Buku

Memimpin Kaunseling Kelompok

oleh Ida Hartina Ahmed Tharbe

RM 26.00 / RM 29.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN:

Muka Surat:

Saiz:

Tarikh Terbit: 27 Jul 2006

Panduan berkesan untuk kaunselor, guru, pelajar bidang psikologi pendidikan dan pemimpin kelompok kaunseling

Prakata

Bab :1 Pengenalan Kelompok
Kelompok Tugasan
Kelompok Bimbingan
Kelompok Perkembangan ataupun Pengalaman
Kelompok Bantu Diri
Kelompok Psikoterapi
Kelompok Kaunseling ataupun terapeutik
Kelebihan Kaunseling Kelompok Berbanding
Kaunseling Individu
Limitasi Penggunaan Kaunseling Kelompok
Sebagai Cara Rawatan
Matlamat dalam Kaunseling Kelompok
Faktor-faktor Terapeutik dalam Kelompok
Rumusan

Bab :2 Ciri dan Fungsi Pemimpin Kelompok
Ciri-ciri Personaliti Pemimpin
Pengalaman dan Kelayakan
Fungsi Pemimpin
Rumusan

Bab :3 Gaya Kepimpinan Kelompok
Gaya Kepimpinan Kelompok
Gaya Kepimpinan Authoritarian
Gaya Kepimpinan Demokratik
Gaya Kepimpinan Laissez Faire
Kesan Gaya Kepimpinan kepada Ahli Kelompok
Menggabungkan Gaya Kepimpinan yang Berbeza
Rumusan

Bab :4 Peringkat Perkembangan Kelompok
Peringkat Pembentukan Kelompok
Menjelaskan jangkaan mutual
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan
oleh pemimpin
Peringkat Permulaan
Peringkat Transisi
Peringkat Pelaksanaan
Peringkat Terakhir
Rumusan

Bab :5 Kemahiran Asas Pemimpin Kelompok
Kemahiran Am Kaunseling
Kemahiran Khusus Kaunseling Kelompok
Rumusan

Bab :6 Pengurusan Konflik dalam Kelompok
Panduan Melakukan Campur Tangan ataupun
Intervensi dengan Berkesan
Jenis Konflik dan Pengurusannya
Rumusan

Bab :7 Kelompok Psikoanalisis
Prinsip-prinsip Asas
Matlamat Kelompok
Peranan Pemimpin
Proses Kelompok
Teknik-teknik Psikoanalisis
Rumusan

Bab :8 Kelompok Analisa Transaksional
Prinsip-prinsip Asas
Matlamat Kelompok
Peranan pemimpin
Proses Kelompok
Rumusan

Bab :9 Kelompok Terapi Tumpuan Klien
Prinsip-prinsip Asas
Matlamat Kelompok
Peranan Pemimpin
Proses Kelompok
Rumusan

Bab :10 Kelompok Terapi Adler
Prinsip-prinsip Asas
Matlamat Kelompok
Peranan Pemimpin
Proses Kelompok
Rumusan

Bab :11 Kelompok Terapi Realiti
Prinsip-prinsip Asas
Matlamat Kelompok Terapi Realiti
Peranan Pemimpin
Proses Kelompok
Rumusan

Bab :12 Kelompok Terapi Tingkah Laku
Prinsip-prinsip Asas
Matlamat Kelompok
Peranan Pemimpin
Proses Kelompok
Teknik-teknik Tingkah Laku
Rumusan

Bab :13 Kepimpinan Bersama dalam Kelompok
Model-model Kepimpinan Bersama
Memilih Pemimpin Bersama dan Merancang
Sesi Kelompok
Faedah Pelaksanaan Kepimpinan Bersama
Batasan-batasan Kepimpinan Bersama
Membina Hubungan Pemimpin Bersama
yang Produktif
Rumusan

Bab :14 Etika dalam Kaunseling Kelompok
Persediaan dan Kelayakan Pemimpin
Kerahsiaan Sesi Kelompok
Proses Screening dan Hak Ahli
Dwi Hubungan
Hubungan Antara Ahli
Penggunaan Teknik dan Latihan dalam Kelompok
Memberi Layanan yang Sama Rata untuk Ahli
Larangan Menggunakan Kelompok
bagi Kepentingan Peribadi
Pengetahuan Berkaitan Topik yang Dibincangkan
Penyimpanan Rekod
Membuat Rujukan
Penamatan dan Sesi Susulan
Membuat Keputusan yang Beretika
Salah Amalan atau Malpractice
Rumusan

Bab :15 Aktiviti dalam Kelompok
Pemilihan Aktiviti ataupun Latihan dalam
Kaunseling Kelompok
Memperkenalkan Aktiviti
Aktiviti Peringkat Orientasi
Aktiviti Peringkat Peralihan
Aktiviti Peringkat Pelaksanaan
Aktiviti Peringkat Penamatan
Rumusan

Rujukan

Index

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2022