Buku

Teras Pendidikan Bahasa Melayu

oleh Awang Sariyan

RM 35.00 / RM 38.00Sabah/Sarawak
Beli Versi Cetak
Bookcafe Shopee Lazada
Beli Versi Ebook
 

ISBN: 978-967-0444-01-7

Muka Surat: 304

Saiz: 5.8x8.2

Tarikh Terbit: 30 Apr 2014

Kategori: Pendidikan Umum

Imprint: PTS Akademia

Blurb: Buku ini khusus mengupas falsafah pendidikan bahasa Melayu. Bahasa ialah komponen terpenting kebudayaan yang mempunyai pertalian erat dengan tasawur atau pandangan hidup masyarakat penutur sesuatu bahasa itu. Kupasan tentang hakikat ini diperlukan kerana bidang pendidikan bahasa kini lebih banyak tertumpu pada aspek pragmatis dan teknisnya dan agak kurang memberikan perhatian kepada aspek falsafah yang mendasari segala aspek pragmatis dan teknis itu. Buku ini sesuai untuk kegunaan pendidik bahasa Melayu dan pelajar pengajian tinggi yang menjadi calon guru.

Prakata    vii

Bab 1: Isu Falsafah dalam Linguistik dan Implikasinya kepada Pendidikan Bahasa      1

Bab 2: Sejarah Pendidikan Bahasa Melayu di Malaysia: Pemenuhan Suatu Idealisme     27

Bab 3: Asas-Asas Perancangan, Pelaksanaan dan  Penilaian Pendidikan Bahasa Melayu yang Berkesan          

Bab 4: Isu-Isu Peningkatan Profesionalisme Pendidik Bahasa Melayu         91

Bab 5: Menghayati Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Mutakhir 103

Bab 6: Penyerapan Nilai-Nilai Murni dalam Pendidikan Bahasa Melayu   121

Bab 7: Pengajaran Tatabahasa Terancang dalam Pendidikan Bahasa Melayu       147

Bab 8: Bagaimanakah Tatabahasa Dapat Diajarkan Secara Menarik?       189

Bab 9: Sistem Pengajaran Penulisan yang Berkesan     199

Bab 10: Kamus Sebagai Sumber Penting Pendidikan Bahasa   221

Bab 11: Sistem Sebutan Baku dan Strategi Pengajarannya   233

Bab 12: Penggunaan Bahan Sastera dalam Pengajaran Bahasa   253

Bibliografi 279

Indeks   287

Hakcipta Terpelihara • PTS Media Group Sdn Bhd (173482-A) © 2000 - 2024