Buku

Taktik & Strategi Berpolitik Gaya Khulafa ar-Rasyidin

oleh Abdul Hadi Awang

RM 16.00 / RM 18.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada

ISBN: 978-967-366-028-5

Muka Surat: 240

Saiz (inci):

Tarikh Terbit: 9 Jul 2010

"Aku berwasiat kepada kamu supaya sentiasa takut kepada Allah dan taat kepada pemimpin walaupun pemimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi, berpegang teguh dengan sunnah ku dan sunnah para Khulafa Ar Rasyidin Al Mahdiyin dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara yang baharu (bidaah) yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bidaah itu adalah sesat".

Mereka adalah khalifah-khalifah yang benar. Mereka mendapat asuhan kepimpinan langsung daripada tangan Rasulullah sendiri. Mereka mewarisi kepimpinan Rasulullah selepas beliau meninggal dunia dan berjaya mentadbir seluruh umat Islam sehingga mencapai kejayaan yang gemilang. 

  • Berpolitik Gaya Khulafa ar-Rasyidin buku pertama yang membahaskan politik dan pemerintahan gaya Khulafa ar-Rasyidin. Turut memuatkan tip dan panduan 
  • bagaimana khalifah-khalifah Rasulullah menjalankan urusan mentadbiran?
  • Bagaimana mereka menangani konflik?
  • Apa pembaharuan yang mereka lakukan?
  • Apa kejayaan-kejayaan yang dicapai sepanjang pemerintahan mereka?

Dato' Seri Haji Abdul Hadi Awang memiliki Ijazah Sarjana Muda (B.A) Syariah daripada Universiti Islam Madinah dan Ijazah Sarjana (M.A) Siyasah Syar'iah daripada Universiti al-Azhar, Mesir. Beliau dikenali sebagai tokoh ilmuwan agama yang banyak memberi sumbangan dan percambahan idea-idea semasa. Beliau juga pernah diberi mandat menjadi Menteri Besar Terengganu pada tahun 1999 hingga 2004.

Antara karya beliau terbitan PTS Islamika Sdn. Bhd. adalah Inilah Akidah Islam, Beriman kepada Allah, Beriman kepada Malaikat dan Kitab, Beriman kepada Rasul, Beriman kepada Hari Akhirat, Beriman kepada Qadak dan Qadar, Fahaman dan Ideologi, Islam dan Demokrasi dan Islam Adil untuk Semua.


Prakata

BAB 1: Pengenalan

BAB 2: Kewajipan Khalifah: Politik Atau Pemerintahan Negara

 Rasulullah SAW Tidak Berwasiat Menentukan Siapa Penggantinya

 Peristiwa Thaqifah Bani Saidah

BAB 3: Pengenalan Abu Bakar  

Perlantikan Khalifah Ucapan Sulung  

Langkah Pertama

BAB 4: Peruntukan Bagi Khalifah

Pengukuhan Saf Dalaman

BAB 5: Menghadapi Musuh Negara

Tentera Usamah  

BAB 6: Menghadapi Gulungan Murtad  

Menolak Salah Faham Orentalis

Golongan yang Teguh Beriman

BAB 7: Langkah Abu Bakar Mempertahankan Madinah  

Madinah Berjaya Dipertahan

Serangan Secara Menyeluruh

Perutusan Kepada Bala Tentera

Perutusan Kepada Mereka yang Murtad

Pasukan Pertama Bani Tamim

Pasukan Kedua dan

Ketiga Musalamah Al Kazzab (Pebohong Besar)

Operasi Menyerang 

BAB 8: Mengumpul Al-Quran

Oman

Bahrain

Karamah

Al Ala Bin Al Hadrami

Operasi Peperangan

Yaman

Tentera Bantuan

Hadramaut dan Kindah  

Kisah Al Faj Ah Al Sulami


BAB 9: Kesan Daripada Peristiwa Murtad

Pentadbiran Wilayah

Penerokaan Kedunia Antara Bangsa

Menghadapi Parsi  

Iraq

Peranan Bani Syaiban

Kepatuhan Dan Keikhlsan Al Muthanna 

Zat Alsalsil Mazar (Al Thany)

Walajah Peperangan Ullais dan Menawan Daerah Amghisyia

Kepungan ke Atas Alhirah dan Menyerah Kalah


BAB 10: Karamah Panglima Khalid

Pusat Pentadbiran

Al Anbar Ain Al Tamar

Daumah Al Jandal Alhusaid Al Musayyakh

Pertempuran Al Firadz

Kesempatan Menunaikan Haji

Almuthanna Bin Harithah

Pengajaran Daripada  Pembebasan Iraq

Meneroka Rom Timur (Byzantin )

BAB 11: Mimpi Syurahbil Bin Hasanah

Ucapan kepada Rakyat Kerahan Penduduk Yaman

Membentuk Pasukan Tindakan

Tentera Islam

Tentera Tambahan

Pertempuran Ajnadin

Peperangan Yarmuk

Ketibaan Tentera Rom

Panglima Rom Masuk Islam

Serangan Hebat

BAB 12: Sistem Khalifah

Pentadbiran

Perundangan dan Kehakiman

Kewangan

Bait Al Mal

Kewafatan

Jasa-Jasa yang Besar

 


Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024