Buku

Muhammad bin Abdullah: Peribadi Seorang Pahlawan

RM 17.00 / RM 19.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak

Tiada lagi ulang cetak

ISBN: 978-967-5137-40-2

Muka Surat: 192

Saiz:

Tarikh Terbit: 18 Jan 2009

Pahlawan sering didefinisikan sebagai orang yang gagah dan berani, pejuang yang gagah.

Mereka lahir pada setiap zaman dan di setiap kelompok kaum. Tiada kod yang boleh mendefinisikan seseorang itu pahlawan dengan tepat. Namun, kewujudan mereka bagai diperlukan bagi mengimbangi antara kejahatan dengan kebaikan. Nama-nama seperti Alexander the Great, Spartan, Troy, Julius Caesar, Gengis Khan dan sebagainya menunjukkan bagaimana pahlawan itu dinobat dengan kegagahan, kecergasan dan kecerdasan mental yang kuat dalam menguasai sesuatu pertempuran.Muhammad putera Abdullah bin Abdul Mutalib juga tidak terkecuali. Malah, beliau lebih berjaya dalam mengimbangi antara kegagahan fizikal, kecerdasan mental dan ketinggian rohani dalam sebarang situasi.

Buku Muhammad bin Abdullah: Peribadi Seorang Pahlawan, meluaskan persepsi mengenai ciri bagaimana peribadi pahlawan yang cemerlang dan seimbang daripada pelbagai aspek. Turut menyentuh:

* Bagaimana ciri kepahlawanan Nabi Muhammad dibentuk.
* Cabaran dan dugaan yang ditempuh sepanjang hidup.
* Ciri kepahlawanan yang ada pada Nabi Muhammad.
* Tegas kepada musuh, lemah lembut kepada umatnya.    

Abdul Hakim Ahmad adalah pembantu tadbir kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau memperoleh Diploma Pentadbiran dan Undang-undang daripada Universiti Teknologi MARA (UiTM). 

Bab 1: Bermula Kehidupan Anak Yatim        
Dadanya Dibelah         
Jiwa yang Mantap         
Sikap Bertanggungjawab         
Merentasi Padang Pasir        
Jiwa Pahlawan Mula Berputik           
Ikrar Hilful Fudhul            

Bab 2: Pahlawan yang Sempurna            
Sifat Jasmani                                        
Keperibadian                        
Disegani Kawan dan Lawan                
Keluhuran Peribadi         

Bab 3: Suami Contoh                   
Khadijah binti Khuwailid         
Juwairiah binti Harith           

Bab 4:Langkah Pertama Menyebarkan Agama
Memulakan Gerakan Dakwah Seorang Diri          
Godaan Quraisy dengan Kemewahan         
Seksaan Fizikal          
Tahun Kesedihan           
Abu Jahal Membalas Dendam       
Peristiwa di Gua Thur          
Dikejar Pembunuh Upahan           

Bab 5: Ketua Panglima di Medan Perang        
Perang Badar          
Peperangan Qarqaratul Qudur          
Memerangi Kaum Yahudi Bani Qainuqa’        
Perang Sawiq            
Perang Ghatafan           
Perang Buhran           
Perang Uhud            
Perang al-Qarad           
Memerangi Kaum Asad           
Memerangi Yahudi Bani Nadhir        
Perang Khandak           
Memerangi Kaum Lihyan           
Perang Khaibar            
Perang Mu’tah           
Penaklukan Mekah           
Perang Hunain         
Perang Tabuk

Bab 6: Peralatan Perang dan Komen Para Sahabat                 
Kelengkapan Perang Pahlawan         
Cerita–Cerita Sahabat Berkenaan Kepahlawanan Nabi Muhammad       
Kata-Kata Pahlawan Sebenar     

Bab 7: Pemaaf tanpa Dendam         
Khalid bin Walid           
Safwan bin Umaiyah          
Hindun              
Wahsyi bin Harb         
Abu Sufyan bin Al-Harith          
Sumamah bin Usal

Bab 8 Pandangan Tokoh Bukan Islam pada Muhammad             
Encyclopedia Britannica    
Mahatma Gandhi           
Sir George Bernard Shaw          
Michael H. Hart            
Lamar time, Histoire de la Turquie, Paris      
K. S. Ramakrishna Rao, Professor     Philosophy     
Prof. (Snouck) Hurgronje           
Thomas Carlyle           
Edward Gibbon dan Simon Ockley        
Sarojini Naidu, Penyair Terkenal India           
Diwan Chand Sharma         
James A. Michener          
W. Montgomery Watt           
Annie Besant            
Bosworth Smith          
John William Draper, M.D., L.L.D.        
John Austin        
Professor Jules Masserman

 

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024