Buku

Smart Learning Teknik Belajar Berkesan dan Efektif

oleh Dr. Hasan Mohd. Ali

RM 15.90 / RM 18.90Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-983-3603-88-6

Muka Surat: 256

Saiz:

Tarikh Terbit: 19 May 2008

Buku disusun bagi membantu pelajar mempersiapkan diri dengan kaedah belajar secara berkesan. Kaedah ini dikenal pasti dapat mempertingkatkan prestasi pelajar dengan kaedah pembelajaran yang lebih tersusun, sistematik dan mampu merealisasikan kecemerlangan yang menjadi idaman pelajar.

Prakata

Bahagian 1: Pengenalan
1. Pengenalan
2. Kenapa Mesti Cemerlang
3. Prasyarat ke Arah Kecemerlangan

Bahagian 2: Ilmu Pembelajaran Bestari
4. Ilmu Pembelajaran Bestari
5. Ruang Lingkup Ilmu

Bahagian 3: Kemahiran Merancang
6. Kemahiran Merancang
7. Kepentingan Merancang Pembelajaran
8. Kelemahan Usaha Merancang
9. Kebijaksanaan Mengurus Masa
10. Kemahiran Mengurus Diri
11. Merancang Jadual Waktu
12. Memilih Tempat yang Sesuai

Bahagian 4: Kemahiran di dalam Bilik Darjah
13. Kemahiran Merancang
14. Membina Suasana Ceria di dalam Kelas
15. Selesakan Diri di dalam Kelas 16. Mendengar Secara Aktif
17. Teknik Memberi Tumpuan di dalam Kelas
18. Kemahiran Menggunakan Bahan

Bahagian 5: Kemahiran Mengambil Nota
19. Kemahiran Mengambil Nota
20. Kepentingan Mengambil Nota
21. Teknik Mengambil Nota
22. Teknik Memperkayakan Nota
23. Teknik Meringkaskan Nota
24. Teknik Menyusun dan Menyimpan Nota

Bahagian 6: Kemahiran Membaca
25. Kemahiran Membaca
26. Mengapa Membaca?
27. Memperbaiki Kaedah Membaca
28. Teknik Meningkatkan Kemahiran Membaca
29. Teknik Memperbaiki Kelemahan Membaca

Bahagian 7: Kemahiran Mengingat
30. Kemahiran Mengingat dan Menghafal
31. Daya Ingatan Manusia
32. Cara Mengukur Ingatan
33. Teknik Meningkatkan Daya Ingatan

Bahagian 8: Kaedah Belajar Berkumpulan
34. Kaedah Belajar Berkumpulan
35. Kelebihan Belajar Secara Berkumpulan
36. Bahan Perbincangan dalam Kumpulan
37. Prasyarat Belajar dalam Kumpulan

Bahagian 9: Kaedah Menghadapi Peperiksaan
38. Konsep Peperiksaan
39. Persediaan Menghadapi Peperiksaan
40. Persediaan Peperiksaan yang Berkesan
41. Merancang Jadual Waktu
42. Peringkat Awal Sebelum Peperiksaan
43. Beberapa Minggu Sebelum Peperiksaan
44. Minggu Terakhir Menjelang Peperiksaan
45. Hari Terakhir Sebelum Peperiksaan
46. Hari Peperiksaan
47. Memanfaatkan Masa Selepas Peperiksaan

Bahagian 10: Teknik Menjawab Soalan
48. Menjawab Soalan Peperiksaan
49. Teknik Menjawab Soalan Objektif
50. Teknik Menjawab Soalan Subjektif
51. Teknik Menjawab Soalan Lisan
52. Mengawal Rasa Panik Semasa Peperiksaan

Penutup
Biodata Pengarang
Bibliografi

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024