Buku

Quranic Leadership: Seni Memimpin Gaya Al-Quran

oleh Muhammad Masnur Hamzah

RM 16.00 / RM 18.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-366-008-7

Muka Surat: 184

Saiz:

Tarikh Terbit: 17 May 2010

Aku tinggalkan di sisi kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang teguh pada keduanya iaitu kitab Allah dan sunnahku.

(Direkodkan oleh Muslim) 

Kebolehan memimpin adalah seni yang sedia ada dalam diri setiap insan. Tinggal lagi, bagaimana  menggilap bakat kepimpinan yang dianugerahkan itu. Sesuai dengan hadis yang dinyatakan, al-Quran dan hadis adalah sumber paling tepat bagi dijadikan rujukan dalam bidang kepimpinan. Terkandung di dalamnya pelbagai kaedah mengenai tatacara mengurus dan teknik-teknik memimpin. 

Quranic Leadership: Seni Memimpin Gaya Al-Quran mengupas tentang seni dan gaya memimpin yang berpengaruh serta berkesan. Kaedah yang ditonjolkan sesuai untuk dipraktikkan oleh seluruh peringkat kepimpinan, tidak kira dalam apa-apa bidang mahupun organisasi. Melalui penerangan yang jelas dan santai, pembaca pasti selesa dan mudah memahami mesej yang mahu disampaikan oleh penulis, seterusnya memberi impak positif kepada hasil kerja seharian. 

Masnur Hamzah berasal dari Indonesia. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda daripada Universiti al-Azhar, Mesir dan sedang meneruskan pengajian peringkat sarjana di universiti yang sama. 

Pendahuluan          

Bahagian 1 

Bab 1: Gaya Kepimpinan Islam yang Berkesan dan Berpengaruh

Kepimpinan dalam Islam         

Gaya Memimpin yang Berpengaruh        

Penyebab Timbulnya Pengaruh dalam Kepimpinan      

Proses Pemilihan Pemimpin         

Mengembangkan Akhlak Kepimpinan yang Berkesan dan Berpengaruh   

Melatih Pemimpin dengan Pelbagai Cara yang Efektif      

Nota Hujung           

Bab 2: Pemimpin yang Berkesan dan Berpengaruh

Ciri-Ciri Pemimpin Berpengaruh        

Sifat-Sifat Pemimpin yang Efektif        

Sikap Tegas dan Adil          

Nota Hujung           

Bab 3: Melahirkan Pemimpin yang Berkesan dan Berpengaruh

Tahap 1: Bagaimana Menjamin Kejayaan Kerja      

Tahap 2: Menangani Masalah         

Tahap 3: Bekerjasama dengan Para Pemimpin       

Nota Hujung           

Bahagian 2 

Bab 4: Tanggungjawab Pemimpin Eksekutif

Kepimpinan Eksekutif          

Tugas Pemimpin Eksekutif         

Peranan Pemimpin bagi Menimbulkan Kesan dan Pengaruh    

Nota Hujung           

Bab 5: Seni Kepimpinan Eksekutif

Seni Mengawasi          

Seni Berinteraksi dengan Individu        

Nota Hujung           

Glosari           

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024