh

1. Membangunkan Wawasan Jangka Panjang 

2. Menukar Halangan Menjadi Peluang 

3. Meyakini Bantuan Allah 

4. Meninggalkan Wasiat yang Berkuasa kepada Pelapis 

BAHAGIAN 3

Prinsip: Al-Quran dan Keperluan Fizikal 

Pengembaraan Active Sultan Muhammad Al-Fateh 

1. Menumpukan Kesihatan 

2. Menumpukan Ekonomi 

3. Memerhatikan Makan Minum 

4. Mengurus kekayaan 

BAHAGIAN 4

Prinsip: Al-Quran dan Keperluan Emosi 

Pengembaraan Teamwork Sultan Muhammad Al-Fateh 

1. Menghargai Pengalaman Pahit dalam Perjuangan (1446-1448 M) 

2. Menghargai Perkahwinan 

3. Menampilkan Qudwah 

4. Membakar Semangat Orang Lain 

5. Menguasai Ilmu Pidato 

6. Menguasai Kerja Berpasukan 

BAHAGIAN 5

Prinsip: Al-Quran dan Keperluan Intelektual 

Pengembaraan Enlightment Sultan Muhammad Al-Fateh 

1. Menguasai Strategi Peperangan 

2. Memberi Fokus kepada Keutamaan 

3. Mengkaji Sejarah, Membedah Maklumat 

4. Mengenalpasti Teknologi Terkini 

5. Menguasai Teknik Berfikir Kreatif dan Inovatif 

6. Memperkemaskan Sistem Pendidikan 

BAHAGIAN 6

Prinsip: Al-Quran dan Keperluan Sosial 

Pengembaraan Humanity Sultan Muhammad Al-Fateh 

1. Mahir Berdiplomasi 

2. Menuju Sikap Negarawan 

3. Menghargai Kepelbagaian Bahasa

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024