Buku

Membina Eksekutif Berkarisma

oleh Hasfizal Mukhtar

RM 15.50 / RM 18.50Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-983-3586-41-7

Muka Surat: 122

Saiz: 9x6x0.3

Tarikh Terbit: 24 Jun 2008

Dalam mengharungi pelbagai cabaran dan persaingan, para eksekutif hari ini perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan kekuatan dalaman. Pelbagai penulisan dalam pelbagai bentuk dan tajuk diterbitkan bagi membincang pelbagai cara menjadi cemerlang. Supaya tidak ketinggalan, saya juga ingin menyumbang idea-idea, ilmu dan pengalaman dalam bentuk penulisan dengan harapan dapat memberi panduan dan manfaat khusus kepada para eksekutif bagi berjaya dalam jangka masa panjang.

Membina Eksekutif Berkarisma adalah penulisan khusus untuk para eksekutif. Isi kandungan penulisan ini bertumpu pada isu-isu ataupun perkara-perkara yang berkait rapat dengan peranan eksekutif dalam organisasi, sama ada dalam sektor awam mahupun sektor swasta.

Selain itu, penulisan ini juga dapat digunakan sebagai rujukan, panduan dan idea kepada para pengurus dan pengarah dalam usaha melahirkan eksekutif-eksekutif yang cemerlang dalam organisasi. Tidak kurang juga sebagai rujukan kepada para pembantu am (non-executive) sekiranya mahu melengkapkan diri sebagai persediaan menjadi eksekutif pada masa akan datang.

Prakata

 

BAB 1 : Menjadi Nombor Satu

- Kenapa Perlu Menjadi Nombor Satu?

 

BAB 2 : Formula Menjadi Cemerlang

- Faktor Ilmu Pengetahuan

- Faktor Persekitaran

- Faktor Sikap

 

BAB 3 : Sikap yang Unggul

- Passion

- Prinsip

- Proaktif

- Positif

- Peka pada Pelanggan

- Perhatian

- Pemikiran

 

BAB 4 : Perubahan Sikap

- Kelakuan Mencerminkan Sikap

- Cara Sikap Memberi Kesan

 

BAB 5 : Kepakaran Mengawal Operasi

- Kualiti

- Produktiviti

- Pengurangan Kos

- Pembaikan yang Berterusan

- Perancangan

- Fokus KRA & KPI

- Maklum balas

- Layanan Pelanggan

- Pengurusan Masa 

- Keselamatan, Kesihatan dan Pemeliharaan Alam Sekitar

 

BAB 6 : AWAS, Perangkap!

BAB 7 : Rumusan

Penutup

Indeks

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2023