Buku

Rahiq Makhtum

oleh Sheikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri

RM 90.00 / RM 93.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967-481-348-2

Muka Surat: 1054

Saiz: 6x9

Tarikh Terbit: 21 Aug 2019

Kategori: Agama, Islam, Islam Umum

Di tengah-tengah masyarakat Arab yang sedang bergelumang dengan amalan yang menyimpang daripada ajaran Tuhan, lahir seorang manusia paling sempurna di atas muka Mekah. Muhammad bin Abdullah s.a.w., Rasul Allah yang mulia. Sebaik-baik kejadian manusia. Keperibadian Baginda adalah Al-Quran, kitab Allah yang sempurna.

Karya tentang sirah Nabi Muhammad s.a.w (perkataan, perbuatan, dan akhlak Baginda) ini dikarang oleh Syeikh Safiyyur Rahman Al-Mubarakfuri dari Universiti As-Salafiyyah, India. Karya ini diangkat sebagai johan dalam pertandingan antarabangsa mencipta buku sirah Nabi Muhammad s.a.w. anjuran badan kebajikan Islam, Rabitah Al-Alam Al-Islami di Persidangan Islam Asia Pertama pada tahun 1978.

Berlandaskan kecintaan beliau terhadap Baginda s.a.w., biografi lengkap ini ditulis dengan hasil kajian terperinci daripada sumber yang sahih sahaja. Melalui penulisan yang lengkap dan padat, penulis membawa pembaca merasai sendiri setiap momen kehidupan Rasulullah s.a.w. Daripada detik kelahiran, perjalanan kehidupan Baginda, fasa penyebaran dakwah, fasa hijrah ke Madinah, perihal peperangan, fasa perjanjian damai, sehingga detik terakhir Baginda s.a.w. bersama umatnya dan alam dunia.

Rahiq Makhtum, sebuah berkongsian tentang diri seorang Rasul Allah s.a.w. daripada seorang umat yang mengharap pengampunan daripada Allah s.w.t. dan syafaat daripada nabi-Nya.

KATA PENDAHULUAN SYEIKH MUHAMMAD ALI AL-HARAKAN

PEMBUKA BICARA DARIPADA PENULIS

KEDUDUKAN GEOGRAFI MASYARAKAT ARAB DAN KABILAH MEREKA

Kedudukan Geografi

Kabilah-kabilah Arab

SISTEM PEMERINTAHAN DAN KEPIMPINAN MASYARAKAT ARAB

Raja Yaman

Raja Hirah

Raja Syam

Pemerintahan di Hijaz

Pemerintahan dan kepimpinan orang-orang Arab secara umum

Keadaan politik

AGAMA MASYARAKAT ARAB

Keadaan agama

BEBERAPA GAMBARAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT ARAB

Keadaan sosial

Keadaan ekonomi

Aspek moral dan akhlak

KETURUNAN DAN KELUARGA NABI MUHAMMAD

Keturunan Nabi Muhammad

Keluarga Nabi Muhammad

KELAHIRAN DAN EMPAT PULUH TAHUN SEBELUM KENABIAN

Kelahiran

Dibesarkan bersama bani Saad

Nabi Muhammad dipulangkan kepada ibunya

Bersama datuk Nabi Muhammad

Nabi Muhammad dihantar kepada bapa saudaranya

Nabi Muhammad dijadikan perantaraan untuk menurunkan hujan

Pendeta Bahira

Peperangan Al-Fijar

Perjanjian Al-Fudhul

Menghadapi kehidupan yang memerlukan usaha dan kesungguhan

Berkahwin dengan Khadijah

Pembinaan Kaabah dan rundingan

Perjalanan hidup Muhammad sebelum menjadi nabi secara ringkas

DIPILIH MENJADI NABI DAN RASUL

Di gua Hira’

Jibril turun membawa wahyu

Terhentinya wahyu seketika

Jibril turun membawa wahyu untuk kali kedua

Perincian tentang jenis-jenis wahyu

PERINTAH UNTUK MENYEBARKAN DAKWAH DAN INTIPATI MESEJ YANG DISAMPAIKAN

PERINGKAT-PERINGKAT DAKWAH

PERINGKAT PERTAMA (MEMULAKAN DAKWAH)

Berdakwah selama tiga tahun secara rahsia

Golongan pertama yang memeluk Islam

Solat

Berita tentang dakwah sampai ke pengetahuan Quraisy secara umum

PERINGKAT KEDUA (BERDAKWAH SECARA TERBUKA)

Perkara pertama yang diperintahkan untuk berdakwah

Menyebarkan dakwah kepada keluarga dan orang-orang yang rapat

Di bukit Safa

Mengisytiharkan kebenaran secara terbuka dan reaksi orang-orang kafir

Pertemuan khas orang Quraisy dengan Abu Talib

Mesyuarat khas bagi mengelakkan para jemaah haji terpengaruh dengan dakwah Nabi Muhammad

Pelbagai cara yang digunakan untuk menghalang dakwah Nabi Muhammad

Seksaan dan penindasan

Rumah Al-Arqam

Hijrah yang pertama ke Habsyah

Muslihat orang Quraisy terhadap orang yang berhijrah ke Habsyah

Orang Quraisy memberikan ancaman kepada Abu Talib

Orang Quraisy bertemu dengan Abu Talib dalam pertemuan seterusnya

Konspirasi pelampau-pelampau Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad

Hamzah memeluk Islam

Umar bin Al-Khattab memeluk Islam

Wakil Quraisy bertemu dengan Nabi Muhammad untuk berunding

Abu Talib menghimpunkan keluarga Hasyim dan keluarga Abdul Mutalib

MEMBOIKOT DAN MEMUTUSKAN HUBUNGAN

Melakukan kezaliman dan permusuhan

Tiga tahun berada dalam perlindungan Abu Talib

Membatalkan perjanjian yang disepakati

WAKIL RUNDINGAN QURAISY YANG TERAKHIR BERTEMU DENGAN ABU TALIB

TAHUN YANG DISELUBUNGI KESEDIHAN

Abu Talib meninggal dunia

Khadijah meninggal dunia

Kesedihan yang bertimpa-timpa

Berkahwin dengan Saudah

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBINA SIFAT SABAR DAN KENTAL

PERINGKAT KETIGA (MENYEBARKAN DAKWAH DI LUAR MEKAH)

Berdakwah di Taif

MENYEBARKAN ISLAM KEPADA KABILAH DAN INDIVIDU

Kabilah-kabilah yang diseru kepada Islam

Orang-orang yang beriman di luar kawasan Mekah

Enam penduduk Yatsrib yang baik menerima Islam

Sekilas tentang perkahwinan Nabi Muhammad dengan Aisyah

PERISTIWA ISRA’ DAN MI’RAJ (PERJALANAN MALAM DAN DINAIKKAN KE LANGIT)

PERJANJIAN AQABAH YANG PERTAMA

Duta Islam di Madinah

Kejayaan yang mengembirakan

PERJANJIAN AQABAH KEDUA

Permulaan perbincangan dan jangkaan Al-Abbas terhadap bahaya yang bakal menanti

Butir-butir perjanjian

Mengesahkan dan meneliti bahaya perjanjian ini

Mengucapkan ikrar perjanjian

Dua belas orang ketua

Ketua dan wakil kabilah Khazraj

Ketua dan wakil kabilah Aus

Syaitan membocorkan rahsia perjanjian

Orang Ansar bersedia untuk menyerang orang Quraisy

Orang Quraisy menghantar wakil bagi menggertak ketua-ketua penduduk Yatsrib

Berita tentang perjanjian itu disahkan oleh pihak Quraisy dan mereka memburu pihak yang terlibat

PERMULAAN HIJRAH

DI DAR AN-NADWAH (PARLIMEN ORANG-ORANG QURAISY)

Perbincangan dan pakatan melampau orang Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad

NABI MUHAMMAD BERHIJRAH KE MADINAH

Rumah Nabi Muhammad dikepung

Nabi Muhammad meninggalkan rumahnya

Dari rumah menuju ke gua

Mereka berdua berlindung di dalam gua

Perjalanan ke Madinah

Tiba di Quba’

Memasuki Madinah

KEHIDUPAN DI MADINAH (FASA MADINAH)

PERINGKAT PERTAMA: KEADAAN MADINAH SEMASA HIJRAH

MEMBENTUK MASYARAKAT BAHARU

Masjid Nabawi dibina

Mempersaudarakan orang-orang Islam

Asas perjanjian bersama pakatan Islam

Kesan perlembagaan ini dalam masyarakat

PERJANJIAN DENGAN ORANG-ORANG YAHUDI

Isi-isi utama perjanjian

PENENTANGAN DITERUSKAN

Pihak Quraisy mengganggu dan mengancam orang-orang Islam serta berhubung dengan Abdullah bin Ubai

Orang-orang Islam dihalang daripada masuk ke dalam Masjidil Haram

Orang Quraisy menakut-nakutkan orang Muhajirin

Diberi kebenaran untuk berperang

Peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad (Ghazwah) dan yang tidak disertai oleh baginda (Sariyyah) sebelum peperangan Badar

PEPERANGAN BADAR: PEPERANGAN PERTAMA ISLAM YANG TERHEBAT

Sebab tercetusnya peperangan

Kekuatan tentera Islam dan pembahagian kepimpinan ketenteraan

Tentera Islam bergerak menuju ke Badar

Penduduk Mekah diberi peringatan

Penduduk Mekah bersedia untuk pergi berperang

Kekuatan tentera Mekah

Masalah antara kabilah Quraisy dengan kabilah Bakar

Tentera Mekah bergerak ke medan pertempuran

Rombongan perniagaan Quraisy dapat melarikan diri

Rancangan tentera Mekah untuk pulang

Tentera Islam berada dalam situasi yang kritikal

Mesyuarat rundingan

Tentera Islam meneruskan perjalanan

Nabi Muhammad melakukan misi tinjauan

Mendapatkan maklumat yang terpenting tentang tentera Mekah

Turunnya Hujan

Tentera Islam berada dahulu di kawasan peperangan yang terpenting

Pusat kepimpinan

Meningkatkan persediaan untuk tentera Islam dan mendirikan solat malam

Tentera Mekah di ambang peperangan dan perpecahan yang berlaku sesama mereka

Dua pasukan tentera bertembung

Saat terakhir yang mencetuskan peperangan

Pertarungan satu lawan satu

Serangan menyeluruh

Nabi Muhammad berdoa dan merayu kepada tuhannya:

Malaikat turun membantu tentera Islam

Serangan balas

Iblis beredar dari medan pertempuran

Kekalahan yang sangat teruk

Abu Jahal bertahan

Kematian Abu Jahal

Keimanan yang tiada galang gantinya dalam peperangan ini

Tentera yang terbunuh daripada kedua-dua belah pihak

Penduduk Mekah menerima berita kekalahan pihak Quraisy

Penduduk Madinah menerima berita kemenangan orang-orang Islam

Tentera Nabi Muhammad bergerak ke Madinah

Penghargaan dan ucapan tahniah kepada Nabi Muhammad

Isu tawanan perang

Al-Quran berbicara tentang peperangan Badar

AKTIVITI KETENTERAAN ANTARA PEPERANGAN BADAR DAN UHUD

Peperangan bani Sulaim di Al-Kudr

Konspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad

Peperangan bani Qainuqa’

Orang-orang Yahudi melakukan rancangan yang jahat dan mengungkit kisah lama

Bani Qainuqa’ melanggar perjanjian

Kepungan, penyerahan diri dan pengusiran

Peperangan Sawiq

Peperangan Zu Amar

Kaab bin Al-Asyraf dibunuh

Peperangan Buhran

Operasi ketenteraan Zaid bin Tsabit

PEPERANGAN UHUD

Persediaan pihak Quraisy untuk peperangan yang sengit

Kekuatan tentera Quraisy dan kepimpinannya

Tentera Mekah bergerak ke medan pertempuran

Unit risikan tentera Madinah mengesan pergerakan musuh

Persediaan orang-orang Islam untuk menghadapi kecemasan

Tentera Mekah memasuki tembok pertahanan Madinah

Mesyuarat diadakan untuk memperkemas strategi pertahanan

Mempersiapkan pasukan tentera Islam dan keluar ke medan pertempuran

Memeriksa barisan tentera Islam

Bermalam di kawasan di antara Uhud dan Madinah

Abdullah bin Ubai dan rakan-rakannya mengundurkan diri

Pasukan tentera Islam yang masih kekal meneruskan perjalanan ke Uhud

Strategi pertahanan

Nabi Muhammad meniupkan semangat keberanian dalam diri tentera Islam

Persediaan tentera Mekah

Strategi peperangan yang licik daripada pihak Quraisy

Usaha para wanita Quraisy dalam menaikkan semangat mereka

Pencetus api peperangan

Pasukan pemegang panji pihak Quraisy mengalami serangan yang teruk dan kematian pemegangnya

Menggempur tentera Quraisy hingga ke akhirnya

Kematian Hamzah bin Abdul Mutalib (Dia digelar singa Allah)

Tentera Islam masih menguasai peperangan

Dari pangkuan seorang wanita ke medan pertempuran

Situasi pasukan pemanah dalam peperangan Uhud

Kekalahan di pihak tentera kafir

Pasukan pemanah melakukan kesalahan besar

Khalid bin Al-Walid mengepung tentera Islam

Pendirian Nabi Muhammad yang berani menghadapi kepungan

Posisi dan kekuatan tentera Islam mula retak

Serangan yang sengit terhadap Nabi Muhammad

Saat yang paling kritikal dalam kehidupan Nabi Muhammad

Para sahabat mula berkumpul bersama Nabi Muhammad

Tentera orang kafir menggandakan serangan

Kepahlawanan yang jarang-jarang ditemui

Khabar angin tentang kematian Nabi Muhammad dan kesannya dalam peperangan

Nabi Muhammad meneruskan pertempuran dan menyelamatkan keadaan

Ubai bin Khalaf terbunuh

Talhah mengangkat Nabi Muhammad

Serangan terakhir yang dilakukan oleh tentera kafir

Mayat-mayat tentera Islam yang terkorban dirobek-robek

Kesediaan wira-wira Islam untuk meneruskan peperangan hingga ke garisan penamatnya

Peristiwa setelah Nabi Muhammad berada di lereng bukit

Kesombongan Abu Sufian selepas peperangan berakhir dan perbualannya bersama Umar

Membuat perjanjian untuk berperang lagi di Badar

Mengenal pasti pergerakan musuh

Mencari tentera Islam yang terkorban dan tercedera

Tentera Islam yang terkorban dikumpulkan dan dikebumikan

Nabi Muhammad memuji dan berdoa kepada tuhannya

Pulang ke Madinah dan diiringi dengan kecintaaan dan keikhlasan yang tiada taranya

Nabi Muhammad tiba di Madinah

Tentera yang terkorban daripada kedua-dua belah pihak

Berwaspada dengan hal-hal yang mencemaskan di Madinah

Peperangan Hamra’ Al-Asad

Al-Quran berbicara tentang peperangan Uhud

Hikmah dan rahsia yang tersirat dalam peperangan Uhud

OPERASI KETENTERAAN ANTARA PEPERANGAN UHUD DAN AHZAB

Operasi ketenteraan Abu Salamah

Operasi serangan yang diketuai oleh Abdullah bin Unais

Tragedi di Raji’

Tragedi Bi’r Ma’unah

Peperangan bani Nadhir

Peperangan Najd

Peperangan Badar Kedua

Peperangan Dumatul Jandal

PEPERANGAN AHZAB

PEPERANGAN BANI QURAIZAH

AKTIVITI KETENTERAAN SELEPAS PEPERANGAN INI

Sallam bin Abi Al-Huqaiq dibunuh

Operasi ketenteraan Muhammad bin Maslamah

Peperangan bani Lahyan

Meneruskan operasi penghantaran pasukan tentera

PEPERANGAN BANI MUSTALIQ DAN PEPERANGAN MURAISI’

Peranan orang-orang munafik sebelum peperangan bani Mustaliq

Peranan orang-orang munafik semasa peperangan bani Mustaliq

Kata-kata orang munafik “Jika kita kembali ke Madinah, sudah tentu orang yang kuat akan mengusir keluar daripadanya orang yang lemah”

Peristiwa fitnah dan tuduhan palsu

OPERASI KETENTERAAN SELEPAS PEPERANGAN MURAISI’

PERJANJIAN HUDAIBIYAH

Sebab umrah Hudaibiyah

Orang-orang Islam bersiap-sedia untuk ke Mekah

Orang-orang Islam bergerak ke Mekah

Percubaan orang-orang kafir untuk menghalang orang-orang Islam daripada memasuki Masjidil Haram

Menukar laluan perjalanan dan menghindari pertumpahan darah

Budail menjadi orang tengah antara Nabi Muhammad dan orang Quraisy

Utusan-utusan Quraisy

“Dialah yang menahan tangan mereka daripada melakukan perkara yang buruk terhadapmu”

Utsman bin Affan menjadi duta untuk berunding dengan orang Quraisy

Khabar angin tentang kematian Utsman dan Bai’ah (Perjanjian taat setia) Ridhwan

Memeterai perjanjian damai dan butir-butirnya

Cerita tentang Abu Jandal semasa perjanjian sedang ditulis

Menyembelih dan bercukur untuk membebaskan diri daripada keadaan berihram

Menolak permintaan untuk mengembalikan semula wanita Muhajirin kepada suami mereka yang kafir

Apa yang menjadi masalah dalam isi-isi perjanjian Hudaibiyah kepada orang Quraisy?

Kesedihan orang-orang Islam dan perbincangan Umar dengan Nabi Muhammad

Krisis orang-orang yang lemah telah berakhir

Pahlawan-pahlawan Quraisy memeluk Islam

PERINGKAT KEDUA (FASA YANG BAHARU)

MENGUTUSKAN SURAT KEPADA MAHARAJA DAN PEMIMPIN

Mengutuskan surat kepada Najashi, Raja Habsyah

Mengutuskan surat kepada Muqauqis, Raja Mesir

Mengutuskan surat kepada Kisra, Maharaja Parsi

Mengutuskan surat kepada Kaisar, Maharaja Rom

Mengutuskan surat kepada Al-Munzir bin Sawi

Mengutuskan surat kepada Hauzah bin Ali, Penguasa Al-Yamamah

Mengutuskan surat kepada Al-Harits bin Abi Syamir Al-Ghassani, Pemimpin Damsyiq

Mengutuskan surat kepada Raja Oman

AKTIVITI KETENTERAAN SELEPAS PERJANJIAN DAMAI HUDAIBIYAH

Peperangan Al-Ghabah atau peperangan Zu Qarad

Peperangan Khaibar dan Wadi Al-Qura

Sebab peperangan ini

Bertolak ke Khaibar

Bilangan tentera Islam

Orang-orang munafik membuat hubungan dengan orang-orang Yahudi

Perjalanan ke Khaibar

Beberapa peristiwa yang berlaku dalam perjalanan

Tentera Islam menuju ke tembok pertahanan Khaibar

Persediaan untuk berperang dan mengepung Khaibar

Permulaan peperangan dan pembukaan kubu Naim

Pembukaan kubu As-Sa’ab bin Muaz

Pembukaan kubu Az-Zubair di puncak bukit

Pembukaan kubu Ubai di puncak bukit

Pembukaan kubu An-Nizar

Pembukaan peringkat kedua di Khaibar

Mengadakan rundingan

Dua orang anak Abi Al-Huqaiq dibunuh kerana melanggar perjanjian

Pembahagian harta rampasan perang

Ketibaan Jaafar bin Abi Talib dan orang-orang daripada kabilah Asy’ari

Berkahwin dengan Safiyyah

Hidangan kambing biri-biri yang beracun

Kematian daripada kedua-dua belah pihak dalam peperangan Khaibar

Orang Yahudi Fadak

Di Wadi Al-Qura

Di Taima’

Pulang ke Madinah

OPERASI KETENTERAAN ABAN BIN SAAD

OPERASI KETENTERAAN DAN PEPERANGAN YANG LAIN PADA TAHUN 7H

PEPERANGAN ZAT AR-RIQA’

MENGGANTIKAN UMRAH YANG TERTANGGUH

PEPERANGAN MU’TAH

Sebab berlakunya peperangan ini

Para pemimpin tentera dan wasiat Nabi Muhammad

Tentera Islam mengucapkan selamat tinggal dan tangisan Abdullah bin Rawahah

Tentera Islam bergerak dan berhadapan dengan situasi yang mengejutkan

Mesyuarat rundingan di Ma’an

Tentera Islam bergerak ke arah kedudukan pihak musuh

Pertempuran bermula dan penggantian pemimpin

Panji diserahkan kepada sahabat yang digelar Pedang Allah

Peperangan berakhir

Kematian daripada kedua-dua belah pasukan

Kesan peperangan ini

OPERASI KETENTERAAN ZAT AS-SALASIL

OPERASI KETENTERAAN ABU QATADAH KE KHADRAH

PEPERANGAN UNTUK MEMBUKA MEKAH

Sebab peperangan ini

Abu Sufian pergi ke Madinah untuk memperbaharui perjanjian damai

Persediaan untuk berperang dan menyembunyikan rancangan untuk membuka Mekah

Tentera Islam bergerak ke Mekah

Tentera Islam tiba di Mar Az-Zahran

Abu Sufian berjumpa dengan Nabi Muhammad

Tentera Islam meninggalkan Mar Az-Zahran menuju ke Mekah

Orang Quraisy cemas dengan kedatangan Tentera Islam

Tentera Islam berada di Zu Tuwa

Tentera Islam memasuki Mekah

Nabi Muhammad memasuki Masjidil Haram dan menyucikannya daripada berhala

Nabi Muhammad mendirikan solat di dalam Kaabah dan berucap di hadapan orang Quraisy

“Tidak ada cercaan atasmu hari ini”

Kunci Kaabah diberikan kepada orang yang berhak

Bilal melaungkan azan di atas Kaabah

Solat kemenangan atau solat kesyukuran

Pembesar dan pemimpin yang jahat dibunuh

Safwan bin Umaiyah dan Fadhalah bin Umar memeluk Islam

Khutbah Nabi Muhammad pada hari kedua pembukaan Mekah

Golongan Islam Ansar bimbang Nabi Muhammad akan terus menetap di Mekah

Melafazkan Bai’ah (sumpah taat setia)

Nabi Muhammad berada di Mekah dan usaha-usaha yang baginda lakukan

MISI KETENTERAAN DAN DAKWAH

PERINGKAT KETIGA

PEPERANGAN HUNAIN

Perjalanan pihak musuh dan ketibaan mereka di Autas

Pengalaman dalam peperangan mengatasi pandangan pemimpin

Pasukan peninjau pihak musuh

Pasukan peninjau Nabi Muhammad

Nabi Muhammad meninggalkan Mekah dan menuju ke Hunain

Tentera Islam dan pasukan pemanah Muhajirin dalam saat yang kritikal

Orang-orang Islam kembali semula dan peperangan yang sengit berlaku

Kekuatan pihak musuh mula retak dan kekalahan yang teruk

Gerakan memburu musuh

Harta rampasan perang

PEPERANGAN TAIF

Pembahagian harta rampasan perang di Ji’ranah

Orang-orang Ansar memendam rasa dan terkilan

Ketibaan rombongan kabilah Hawazin

Menunaikan umrah dan pulang ke Madinah

OPERASI KETENTERAAN DAN DAKWAH SELEPAS PEMBUKAAN MEKAH

Para sahabat yang diberi tanggungjawab untuk menyebarkan dakwah

Operasi-operasi ketenteraan

PEPERANGAN TABUK

Sebab peperangan ini

Berita awal tentang persediaan orang-orang Rom dan Ghassan untuk berperang

Berita terperinci tentang persediaan orang-orang Rom dan Ghassan untuk berperang

Bahaya semakin bertambah

Nabi Muhammad memberi keputusan untuk segera melancarkan serangan

Mengisytiharkan persediaan untuk menentang orang-orang Rom

Orang-orang Islam berlumba-lumba membuat persediaan untuk berperang

Tentera Islam menuju ke Tabuk

Tentera Islam berada di Tabuk

Pulang ke Madinah

Orang-orang yang tidak turut serta dalam peperangan ini

Kesan peperangan ini

Ayat-ayat Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan peperangan ini

Beberapa kejadian dan peristiwa yang penting dalam tahun ini

ABU BAKAR DILANTIK SEBAGAI KETUA JEMAAH HAJI

PENGAJARAN DARIPADA PEPERANGAN YANG TELAH BERLAKU

ORANG RAMAI BERDUYUN-DUYUN MEMELUK ISLAM

ROMBONGAN YANG DATANG KE MADINAH

KEJAYAAN DAKWAH DAN KESANNYA

HAJI WADA’ (HAJI PERPISAHAN)

MISI KETENTERAAN YANG TERAKHIR

KEWAFATAN NABI MUHAMMAD

Tanda-tanda Nabi Muhammad akan meninggalkan dunia

Ditimpa sakit

Minggu yang terakhir

Lima hari sebelum kewafatan Nabi Muhammad

Empat hari sebelum kewafatan

Sehari atau dua hari sebelum kewafatan

Sehari sebelum kewafatan

Hari yang terakhir

Menghadapi nazak

Kesedihan yang amat dirasai oleh para sahabat

Pendirian Umar

Pendirian Abu Bakar

Menguruskan jenazah baginda dan pengebumiannya

ISTERI-ISTERI NABI MUHAMMAD

CIRI-CIRI FIZIKAL DAN AKHLAK NABI MUHAMMAD

Bentuk fizikal yang sempurna

Kesempurnaan diri dan akhlak yang terpuji

Sumber rujukan

Biodata Penterjemah

Muka surat: xvii

Lampiran

Muka surat: 135

Lampiran

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024