Panduan Menjadi Fasilitator Efektif
oleh Hamdan Abd Kadir, Syed Hussin Jaafar, Madon Mawel


Versi Cetak

RM 23.5

Beli Online

Boleh juga dibeli di Kedai Buku PTS

Sabah/Sarawak: RM 26.5
Format:
Saiz:

Jumlah Muka Surat: 232

ISBN-13:

ISBN-10: ISBN 983-3585-06-X

Tarikh Terbit: 31 Dec 2003


Versi eBook

Buku ini memuatkan semua maklumat yang diperlukan oleh fasilitator yang efektif. Antara yang dimuatkan dalam buku kecil ini adalah ciri-ciri seorang fasilitator, bengkel latihan bagi fasilitator, jenis-jenis fasilitator, fasilitator sebagai perunding dan perantara serta alat bantu bagi proses Latihan dalam kumpulan (LDK).

Prakata

Mukadimah Kefasilitatoran

Bahagian 1
Bab 1: Pengenalan Fasilitator
Bab 2: Siapa Fasilitator?
Bab 3: Ciri-Ciri Fasilitator
Bab 4: Penerokaan
Bab 5: Insan Sepadu dan Seimbang
Bab 6: Bengkel Latihan bagi Fasilitator
Bab 7: Kelebihan Fasilitator
Bab 8: Persekitaran untuk LDK
Bab 9: Mencapai Objektif Peserta
Bab 10: Kawalan Fasilitasi
Bab 11: Model Kefasilitatoran yang Lebih Baik
Bab 12: Mengenal Pasti Penyampaian Verbal
Bab 13: Kemahiran Mendengar
Bab 14: Fasilitator Kumpulan
Bab 15: Kumpulan LDK
Bab 16: Kelayakan
Bab 17: Pengalaman Fasilitator
Bab 18: Sifat Fasilitator
Bab 19: Kod Etika Fasilitator
Bab 20: Matlamat yang Mahu Dicapai oleh Fasilitator
Bab 21: Tujuh Kecekatan Fasilitator
Bab 22: Jenis-Jenis Fasilitator

Bahagian 2
Bab 23: Fasilitator Sebagai Perunding
Bab 24: Fasilitator Sebagai Perantara
Bab 25: Menangani Kumpulan Secara Praktikal
Bab 26: Reaksi Fasilitator
Bab 27: Kumpulan Fasilitator
Bab 28: Keperluan Terhadap Fasilitator
Bab 29: Sinergi Kumpulan
Bab 30: Konflik
Bab 31: Fasilitator sebagai Perantara dalam Konflik
Bab 32: Langkah Supaya Peserta Sentiasa Bertenaga
Bab 33: Suasana LDK
Bab 34: Alat Bantu
Bab 35: Menguasai Mesej Bukan Lisan
Bab 36: Interaksi dengan Ahli Pelbagai Ragam
Bab 37: Asas Kefasilitatoran Perkembangan Kefasilitatoran
Bab 38: Perbincangan Kumpulan
Bab 39: Kontrak
Bab 40: Bagaimana Fasilitator Berperanan
sebagai Pembangun
Bab 41: Proses Fasilitasi dan Fasilitator Dalaman
Bab 42: Proses Fasilitasi Kumpulan
Bab 43: Pergantungan
Bab 44: Dimensi Perancangan
Bab 45: Penentangan
Bab 46: Kesimpulan

Rujukan

Buku Berkaitan

Berita


Errata